RO | EN

News & Events

"Latest news about OceanFish"

ANUNT DE PARTICIPARE

SC OCEAN FISH SRL, cu sediul in Comuna Afumati, jud. Ilfov, DN2, KM 14, nr. 72, cod postal 077010, telefon/fax 021 350 3531/34, email: office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, in calitate de ACHIZITOR, anunta: In vederea implementarii unui proiect pentru care se solicita cofinantarea prin programul POPAM 2014 – 2020, initierea procedurii competitive de achizitie, pentru atribuirea contractului de furnizare produse si lucrari ce are ca obiect INSTALATIA FRIGORIFICA REFRIGERARE SI CLIMATIZARE / VENTILARE ZONE DEPOZITARE SI PRODUCTIE, BIROURI Principala locatie a lucrarii: va fi la sediul societatii mentionat mai sus. Valoarea estimata fara TVA este de 716.850 RON. Este exclusa ajustarea valorii contractului. Surse de finantare: Fonduri europene 50%; Fonduri proprii 50%. Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret; Tipul contractului: Furnizare produse si lucrari de montaj; Durata contractului: 12 luni de la data semnarii; Procedura aplicata: Procedura competitiva in conformitate cu Ordinul nr. 1284 din 8 august 2016 emis de Ministerul Fondurilor Europene privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile de solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene; Formalitati pentru depunerea ofertelor: Toate ofertele vor fi prezentate/transmise in plic sigilat, care va contine: oferta tehnico-financiara, certificat constatator (cu informatii reale si actuale) si declaratia pe propria raspundere din care rezulta ca ofertantul nu incalca prevederile referitoare la conflictul de interese (modelul declaratiei este anexat in documentul SPECIFICATII TEHNICE). Modalitati de obtinere a documentatiei pentru ofertanti: direct de la sediul achizitorului, sau prin solicitare scrisa adresata OCEAN FISH SRL la adresa sus mentionata, persoana de contact dl. Emilian Raducanu, e-mail emilian.raducanu@oceanfish.ro Termen limita de depunere a ofertelor: 07 august 2017, ora 14:00 Alte informatii suplimentare: pentru orice informatii suplimentare legate de achizitii va rugam sa ne contactati la sediul societatii, la numerele de telefon 021 350 3531 /32 /33 /34 sau pe site-ul nostru www.oceanfish.ro
2017-07-27ANUNT DE PARTICIPARE

OCEAN FISH SRL, cu sediul in România, Comuna Afumati, jud. Ilfov, DN2, KM 14, nr. 72, cod po?tal 077010, telefon/fax 021 350 3531/34, email: office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, in calitate de ACHIZITOR, anunta: In vederea implementarii unui proiect pentru care se solicita cofinantarea prin programul POPAM 2014 – 2020, se demareaza procedura de achizitii având ca obiect furnizarea de Echipamente pentru fabricatia de produse SUSHI Locul de livrare al produselor va fi la sediul societatii mentionat mai sus. Valoarea estimata fara TVA este de 320.000 RON sau 71.146 EUR. Este exclusa ajustarea valorii contractului. Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret; Tipul contractului: Furnizare produse; Durata contractului: 12 luni de la data semnarii; Procedura aplicata: Procedura competitiva in conformitate cu Ordinul nr. 1284 din 8 August 2016 emis de Ministerul Fondurilor Europene. Formalitati pentru depunerea ofertelor: Toate ofertele vor fi prezentate DOAR in plic sigilat, care va contine: oferta tehnico-financiara, certificat constatator RECOM sau document echivalent din tara de rezidenta al operatorului economic ?i declaratia pe propria raspundere referitoare la conflictul de interese conform modelului din Specificatiile tehnice. Nu se accepta oferte transmise prin e-mail. Modalitati de obtinere a documentatiei privind achizitia, de catre ofertanti: direct de la sediul achizitorului, sau prin solicitare scrisa adresata OCEAN FISH SRL la adresa sus mentionata, persoana de contact dl. Catalin ARDELEANU, e-mail catalin.ardeleanu@oceanfish.ro Termen limita de depunere a ofertelor: 11 noiembrie 2016, ora 14:00 Ora României Alte informatii suplimentare: pentru orice informatii suplimentare legate de achizitii va rugam sa ne contactati la sediul societatii, la numerele de telefon 021 350 3531 /32 /33 /34 sau pe site-ul nostru www.oceanfish.ro
2016-11-04ANUNT DE PARTICIPARE

OCEAN FISH SRL, cu sediul in Comun Afumati, jud. Ilfov, DN2, KM 14, nr. 72, cod po?tal 077010, telefon/fax 021 350 3531/34, email: office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, in calitate de ACHIZITOR, anunta: In vederea implementarii unui proiect pentru care se solicita cofinantarea prin programul POPAM 2014 – 2020, initierea procedurii competitive de achizitie, pentru atribuirea contractului de lucrari ce are ca obiect Extindere hala de depozitare si prelucrare peste proaspat cu spatii anexe la constructia existenta C1 Principala locatie a lucrarii: va fi la sediul societatii mentionat mai sus. Valoarea estimata fara TVA este de 5.400.000 RON. Este exclusa ajustarea valorii contractului. Surse de finantare: Fonduri europene 50%; Fonduri proprii 50%. Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret; Tipul contractului: Lucrari de constructie; Durata contractului: 12 luni de la data semnarii; Procedura aplicata: Procedura competitiva in conformitate cu Ordinul nr. 1284 din 8 august 2016 emis de Ministerul Fondurilor Europene privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile de solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene; Formalitati pentru depunerea ofertelor: Toate ofertele vor fi prezentate/transmise in plic sigilat, care va contine: oferta tehnico-financiara, certificat constatator (cu informatii reale si actuale) si declaratia pe propria raspundere din care rezulta ca ofertantul nu incalca prevederile referitoare la conflictul de interese (modelul declaratiei este anexat in documentul SPECIFICATII TEHNICE). Modalitati de obtinere a SPECIFICATIILOR TEHNICE: direct de la sediul achizitorului, sau prin solicitare scrisa adresata OCEAN FISH SRL la adresa sus mentionata, persoana de contact dl. Catalin ARDELEANU, e-mail catalin.ardeleanu@oceanfish.ro Termen limita de depunere a ofertelor: 20 SEPTEMBRIE 2016, ora 14:00 Alte informatii suplimentare: pentru orice informatii suplimentare legate de achizitii va rugam sa ne contactati la sediul societatii, la numerele de telefon 021 350 3531 /32 /33 /34, pe site-ul nostru www.oceanfish.ro, sau la adresa de e-mail catalin.ardeleanu@oceanfish.ro
2016-09-09ANUNT DE PARTICIPARE

OCEAN FISH SRL, cu sediul în Comuna Afumati, jud. Ilfov, DN2, KM 14, nr. 72, cod postal 077010, telefon/fax 021 350 3531/34, email: office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, în calitate de ACHIZITOR, anunta: In vederea implementarii unui proiect pentru care se solicita cofinantarea prin programul POPAM 2014 – 2020, se demareaza procedura de achizitii având ca obiect furnizarea a 5 (cinci) bucati camere de afumare cu aer cald si aer rece, cu capacitate variabila. Locul de livrare al produselor va fi la sediul societatii mentionat mai sus. Valoarea estimata fara TVA este de 1.620.000 RON. Este exclusa ajustarea valorii contractului. Surse de finantare: Fonduri europene 50%; Fonduri proprii 50%. Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret; Tipul contractului: Furnizare produse; Durata contractului: 12 luni de la data semnarii; Procedura aplicata: Procedura simplificata, in conformitate cu prevederile capitolul VII din Ordinul MADR nr. 827/10.IUN.2016; Formalitati pentru depunerea ofertelor: Toate ofertele vor fi prezentate în plic sigilat, care va contine: oferta tehnico-financiara, certificat constatator RECOM sau document echivalent din tara de rezidenta al operatorului economic si declaratia pe propria raspundere referitoare la conflictul de interese (modelul declaratiei se va obtine la cerere, la adresele de contact mentionate). Modalitati de obtinere a documentatiei privind achizitia, de catre ofertanti: direct de la sediul achizitorului, sau prin solicitare scrisa adresata OCEAN FISH SRL la adresa sus mentionata, persoana de contact dl. Catalin ARDELEANU, e-mail catalin.ardeleanu@oceanfish.ro Termen limita de depunere a ofertelor: 22 iulie 2016, ora 14:00 Ora României Alte informatii suplimentare: pentru orice informatii suplimentare legate de achizitii va rugam sa ne contactati la sediul societatii, la numerele de telefon 021 350 3531 /32 /33 /34 sau pe site-ul nostru www.oceanfish.ro
2016-07-15ANUNT DE PARTICIPARE

SC OCEAN FISH SRL, cu sediul în Comuna Afumati, jud. Ilfov, DN2, KM 14, nr. 72, cod postal 077010, telefon/fax 021 350 3531/34, email: office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, în calitate de ACHIZITOR, anunta: În vederea implementarii unui proiect pentru care se solicita cofinantarea prin programul POPAM 2014 – 2020, se demareaza procedura de achizitii având ca obiect furnizarea de 25 de autoutilitare cu temperatura controlata astfel: A. 10 bucati autoutilitare cu temperatura controlata (+4 0C / -20 0C) cu masa maxima autorizata de 3500 kg tip VAN; B. 10 bucati autoutilitare cu temperatura controlata (+4 0C / -20 0C) cu masa maxima autorizata 3500 kg, sasiu cu BOX frigorific; C. 5 bucati autoutilitare cu temperatura controlata (+4 0C / -20 0C) cu masa maxima autorizata de 7200 kg, sasiu cu BOX frigorific Locul de livrare al produselor va fi la sediul societatii mentionat mai sus. Valoarea estimata fara TVA este de 4.700.000 RON. Este exclusa ajustarea valorii contractului. Surse de finantare: Fonduri europene 50%; Fonduri proprii 50%. Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret; Tipul contractului: Furnizare produse; Durata contractului: 12 luni de la data semnarii; Procedura aplicata: Procedura de achizitii deschisa, competitiva si anume cerere de oferte de pret conform Procedurii Simplificate cuprinsa în Ordinul MADR nr. 827/10.IUN.2016; Formalitati pentru depunerea ofertelor: Toate ofertele vor fi prezentate în plic sigilat, care va contine: oferta tehnico-financiara, certificat constatator nu mai vechi de 30 de zile si declaratia pe propria raspundere referitoare la conflictul de interese (modelul declaratiei se va obtine la cerere la adresele de contact mentionate). Modalitati de obtinere a documentatiei pentru ofertanti: direct de la sediul achizitorului, sau prin solicitare scrisa adresata SC OCEAN FISH SRL la adresa sus mentionata, persoana de contact dl. Catalin ARDELEANU, e-mail catalin.ardeleanu@oceanfish.ro Termen limita de depunere a ofertelor: 15 iulie 2016, ora 14:00 Alte informatii suplimentare: pentru orice informatii suplimentare legate de achizitii va rugam sa ne contactati la sediul societatii, la numerele de telefon 021 350 3531 /32 /33 /34 sau pe site-ul nostru www.oceanfish.ro
2016-07-08CONTACT OCEAN FISH

S.C. Ocean Fish S.R.L. J23/450/2002 RO10716873 Comuna Afumati DN2, Km 14, nr. 72, cod 077010, judetul Ilfov, Romania Tel: 021/350.35.31 021/350.35.32 021/350.35.33 Fax: 021/350.35.34 E-mail: office@oceanfish.ro
2016-03-27ANUNT DE PARTICIPARE

S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro , adresa web: www.oceanfish.ro , in calitate de Achizitor anunta: avand in vedere intentia societatii de a aplica cu un proiect in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime pentru Romania (POPAM) 2014 - 2020 se demareaza procesul de achizitie avand ca obiect furnizare de produse ( Mobilier frigorific si instalatie de refrigerare pentru magazin ). Valoarea estimata fara TVA (dupa caz): 292.760 lei (65.000 euro). Surse de finantare: FEP: 60% Proprii: 40% Curs de schimb leu / euro aplicabil in evaluare: cursul de schimb mediu BNR aferent lunii decembrie 2015, 1 euro = 4,5040 lei Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret Tipul contractului: furnizare produse Procedura aplicata: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. Modalitatile de obtinere a Documentatiei pentru ofertanti: de la sediul achizitorului, direct sau in urma unei solicitari scrise: S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, persoana de contact: Dl. Adrian NITICA, email: adrian@oceanfish.ro Termenul Limita de depunere a ofertelor Data: 11/02/2016 , Ora: 15:00 . Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 12.02.2016, ora 14:00 Alte informatii suplimentare: Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33, la numarul de fax 021.350.35.34 sau pe site-ul nostru www.oceanfish.ro.
2016-01-29ANUNT DE PARTICIPARE

S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro , adresa web: www.oceanfish.ro , in calitate de Achizitor anunta: avand in vedere intentia societatii de a aplica cu un proiect in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime pentru Romania (POPAM) 2014 - 2020 se demareaza procesul de achizitie avand ca obiect furnizare de produse ( Instalatie climatizare Hala Productie ). Valoarea estimata fara TVA (dupa caz): 450.400 lei (100.000 euro). Surse de finantare: FEP: 60% Proprii: 40% Curs de schimb leu / euro aplicabil in evaluare: cursul de schimb mediu BNR aferent lunii decembrie 2015, 1 euro = 4,5040 lei Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret Tipul contractului: furnizare produse Procedura aplicata: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. Modalitatile de obtinere a Documentatiei pentru ofertanti: de la sediul achizitorului, direct sau in urma unei solicitari scrise: S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, persoana de contact: Dl. Adrian NITICA, email: adrian@oceanfish.ro Termenul Limita de depunere a ofertelor Data: 02/02/2016 , Ora: 15:00 . Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 03.02.2016, ora 14:00 Alte informatii suplimentare: Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33, la numarul de fax 021.350.35.34 sau pe site-ul nostru www.oceanfish.ro.
2016-01-21ANUNT DE PARTICIPARE

ANUNT DE PARTICIPARE S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro , adresa web: www.oceanfish.ro , in calitate de Achizitor anunta: avand in vedere intentia societatii de a aplica cu un proiect in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime pentru Romania (POPAM) 2014 - 2020 se demareaza procesul de achizitie avand ca obiect furnizare de produse ( Mobilier frigorific si instalatie de refrigerare pentru magazin ). Valoarea estimata fara TVA (dupa caz): 292.760 lei (65.000 euro). Surse de finantare: FEP: 60% Proprii: 40% Curs de schimb leu / euro aplicabil in evaluare: cursul de schimb mediu BNR aferent lunii decembrie 2015, 1 euro = 4,5040 lei Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret Tipul contractului: furnizare produse Procedura aplicata: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. Modalitatile de obtinere a Documentatiei pentru ofertanti: de la sediul achizitorului, direct sau in urma unei solicitari scrise: S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, persoana de contact: Dl. Adrian NITICA, email: adrian@oceanfish.ro Termenul Limita de depunere a ofertelor Data: 28/01/2016 , Ora: 15:00 . Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 29.01.2016, ora 14:00 Alte informatii suplimentare: Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33, la numarul de fax 021.350.35.34 sau pe site-ul nostru www.oceanfish.ro.
2016-01-19ANUNT DE PARTICIPARE

ANUNT DE PARTICIPARE S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro , adresa web: www.oceanfish.ro , in calitate de Achizitor anunta: avand in vedere intentia societatii de a aplica cu un proiect in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime pentru Romania (POPAM) 2014 - 2020 se demareaza procesul de achizitie avand ca obiect furnizare de produse ( Echipament de portionare peste proaspat ). Valoarea estimata fara TVA (dupa caz): 855.760 lei (190.000 euro). Surse de finantare: FEP: 60% Proprii: 40% Curs de schimb leu / euro aplicabil in evaluare: cursul de schimb mediu BNR aferent lunii decembrie 2015, 1 euro = 4,5040 lei Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret Tipul contractului: furnizare produse Procedura aplicata: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. Modalitatile de obtinere a Documentatiei pentru ofertanti: de la sediul achizitorului, direct sau in urma unei solicitari scrise: S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, persoana de contact: Dl. Adrian NITICA, email: adrian@oceanfish.ro Termenul Limita de depunere a ofertelor Data: 28/01/2016 , Ora: 15:00 . Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 29.01.2016, ora 14:00 Alte informatii suplimentare: Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33, la numarul de fax 021.350.35.34 sau pe site-ul nostru www.oceanfish.ro.
2016-01-19ANUNT DE PRESA / COMUNICAT

PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT 2007 - 2013 AXA PRIORITARA: 2. Acvacultura MASURA: 2.3. Procesarea si comercializarea pestelui Anunt de presa / Comunicat S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in Afumati, DN 2, Km 14, Nr. 72, jud. Ilfov, a finalizat implementarea proiectului RO 23 260413 09 25 0495 "Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare și depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH S.R.L.", in baza contractului de finantare Nr. 56 / 23.12.2013, incheiat cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Directia Generala pentru Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP, Axa prioritara 2, Masura 2.3. - "Procesarea si comercializarea pestelui". Valoarea totala a proiectului a fost de 22.192.152,83 lei, din care asistenta financiara nerambursabila din Fondul European pentru Pescuit (FEP) a fost de 13.315.291,70 lei. Proiectul a fost implementat la sediul S.C. OCEAN FISH SRL, DN 2, Km 14, Nr. 72, comuna Afumati, jud. Ilfov si a avut, ca principale obiective, achizitionarea de echipamente de depozitare si echipamente de protectie a spatiilor de depozitare care sa dubleze capacitatea de depozitare a societatii; crearea de 7 noi locuri de munca, precum și mentinerea unui numar de 197 locuri de munca existente; promovarea produselor obtinute din acvacultura interna si procesarea acestora la un inalt nivel de tehnologie, prin comercializarea anuala a unei cantitati de cca. 450 tone; cresterea cifrei de afaceri cu 75% fata de anul 0; cresterea capacitatii de procesare/producție de la 620 tone/luna in anul 1 la 940 tone/luna in anul 2 de implementare al proiectului; cresterea consumului mediu intern de produse din peste per locuitor cu 1,33% pe an; cresterea competitivitatii economice a S.C. OCEAN FISH S.R.L. pe piata interna de desfacere a produselor din peste. Toate obiectivele asumate prin contract au fost indeplinite. Detalii suplimentare puteti obtine de la persoana de contact pentru proiect: Director General Adrian NITICA (e-mail: adrian@oceanfish.ro), tel. / fax 021.350.35.31 / 021.350.35.34.
2015-12-10ANUNT DE PARTICIPARE

S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, in calitate de Achizitor anunta: In vederea derularii unui Proiect pentru Programul 2014 - 2020 pentru care intentionam sa solicitam cofinantare prin POP se demareaza procesul de achizitie avand ca obiect produse ( CAP TRACTOR = 2 BUC.). Valoarea estimata fara TVA (dupa caz): 816.960 RON (184.000 EUR) Surse de finantare: FEP: 60% Proprii: 40% Curs de schimb leu / euro aplicabil in evaluare: cursul de schimb aferent lunii martie 2015, 1 euro = 4,4400 lei Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret Tipul contractului: furnizare produse Procedura aplicata: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. Modalitatile de obtinere a Documentatiei pentru ofertanti: de la sediul achizitorului, direct sau in urma unei solicitari scrise: S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, persoana de contact: Dl. Adrian NITICA, e-mail: adrian@oceanfish.ro Termenul Limita de depunere a ofertelor Data: 06/04/2015 , Ora: 15:00 Alte informatii suplimentare: Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33, la numarul de fax 021.350.35.34 sau pe site-ul nostru www.oceanfish.ro.
2015-03-25ANUNT DE PARTICIPARE

S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, in calitate de Achizitor anunta: In vederea derularii unui Proiect pentru Programul 2014 - 2020 pentru care intentionam sa solicitam cofinantare prin POP se demareaza procesul de achizitie avand ca obiect produse ( SEMIREMORCI FRIGORIFICE = 6 BUC.). Valoarea estimata fara TVA (dupa caz): 1.864.170 RON (420.000 EUR) Surse de finantare: FEP: 60% Proprii: 40% Curs de schimb leu / euro aplicabil in evaluare: cursul de schimb aferent lunii martie 2015, 1 euro = 4,4400 lei Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret Tipul contractului: furnizare produse Procedura aplicata: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. Modalitatile de obtinere a Documentatiei pentru ofertanti: de la sediul achizitorului, direct sau in urma unei solicitari scrise: S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, persoana de contact: Dl. Adrian NITICA, e-mail: adrian@oceanfish.ro Termenul Limita de depunere a ofertelor Data: 06/04/2015 , Ora: 15:00 Alte informatii suplimentare: Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33, la numarul de fax 021.350.35.34 sau pe site-ul nostru www.oceanfish.ro.
2015-03-25ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT INJECTOR SARAMURA

ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ACHIZITIE A UNUI INJECTOR DE SARAMURA 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, email office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Injector de saramura 1 buc Contract Nr 201412221 din data de 22.12.2014. 3. Procedura aplicata: procedura competitiva :cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut. 5. Informatii privind valoarea contractului: a) Valoarea estimativa a contractului Bugetul estimativ este de: 426.096 lei (96.000 euro). b) valoarea finala: pentru achizitia unui Injector de saramura valoarea Contractului Nr 201412221 din data de 22.12.2014 este 95.500 euro (fara TVA). 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: S.C. DARIMEX TECHNO SRL, cu sediul in RO 075 100 Otopeni, str. I.I.C.Bratianu, nr. 17, jud. Ilfov. 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare a fost publicat in cotidianul National in data de 09.12.2014 si, de asemenea, a fost postat pe siteul S.C. OCEAN FISH S.R.L. www.oceanfish.ro pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2014-12-22ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT CELULA DE DECONGELARE

S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel , fax: 021.350.35.31 , 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, in calitate de Achizitor anunta: In vederea implementarii Proiectului pentru care s-a solicitat cofinantare prin POP 2007 2013 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH SRL, se demareaza procesul de achizitie avand ca obiect produse ( Celula de decongelare ). Valoarea estimata fara TVA (dupa caz): 244.117,5 lei (55.000 euro). Surse de finantare: FEP: 60% Proprii: 40% Curs de schimb leu / euro aplicabil in evaluare: cursul de schimb inforeuro aferent lunii ianuarie 2013, 1 euro = 4,4385 lei Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret Tipul contractului: furnizare produse Procedura aplicata: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. Modalitatile de obtinere a Documentatiei pentru ofertanti: de la sediul achizitorului, direct sau in urma unei solicitari scrise: S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel , fax: 021.350.35.31 , 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, persoana de contact: Dl. Adrian NITICA, email: adrian@oceanfish.ro Termenul Limita de depunere a ofertelor Data: 16.12.2014 , Ora: 15:00 Alte informatii suplimentare: Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33, la numarul de fax 021.350.35.34 sau pe siteul nostru www.oceanfish.ro.
2014-12-22ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT LINIE AMBALARE SALATA DE ICRE

ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ACHIZITIE A UNEI LINII DE AMBALARE SALATA DE ICRE 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, email office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Linie de ambalare salata de icre 1 buc Contract Nr PL /2212/2014 din data de 22.12.2014. 3. Procedura aplicata: procedura competitiva :cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut. 5. Informatii privind valoarea contractului: a) Valoarea estimativa a contractului Bugetul estimativ este de: 399.465 lei (90.000 euro). b) valoarea finala: pentru achizitia unei Lini de ambalare salata de icre, valoarea Contractului PL /2212/2014 din data de 22.12.2014 este 90.000 euro (fara TVA). 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: FDPm Sp.z.o.o., 44 300 Wodzislaw SI, Str. Modrzewiowa, nr.19, Polonia. 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare a fost publicat in cotidianul National in data de 09.12.2014 si, de asemenea, a fost postat pe siteul S.C. OCEAN FISH S.R.L. www.oceanfish.ro pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2014-12-22ANUNT DE PARTICIPARE

S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, in calitate de Achizitor anunta: In vederea implementarii Proiectului pentru care s-a solicitat cofinantare prin POP 2007 2013 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH SRL, se demareaza procesul de achizitie avand ca obiect produse ( Linie ambalare salata de icre ). Valoarea estimata fara TVA (dupa caz): 399.465 lei (90.000 euro). Surse de finantare: FEP: 60% Proprii: 40% Curs de schimb leu / euro aplicabil in evaluare: cursul de schimb inforeuro aferent lunii ianuarie 2013, 1 euro = 4,4385 lei Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret Tipul contractului: furnizare produse Procedura aplicata: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. Modalitatile de obtinere a Documentatiei pentru ofertanti: de la sediul achizitorului, direct sau in urma unei solicitari scrise: S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, persoana de contact: Dl. Adrian NITICA, email: adrian@oceanfish.ro Termenul Limita de depunere a ofertelor Data: 16/12/2014 , Ora: 15:00 Alte informatii suplimentare: Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33, la numarul de fax 021.350.35.34 sau pe siteul nostru www.oceanfish.ro. .
2014-12-09ANUNT DE PARTICIPARE

S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, in calitate de Achizitor anunta: In vederea implementarii Proiectului pentru care s-a solicitat cofinantare prin POP 2007 2013 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH SRL, se demareaza procesul de achizitie avand ca obiect produse ( Celula de decongelare ). Valoarea estimata fara TVA (dupa caz): 244.117,5 lei (55.000 euro). Surse de finantare: FEP: 60% Proprii: 40% Curs de schimb leu / euro aplicabil in evaluare: cursul de schimb inforeuro aferent lunii ianuarie 2013, 1 euro = 4,4385 lei Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret Tipul contractului: furnizare produse Procedura aplicata: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. Modalitatile de obtinere a Documentatiei pentru ofertanti: de la sediul achizitorului, direct sau in urma unei solicitari scrise: S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, persoana de contact: Dl. Adrian NITICA, email: adrian@oceanfish.ro Termenul Limita de depunere a ofertelor Data: 16/12/2014 , Ora: 15:00 Alte informatii suplimentare: Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33, la numarul de fax 021.350.35.34 sau pe siteul nostru www.oceanfish.ro. .
2014-12-09ANUNT DE PARTICIPARE

S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel , fax: 021.350.35.31 , 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, in calitate de Achizitor anunta: In vederea implementarii Proiectului pentru care s-a solicitat cofinanţare prin POP 2007 2013 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH SRL, se demareaza procesul de achizitie avand ca obiect produse ( Injector saramura ). Valoarea estimata fara TVA (dupa caz): 426.096 lei (96.000 euro). Surse de finantare: FEP: 60% Proprii: 40% Curs de schimb leu / euro aplicabil in evaluare: cursul de schimb inforeuro aferent lunii ianuarie 2013, 1 euro = 4,4385 lei Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret Tipul contractului: furnizare produse Procedura aplicata: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. Modalitatile de obtinere a Documentatiei pentru ofertanti: de la sediul achizitorului, direct sau in urma unei solicitari scrise: S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel , fax: 021.350.35.31 , 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, persoana de contact: Dl. Adrian NITICA, email: adrian@oceanfish.ro Termenul Limită de depunere a ofertelor Data: 16.12.2014 , Ora: 15:00 Alte informaţii suplimentare: Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33, la numarul de fax 021.350.35.34 sau pe siteul nostru www.oceanfish.ro. .
2014-12-08ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT MASINA DE INCHIS BORCANE

ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ACHIZITIE A UNEI MASINI DE INCHIS BORCANE 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, email office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Masini de inchis borcane Contract Nr MS-14.544 / 02.02.2014. 3. Procedura aplicata: procedura competitiva :cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut. 5. Informatii privind valoarea contractului: a) Valoarea estimativa a contractului Bugetul estimativ este de: 186.417 lei (42.000 euro). b) valoarea finala: pentru achizitia unei Masini de inchis borcane valoarea Contractului Nr MS-14.544 / 02.02.2014 este 39.180 euro (fara TVA). 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: STV di Salati Giovanni&C.Snc, cu sediul in Italia, Via Guareschi 6 43030 Basilicanova (Parma) 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare a fost publicat in cotidianul National in data de 13.11.2014 si, de asemenea, a fost postat pe siteul S.C. OCEAN FISH S.R.L. www.oceanfish.ro pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2014-12-02ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT CELULE DE AFUMARE

ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ACHIZITIE A DOUA CELULE DE AFUMARE 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, email office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Celula de afumare 2 buc Contract Nr 01/12/2014 /din data de 02.12.2014. 3. Procedura aplicata: procedura competitiva :cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut. 5. Informatii privind valoarea contractului: a) Valoarea estimativa a contractului Bugetul estimativ este de: 630.267 lei (142.000 euro). b) valoarea finala: pentru achizitia a doua Celule de afumare valoarea Contractului Nr 01/12/2014 /din data de 02.12.2014 este 140.960 euro (fara TVA). 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: STAWIANY Jakub Stawiany, cu sediul in Polonia, ul. Tczewska 4B, 83 032 Pszczolki 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare a fost publicat in cotidianul National in data de 13.11.2014 si, de asemenea, a fost postat pe siteul S.C. OCEAN FISH S.R.L. www.oceanfish.ro pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2014-12-02ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT LINIE DE AMBALARE CU TERMOFORMARE SI VIDARE CU 3 MATRITE PENTRU SOMON

ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ACHIZITIE A UNEI LINII DE AMBALARE CU TERMOFORMARE SI VIDARE CU TREI MATRITE PENTRU SOMON 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, email office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Linie de ambalare cu termoformare si vidare cu trei matrite pentru somon Contract Nr 67 / 02.12.2014. 3. Procedura aplicata: procedura competitiva :cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut. 5. Informatii privind valoarea contractului: a) Valoarea estimativa a contractului Bugetul estimativ este de: 1.597.860 lei (360.000 euro). b) valoarea finala: pentru achizitia de Linie de ambalare cu termoformare si vidare cu trei matrite pentru somon valoarea Contractului Nr 67 / 02.12.2014/ 02.12.2014 este 305.000 euro (fara TVA). 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: MULTIVAC ROMANIA SRL, cu sediul in Bucuresti, Blv. Theodor Pallady NR 47, P + 1, Sector 3. 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare a fost publicat in cotidianul National in data de 13.11.2014 si, de asemenea, a fost postat pe siteul S.C. OCEAN FISH S.R.L. www.oceanfish.ro pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2014-12-02ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT LINIE DE AMBALARE CU TERMOFORMARE CU 2 MATRITE PENTRU SOMON

ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ACHIZITIE A UNEI LINII DE AMBALARE CU TERMOFORMARE CU DOUA MATRITE PENTRU SOMON 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, email office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Linie de ambalare cu termoformare cu doua matrite pentru somon Contract Nr 64 / 28.11.2014. 3. Procedura aplicata: procedura competitiva :cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut. 5. Informatii privind valoarea contractului: a) Valoarea estimativa a contractului Bugetul estimativ este de: 1.775.400 lei (400.000 euro). b) valoarea finala: pentru achizitia de Linie completa de feliere si ambalare cu 10 posturi pentru somon proaspat valoarea Contractului Nr 64 / 28.11.2014 este 345.000 euro (fara TVA), montajul fiind inclus. 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: MULTIVAC ROMANIA SRL, cu sediul in Bucuresti, Blv. Theodor Pallady NR 47, P + 1, Sector 3. 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare a fost publicat in cotidianul National in data de 13.11.2014 si, de asemenea, a fost postat pe siteul S.C. OCEAN FISH S.R.L. www.oceanfish.ro pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2014-11-28ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT BENZI DE TRANSPORT SI SISTEM DE CONGELARE RAPIDA SI GLAZURARE

ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ACHIZITIE A UNOR BENZI TRANSPORT ZONA AMBALARE SI INSTALATIE DE CONGELARE RAPIDA SI GLAZURARE 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, email office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Benzi transport zona ambalare si instalatie de congelare rapida si glazurare Contract Nr P14 0072A / 28.11.2014. 3. Procedura aplicata: procedura competitiva :cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut. 5. Informatii privind valoarea contractului: a) Valoarea estimativa a contractului Bugetul estimativ este de: 5.326.200 lei (1.200.000 EUR) b) valoarea finala: pentru achizitia de Benzi transport zona ambalare si instalatie de congelare rapida si glazurare valoarea Contractului Nr Nr P140072A / 28.11.2014 este 1.074.233 euro (fara TVA). 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: S.C. MARCO&ALEX REFRIGERATION SYSTEMS SRL, cu sediul in Bucuresti, Bd Theodor Pallady NR 127 133, Etaj P, Camera 30, Sector 3. 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare a fost publicat in cotidianul National in data de 13.11.2014 si, de asemenea, a fost postat pe siteul S.C. OCEAN FISH S.R.L. www.oceanfish.ro pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2014-11-28ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT LINIE COMPLETA CU 10 POSTURI PENTRU SOMON AFUMAT

ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ACHIZITIE A UNEI LINII COMPLETE DE FELIERE SI AMBALARE CU 10 POSTURI PENTRU SOMON AFUMAT 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, email office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Linie completa de feliere si ambalare cu 10 posturi pentru somon afumat Contract Nr 426 /28.11.2014. 3. Procedura aplicata: procedura competitiva :cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut. 5. Informatii privind valoarea contractului: a) Valoarea estimativa a contractului Bugetul estimativ este de: 577.005 lei (130.000 euro). b) valoarea finala: pentru achizitia de Linie completa de feliere si ambalare cu 10 posturi pentru somon afumat valoarea Contractului Nr 426 din 28.11.2014 este 128.950 euro. 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: MAREL POLSKA SP.ZO.O, Strada Jelinka, nr.10, cu sediul in Varsovia, Polonia 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare a fost publicat in cotidianul National in data de 13.11.2014 si, de asemenea, a fost postat pe siteul S.C. OCEAN FISH S.R.L. www.oceanfish.ro pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2014-11-28ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT LINIE COMPLETA CU 10 POSTURI PENTRU SOMON PROASPAT

1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, email office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Linie completa de feliere si ambalare cu 10 posturi pentru somon proaspat Contract Nr 428 / 28.11.2014. 3. Procedura aplicata: procedura competitiva :cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut. 5. Informatii privind valoarea contractului: a) Valoarea estimativa a contractului Bugetul estimativ este de: 1.464.705 lei (330.000 euro). b) valoarea finala: pentru achizitia de Linie completa de feliere si ambalare cu 10 posturi pentru somon proaspat valoarea Contractului Nr 428 / 28.11.2014 este 320.165 euro. 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: MAREL POLSKA SP.ZO.O, Strada Jelinka, nr.10, cu sediul in Varsovia, Polonia 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare a fost publicat in cotidianul National in data de 13.11.2014 si, de asemenea, a fost postat pe siteul S.C. OCEAN FISH S.R.L. www.oceanfish.ro pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2014-11-28RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI

RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI NR.3 din 18.11.2014 Referitor la: Procedura de achizitii LINII DE AMBALARE CU TERMOFORMARE CU DOUA MATRITE PENTRU SOMON Denumirea proiectului: Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH SRL Urmare a solicitarii de clarificari transmisa si avand in vedere Instructiunea privind procedura simplificata de achizitii aplicata de Beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate prin POP 2007 2013 Anexa 7, valabila de la 20.03.2014, va comunicam urmatoarele: Intrebarea nr.1: Specificatii tehnice detaliate despre produsele de ambalat: Dimensiuni Greutati Asezare in pachet Raspuns nr. 1: Specificatii tehnice detaliate despre produsele de ambalat: Dimensiuni : diferite marimi Greutati : 100 g 5000 g Asezare in pachet : 1 10 buc Intrebarea nr.2: Specificatii tehnice detaliate despre pachete: Dimensiuni (interior, exterior si adancimi) Pe fiecare tip de caserola produsele si adancimile caserolelor Tip taiere film (cut inside , cut outside) Sistem de deschidere usoara si pozitionare Caracteristici filme Caracteristici casserole (structura, material, gama de adancmi pe fiecare tipodimensiune) Sistem pozitionare film imprimat (da nu) Mod de ambalare (gaz, vacuum ,skin) Mod de alimentare al masinii cu casserole (automat, manual, detalii) Mod de incarcare in casserole Detalii magazine casserole Detalii cap alimentare casserole Detalii sistem de cantarire si etichetare Detalii paletizare Raspuns nr.2: Specificatii tehnice detaliate despre pachete: Dimensiuni (interior, exterior si adancimi) : diferite dimensiuni Pe fiecare tip de caserola produsele si adancimile caserolelor : specificate in caietul de sarcini Tip taiere film (cut inside , cut outside) : inside cut Sistem de deschidere usoara si pozitionare: NU Caracteristici filme : sigilabil pe PP Caracteristici casserole (structura, material, gama de adancmi pe fiecare tipodimensiune) : PP, adancimi de la 30 110 mm Sistem pozitionare film imprimat (da,nu) : DA Mod de ambalare (gaz, vacuum , skin) : MAP Mod de alimentare al masinii cu casserole (automat, manual, detalii) : automat Mod de incarcare in casserole : automat Detalii magazine casserole : lungime stocare 2m Detalii cap alimentare casserole : pentru casserole 227 x 178; 275 x 175; 340 x 125 Detalii sistem de cantarire si etichetare : conform caiet de sarcini Detalii paletizare : etichete pentru palet REPREZENTANT LEGAL AL PROIECTULUI, Adrian NITICA DIRECTOR GENERAL
2014-11-18RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI

RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI NR.4 din 18.11.2014 Referitor la: Procedura de achizitii LINII DE AMBALARE CU TERMOFORMARESI VIDARE CU TREI MATRITE PENTRU SOMON Denumirea proiectului: Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH SRL Urmare a solicitarii de clarificari transmisa si avand in vedere Instructiunea privind procedura simplificata de achizitii aplicata de Beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate prin POP 2007 2013 Anexa 7, valabila de la 20.03.2014, va comunicam urmatoarele: Intrebarea nr.1: Specificatii tehnice detaliate despre produsele de ambalat: Dimensiuni Greutati Asezare in pachet Mod de incarcare Mod de ambalare (ATM, vacuum) Raspuns nr. 1: Specificatii tehnice detaliate despre produsele de ambalat: Dimensiuni : 160 X 100; 160 X 70; 230 X 70 Greutati: 100 g 1000 g Asezare in pachet : 1 10 buc Mod de incarcare : manual Mod de ambalare (ATM, vacuum): ambele Intrebarea nr.2: Specificatii tehnice detaliate despre pachete: Dimensiuni (interior, exterior si adancimi) Sistem de deschidere usoara Caracteristici filme inferioare, superioare Raspuns nr.2: Specificatii tehnice detaliate despre pachete: Dimensiuni (interior, exterior si adancimi): conform specificatii caiet de sarcini Sistem de deschidere usoara :DA Caracteristici filme inferioare, superioare : conform specificatii caiet de sarcini REPREZENTANT LEGAL AL PROIECTULUI, Adrian NITICA DIRECTOR GENERAL
2014-11-18RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI

RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI NR.1 din 18.11.2014 Referitor la: Procedura de achizitii LINIE COMPLETA DE FELIERE SI AMBALARE CU 10 POSTURI PENTRU SOMON AFUMAT Denumirea proiectului: Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH SRL Urmare a solicitarii de clarificari transmisa si avand in vedere Instructiunea privind procedura simplificata de achizitii aplicata de Beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate prin POP 2007 2013 Anexa 7, valabila de la 20.03.2014, va comunicam urmatoarele: Intrebarea nr.1: Referitor la caracteristicile tehnice ale liniei de ambalare pentru 10 operatori plasati pe ambele parti ale liniei : detaliati. Raspuns nr. 1: Operatorii sunt plasati la mesele de lucru rotative individuale (5 amplasare pe o parte a benzilor si 5 pe cealalta parte); Produsul feliat este preluat de pe banda de alimentare (poz 2) pe placa pentru peste intre banda transportoare si masa de lucru. De aici, feliile sunt cantarite si plasate ulterior pe banda transportoare de produs finit (poz 3) si transmis catre zona de ambalare. Intre feliator si banda de alimentare poz 2, o alta banda (poz 1) reglabila pe inaltime asigura transferul produsului feliat la linia de ambalare. Reglaj mese rotative: cca. 150 mm sus jos; Partea superioara a mesei (dimensiuni cca 400 x 270 mm) detasabila pentru igienizare; Sub mese se afla spatii de depozitare reglabile pentru ambalaje; Tensiune retea: 3 x 400 V, 50/60 Hz Poz 1 Banda transportoare de alimentare, de la feliator spre liniile de cantarire, din materiale agreate pentru industria alimentara, usor de igienizat (L = max. 1500mm) ; Poz 2 Banda transportoare de alimentare cu viteza variabila (L = max 5000 mm) Poz 3 Banda transportoare pentru produs finit cu viteza fixa, cu senzori de oprire automata, cu posibilitatea ridicarii pentru alimentarea cu folie a masinii (L = max 1500mm) Linia include : 10 cantare (descriere in Documentatia pentru ofertanti); Feliator de somon amplasat la capatul benzii (descriere in Documentatia pentru ofertanti); REPREZENTANT LEGAL AL PROIECTULUI, Adrian NITICA DIRECTOR GENERAL
2014-11-18RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI

RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI NR.2 din 18.11.2014 Referitor la: Procedura de achizitii LINIE COMPLETA DE FELIERE SI AMBALARE CU 10 POSTURI PENTRU SOMON PROASPAT Denumirea proiectului: Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH SRL Urmare a solicitarii de clarificari transmisa si avand in vedere Instructiunea privind procedura simplificata de achizitii aplicata de Beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate prin POP 2007 2013 Anexa 7, valabila de la 20.03.2014, va comunicam urmatoarele: Intrebarea nr.1: Referitor la caracteristicile tehnice ale liniei de ambalare pentru 10 operatori plasati pe ambele parti ale liniei :detaliati. Raspuns nr. 1: Operatorii sunt plasati la mesele de lucru rotative individuale (5 amplasare pe o parte a benzilor si 5 pe cealalta parte); Somonul proaspat filetat este preluat de pe banda de alimentare (poz 2) pe placa pentru peste intre banda transportoare si masa de lucru. De aici, fileurile sunt cantarite si plasate ulterior pe banda transportoare de produs finit (poz 3) si transmis catre zona de ambalare. Intre masina de filetat si banda de alimentare poz 2, o alta banda (poz 1) , reglabila pe inaltime ,asigura transferul produsului filetat la linia de ambalare. Reglaj mese rotative: cca. 150 mm sus / jos; Partea superioara a mesei (dimensiuni cca 400 x 270 mm) detasabila pentru igienizare; Sub mese se afla spatii de depozitare reglabile pentru ambalaje; Tensiune retea: 3 x 400 V, 50/60 Hz Poz 1 Banda transportoare de alimentare, de la masina de filetat spre liniile de cantarire, din materiale agreate pentru industria alimentara, usor de igienizat (L = max. 1500mm) ; Poz 2 Banda transportoare de alimentare cu viteza variabila (L = max 5000 mm) Poz 3 Banda transportoare pentru produs finit cu viteza fixa, cu senzori de oprire automata, cu posibilitatea ridicarii pentru alimentarea cu folie a masinii (L = max 1500mm) Linia include : 10 cantare (descriere in Documentatia pentru ofertanti); Masina de filetat amplasat la capatul benzii (descriere in Documentatia pentru ofertanti);
2014-11-18ANUNT DE PARTICIPARE

S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel fax: 021.350.35.31 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, in calitate de Achizitor anunta: In vederea implementarii Proiectului pentru care s a solicitat cofinanţare prin POP 2007 2013 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH SRL, se demareaza procesul de achizitie avand ca obiect produse ( Benzi transport zona ambalare si instalatie de congelare rapida si glazurare). Valoarea estimata fara TVA (după caz): 5.326.200lei (1.200.000 euro). Surse de finantare: FEP: 60% Proprii: 40% Curs de schimb leu / euro aplicabil in evaluare: cursul de schimb inforeuro aferent lunii ianuarie 2013, 1 euro = 4,4385 lei Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret Tipul contractului: furnizare produse Procedura aplicata: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. Modalitatile de obtinere a Documentatiei pentru ofertanti: de la sediul achizitorului, direct sau in urma unei solicitari scrise: S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, persoana de contact: Dl. Adrian NITICA, e-mail: adrian@oceanfish.ro Termenul Limita de depunere a ofertelor Data: 20/11/2014 , Ora: 15:00 Alte informatii suplimentare: Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33, la numarul de fax 021.350.35.34 sau pe site-ul nostru www.oceanfish.ro. .
2014-11-13ANUNT DE PARTICIPARE

S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel fax: 021.350.35.31 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, in calitate de Achizitor anunta: In vederea implementarii Proiectului pentru care s a solicitat cofinantare prin POP 2007 2013 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH SRL, se demareaza procesul de achizitie avand ca obiect produse ( Linie completa feliere si ambalare cu 10 posturi pentru somon afumat). Valoarea estimata fara TVA (după caz): 577.005 lei (130.000 euro). Surse de finantare: FEP: 60% Proprii: 40% Curs de schimb leu euro aplicabil in evaluare: cursul de schimb inforeuro aferent lunii ianuarie 2013, 1 euro = 4,4385 lei Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret Tipul contractului: furnizare produse Procedura aplicata: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. Modalitatile de obtinere a Documentatiei pentru ofertanti: de la sediul achizitorului, direct sau in urma unei solicitari scrise: S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel fax: 021.350.35.31 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, persoana de contact: Dl. Adrian NITICA, email: adrian@oceanfish.ro Termenul Limita de depunere a ofertelor Data: 20.11.2014 , Ora: 15:00 Alte informatii suplimentare: Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33, la numarul de fax 021.350.35.34 sau pe siteul nostru www.oceanfish.ro. .
2014-11-13ANUNT DE PARTICIPARE

S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel fax: 021.350.35.31 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, in calitate de Achizitor anunta: In vederea implementarii Proiectului pentru care s a solicitat cofinantare prin POP 2007 2013 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH SRL, se demareaza procesul de achizitie avand ca obiect produse ( Linie completa feliere si ambalare cu 10 posturi pentru somon proaspat). Valoarea estimata fără TVA (după caz): 1.464.705 lei (330.000 euro). Surse de finantare: FEP: 60% Proprii: 40% Curs de schimb leu / euro aplicabil in evaluare: cursul de schimb inforeuro aferent lunii ianuarie 2013, 1 euro = 4,4385 lei Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret Tipul contractului: furnizare produse Procedura aplicata: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. Modalitatile de obtinere a Documentatiei pentru ofertanti: de la sediul achizitorului, direct sau in urma unei solicitari scrise: S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, persoana de contact: Dl. Adrian NITICA, email: adrian@oceanfish.ro Termenul Limita de depunere a ofertelor Data: 20/11/2014 , Ora: 15:00 Alte informaţii suplimentare: Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33, la numarul de fax 021.350.35.34 sau pe site ul nostru www.oceanfish.ro. .
2014-11-13ANUNT DE PARTICIPARE

S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, in calitate de Achizitor anunta: In vederea implementarii Proiectului pentru care s a solicitat cofinantare prin POP 2007 2013 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH SRL, se demareaza procesul de achizitie avand ca obiect produse ( Linie de ambalare cu termoformare pentru somon cu doua matrite ). Valoarea estimata fără TVA (după caz): 1.775.400 lei (400.000 euro). Surse de finantare: FEP: 60% Proprii: 40% Curs de schimb leu / euro aplicabil in evaluare: cursul de schimb inforeuro aferent lunii ianuarie 2013, 1 euro = 4,4385 lei Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret Tipul contractului: furnizare produse Procedura aplicata: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. Modalitatile de obtinere a Documentatiei pentru ofertanti: de la sediul achizitorului, direct sau in urma unei solicitari scrise: S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, persoana de contact: Dl. Adrian NITICA, email: adrian@oceanfish.ro Termenul Limita de depunere a ofertelor Data: 20/11/2014 , Ora: 15:00 Alte informatii suplimentare: Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33, la numarul de fax 021.350.35.34 sau pe site-ul nostru www.oceanfish.ro. .
2014-11-13ANUNT DE PARTICIPARE

S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, in calitate de Achizitor anunta: In vederea implementarii Proiectului pentru care s a solicitat cofinanţare prin POP 2007 2013 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH SRL, se demareaza procesul de achizitie avand ca obiect produse ( Linie de ambalare cu termoformare pentru somon cu trei matrite ). Valoarea estimata fara TVA (după caz): 1.597.860 lei (360.000 euro). Surse de finantare: FEP: 60% Proprii: 40% Curs de schimb leu / euro aplicabil in evaluare: cursul de schimb inforeuro aferent lunii ianuarie 2013, 1 euro = 4,4385 lei Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret Tipul contractului: furnizare produse Procedura aplicata: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. Modalitatile de obtinere a Documentatiei pentru ofertanti: de la sediul achizitorului, direct sau in urma unei solicitari scrise: S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, persoana de contact: Dl. Adrian NITICA, email: adrian@oceanfish.ro Termenul Limita de depunere a ofertelor Data: 21/11/2014 , Ora: 15:00 Alte informatii suplimentare: Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33, la numarul de fax 021.350.35.34 sau pe siteul nostru www.oceanfish.ro. .
2014-11-13ANUNT DE PARTICIPARE

S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, in calitate de Achizitor anunta: In vederea implementarii Proiectului pentru care s a solicitat cofinanţare prin POP 2007 2013 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH SRL, se demareaza procesul de achizitie avand ca obiect produse ( Masina de inchis borcane ). Valoarea estimata fără TVA (după caz): 186.417 lei (42.000 euro). Surse de finantare: FEP: 60% Proprii: 40% Curs de schimb leu / euro aplicabil in evaluare: cursul de schimb inforeuro aferent lunii ianuarie 2013, 1 euro = 4,4385 lei Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret Tipul contractului: furnizare produse Procedura aplicata: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. Modalitatile de obtinere a Documentatiei pentru ofertanti: de la sediul achizitorului, direct sau in urma unei solicitari scrise: S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, persoana de contact: Dl. Adrian NITICA, email: adrian@oceanfish.ro Termenul Limita de depunere a ofertelor Data: 21/11/2014 , Ora: 15:00 Alte informatii suplimentare: Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33, la numarul de fax 021.350.35.34 sau pe site-ul nostru www.oceanfish.ro. .
2014-11-13ANUNT DE PARTICIPARE

S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, in calitate de Achizitor anunta: In vederea implementarii Proiectului pentru care s a solicitat cofinantare prin POP 2007 2013 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH SRL, se demarează procesul de achizitie avand ca obiect produse ( Celula de afumare = 2buc ). Valoarea estimata fara TVA (după caz): 630.267 lei (142.000 euro). Surse de finantare: FEP: 60% Proprii: 40% Curs de schimb leu / euro aplicabil in evaluare: cursul de schimb inforeuro aferent lunii ianuarie 2013, 1 euro = 4,4385 lei Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret Tipul contractului: furnizare produse Procedura aplicata: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. Modalitatile de obtinere a Documentatiei pentru ofertanti: de la sediul achizitorului, direct sau in urma unei solicitari scrise: S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, persoana de contact: Dl. Adrian NITICA, email: adrian@oceanfish.ro Termenul Limita de depunere a ofertelor Data: 21/11/2014 , Ora: 15:00 Alte informatii suplimentare: Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33, la numarul de fax 021.350.35.34 sau pe siteul nostru www.oceanfish.ro. .
2014-11-13ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT SEMIREMORCI FRIGORIFICE

ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ACHIZITIE A PATRU UNITATI SEMIREMORCI FRIGORIFICE 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati,jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, email office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Patru unitati semiremorci frigorifice Contract Nr 169-14 / 11.06.2014. 3. Procedura aplicata: procedura competitiva :cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut. 5. Informatii privind valoarea contractului: a) Valoarea estimativa a contractului 1.065.240 RON exclusiv TVA (240.000 EUR) b) valoarea finala: pentru achizitia a patru unitati semiremorci frigorifice valoarea Contractului Nr 169-14 / 11.06.2014. este 238.800 euro (fara TVA). 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: SCHMITZ CARGOBULL AG, prin mandatar SCHMITZ CARGOBULL ROMANIA SRL, cu sediul in Ciorogarla, Sos. Bucuresti NR 1-3, Jud Ilfov. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare a fost publicat in cotidianul National in data de 19.05.2014 si, de asemenea, a fost postat pe siteul S.C. OCEAN FISH S.R.L. www.oceanfish.ro pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2014-06-11ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT CAP TRACTOR - 4 UNITATI

ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ACHIZITIE A PATRU UNITATI CAPETE TRACTOR 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati, jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, email office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Patru unitati capete tractor Contract Nr ROM475/SW/MS / 11.06.2014. 3. Procedura aplicata: procedura competitiva : cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut. 5. Informatii privind valoarea contractului: a) Valoarea estimativa a contractului 1.775.400 RON exclusiv TVA (400.000 EUR) b) valoarea finala: pentru achizitia a patru unitati capete tractor valoarea Contractului Nr ROM475/SW/MS / 11.06.2014 este 97.000 euro / buc (fara TVA), adica un total de 388.000 euro. 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: VOLVO TRUCK CORPORATION, cu sediul in 405 08 Gothenburg, Suedia Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare a fost publicat in cotidianul National in data de 19.05.2014 si, de asemenea, a fost postat pe siteul S.C. OCEAN FISH S.R.L.www.oceanfish.ro pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2014-06-11ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT CANTARE

ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ACHIZITIE A ZECE BUCATI CANTARE DE CAPACITATE 3.5 Kg SI A TREI BUCATI CANTARE PLATFORMA DE 1500 Kg 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati - jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Zece bucati cantare de capacitate 3.5 Kg si a trei bucati cantare - platforma de 1500 Kg 3. Procedura aplicata: procedura competitiva :cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut. 5. Informatii privind valoarea contractului: a) Valoarea estimativa a contractului Bugetul estimativ este de: 1. Pentru cantarele de 3.5Kg (10 buc) 73.235 RON (16.499,94 EUR); 2. Pentru cantarele platforma de 1500 Kg (3 buc) 97.647 RON (22.000 EUR). TOTAL: 170.882 RON (38.499,94 EUR) Contract Nr RO 71691PO3 / 06.06.2014. b) valoarea finala: pentru achizitia a zece bucati cantare de capacitate 3.5 Kg si a trei bucati cantare platforma de 1500 Kg valoarea Contractului Nr RO 71691PO3 / 06.06.2014 este 39.330 euro (fara TVA). 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: MAREL FOOD SYSTEMS SRL, cu sediul in Bucuresti, str Dr. Louis Pasteur NR 40, parter, Sector 5. 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare a fost publicat in cotidianul National in data de 16.05.2014 si, de asemenea, a fost postat pe siteul S.C. OCEAN FISH S.R.L. www.oceanfish.ro pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2014-06-06ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT PERDELE DE AER

ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ACHIZITIE A SASE BUC PERDELE DE AER 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, email office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Perdele de aer 6 buc Contract Nr AB 245 / 06.06.2014. 3. Procedura aplicata: procedura competitiva : cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut. 5. Informatii privind valoarea contractului: a) Valoarea estimativa a contractului (fara TVA) : Bugetul estimativ este de 292.941 RON (66.000 EUR), din care 29.294,10 RON (6.600 EUR) reprezinta montajul, la cursul de schimb infoeuro aferent lunii ianuarie 2013 de 4,4385 RON / EUR. b) valoarea finala: pentru achizitia a sase bucati Perdele de aer valoarea Contractului Nr AB 245 / 06.06.2014 este 37.800 euro (fara TVA). 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: S.C. AB TEHNIC PROFESIONAL SRL, cu sediul in Bucuresti, str Alunisului NR 164. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare a fost publicat in cotidianul National in data de 16.05.2014 si, de asemenea, a fost postat pe site-ul S.C. OCEAN FISH S.R.L. www.oceanfish.ro pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2014-06-06ANUNT DE PARTICIPARE

S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, in calitate de Achizitor anunta: In vederea implementarii proiectului pentru care s-a solicitat cofinantare prin POP Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH SRL, se demareaza procesul de achizitie avand ca obiect produse ( SEMIREMORCI FRIGORIFICE = 4 BUC.). Valoarea estimata fara TVA (după caz): 1.065.240 RON (240.000 EUR) Surse de finantare: FEP: 60% Proprii: 40% Curs de schimb leu / euro aplicabil in evaluare: cursul de schimb inforeuro aferent lunii ianuarie 2013, 1 euro = 4,4385 lei Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret Tipul contractului: furnizare produse Procedura aplicata: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. Modalitătile de obţinere a Documentaţiei pentru ofertanti: de la sediul achizitorului, direct sau in urma unei solicitari scrise: S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, persoana de contact: Dl. Adrian NITICA, e-mail: adrian@oceanfish.ro Termenul Limita de depunere a ofertelor Data: 30/05/2014 , Ora: 15:00 Alte informatii suplimentare: Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33, la numarul de fax 021.350.35.34 sau pe site-ul nostru www.oceanfish.ro.
2014-05-19ANUNT DE PARTICIPARE

S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, in calitate de Achizitor anunta: In vederea implementarii Proiectului pentru care s-a solicitat cofinantare prin POP Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operaţionale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH SRL, se demareaza procesul de achizitie avand ca obiect produse ( CAP TRACTOR = 4 BUC.). Valoarea estimata fara TVA (după caz): 1.775.400 RON (400.000 EUR) Surse de finanţare: FEP: 60% Proprii: 40% Curs de schimb leu / euro aplicabil in evaluare: cursul de schimb inforeuro aferent lunii ianuarie 2013, 1 euro = 4,4385 lei Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret Tipul contractului: furnizare produse Procedura aplicata: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. Modalitătile de obtinere a Documentaţiei pentru ofertanti: de la sediul achizitorului, direct sau in urma unei solicitari scrise: S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, persoana de contact: Dl. Adrian NITICA, e-mail: adrian@oceanfish.ro Termenul Limită de depunere a ofertelor Data: 30/05/2014 , Ora: 15:00 Alte informatii suplimentare: Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33, la numarul de fax 021.350.35.34 sau pe site-ul nostru www.oceanfish.ro.
2014-05-19ANUNT DE PARTICIPARE

SC OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 077010, tel / fax 021.350.35.31 / 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, in calitate de Achizitor anunta: In vederea implementarii Proiectului pentru care s-a solicitat cofinantare prin POP 2007 2013 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al SC OCEAN FISH SRL, se demareaza procesul de achizitie avand ca obiect produse (Cantare de 3,5 kg 10 buc si cantare platforma de 1500kg 3buc. Valoarea estimată fără TVA (după caz): 1. Pentru cantarele de 3.5Kg (10 buc) 73.235 RON (16.499,94 EUR); 2. Pentru cantarele platforma de 1500 Kg (3 buc) 97.647 RON (22.000 EUR). TOTAL: 170.882 RON (38.499,94 EUR) Surse de finanţare: FEP: 60% Proprii: 40% Curs de schimb leu euro aplicabil in evaluare: cursul de schimb inforeuro aferent lunii ianuarie 2013, 1 euro 4,4385 lei Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret Tipul contractului: furnizare produse Procedura aplicata: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. Modalităţile de obţinere a Documentaţiei pentru ofertanţi: de la sediul achizitorului, direct sau in urma unei solicitari scrise: S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel fax: 021.350.35.31 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, persoana de contact: Dl. Adrian NITICA, email: adrian@oceanfish.ro Termenul Limită de depunere a ofertelor Data: 28.05.2014 , Ora: 15:00 Alte informaţii suplimentare: Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31 , 32, 33, la numarul de fax 021.350.35.34 sau pe siteul nostru www.oceanfish.ro. .
2014-05-16ANUNT DE PARTICIPARE

S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, in calitate de Achizitor anunta: In vederea implementarii Proiectului pentru care s-a solicitat cofinantare prin POP 2007 - 2013 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH SRL, se demareaza procesul de achizitie avand ca obiect produse ( PERDELE DE AER = 6 BUC.) Curs de schimb leu / euro aplicabil in evaluare: cursul de schimb inforeuro aferent lunii ianuarie 2013, 1 euro = 4,4385 lei Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret Tipul contractului: furnizare produse Procedura aplicata: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. Modalităţile de obţinere a Documentaţiei pentru ofertanţi: de la sediul achizitorului, direct sau in urma unei solicitari scrise: S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, persoana de contact: Dl. Adrian NITICA, e-mail: adrian@oceanfish.ro Termenul Limită de depunere a ofertelor Data: 28/05/2014 , Ora: 15:00 Alte informaţii suplimentare: Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33, la numarul de fax 021.350.35.34 sau pe site-ul nostru www.oceanfish.ro.
2014-05-16ANUNT DE PARTICIPARE

S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, in calitate de Achizitor anunta: In vederea implementarii Proiectului pentru care s-a solicitat cofinantare prin POP 2007 - 2013 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH SRL, se demareaza procesul de achizitie avand ca obiect produse ( PERDELE DE AER = 6 BUC.) Valoarea estimata fara TVA (dupa caz): 292.941 RON (66.000 EUR), din care 29.294,10 RON (6.600 EUR) reprezinta montajul. Surse de finantare: FEP: 60% Proprii: 40%
2014-05-16ANUNT DE PARTICIPARE

S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, in calitate de Achizitor anunta:
2014-05-15ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT LINIE DE AMBALARE PASTRAV

1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, email office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: LINIE DE AMBALARE PASTRAV Contract Nr 14 din 11.04.2014. 3. Procedura aplicata: procedura competitiva : cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut. 5. Informatii privind valoarea contractului: a) Valoarea estimativa a contractului : Bugetul estimativ este de 243.325,45 euro sau 1.080.000 lei (fara TVA), la cursul de schimb infoeuro aferent lunii ianuarie 2013 de 4,4385 RON / EUR. b) valoarea finala: pentru achizitia unei LINII DE AMBALARE PASTRAV valoarea Contractului Nr 14 / 11.04.2014 este 147.000 euro (fara TVA). 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: S.C. MULTIVAC ROMANIA SRL, cu sediul in Bucuresti, Blv. Theodor Pallady nr. 47, cladirea de birouri HBC, Etaj 1, sector 3. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare a fost publicat in cotidianul National in data de 19.03.2014 si, de asemenea, a fost postat pe siteul S.C. OCEAN FISH S.R.L. www.oceanfish.ro pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2014-04-11ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT LINIE DE AMBALARE PESTE PROASPAT

1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, email office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: LINIE DE AMBALARE PESTE PROASPAT Contract Nr 15 / 11.04.2014. 3. Procedura aplicata: procedura competitiva : cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut. 5. Informatii privind valoarea contractului: a) Valoarea estimativa a contractului : Bugetul estimativ este de 360.482,15 euro sau 1.600.000 lei (fara TVA), la cursul de schimb infoeuro aferent lunii ianuarie 2013 de 4,4385 RON / EUR. b) valoarea finala: pentru achizitia unei LINII DE AMBALARE PESTE PROASPAT valoarea Contractului Nr 15 / 11.04.2014 este 244.500 euro (fara TVA). 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: S.C. MULTIVAC ROMANIA SRL, cu sediul in Bucuresti, Blv. Theodor Pallady nr. 47, cladirea de birouri HBC, Etaj 1, sector 3. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare a fost publicat in cotidianul National in data de 19.03.2014 si, de asemenea, a fost postat pe siteul S.C. OCEAN FISH S.R.L. www.oceanfish.ro pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2014-04-11ANUNT DE PARTICIPARE

ANUNT DE PARTICIPARE S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, in calitate de Achizitor anunta: In vederea implementarii Proiectului pentru care s-a solicitat cofinantare prin POP Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al SC OCEAN FISH SRL se demareaza procesul de achizitie avand ca obiect produse (CAP TRACTOR 4BUC). Valoarea estimata fara TVA (dupa caz): 1.775.400 RON (400 000 EUR) Surse de finantare: FEP 60% Proprii: 40% Curs de schimb leu / euro aplicabil in evaluare: cursul de schimb inforeuro aferent lunii ianuarie 2013, 1 euro = 4,4385 lei Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret Tipul contractului: furnizare produse Procedura aplicata: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. Modalităţile de obţinere a Documentaţiei pentru ofertanţi: de la sediul achizitorului, direct sau in urma unei solicitari scrise: S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, persoana de contact: Dl. Adrian NITICA, e-mail:adrian@oceanfish.ro Termenul Limită de depunere a ofertelor Data: 02/04/2014 , Ora: 15:00 Alte informaţii suplimentare: Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33, la numarul de fax 021.350.35.34 sau pe site-ul nostru www.oceanfish.ro.
2014-03-19ANUNT DE PARTICIPARE

ANUNT DE PARTICIPARE S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, in calitate de Achizitor anunta: In vederea implementarii Proiectului pentru care s-a solicitat cofinantare prin POP Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al SC OCEAN FISH SRL se demareaza procesul de achizitie avand ca obiect produse (Semiremorci frigorifice 4BUC). Valoarea estimata fara TVA (dupa caz): 1.065.240 RON (240 000 EUR) Surse de finantare: FEP 60% Proprii: 40% Curs de schimb leu / euro aplicabil in evaluare: cursul de schimb inforeuro aferent lunii ianuarie 2013, 1 euro = 4,4385 lei Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret Tipul contractului: furnizare produse Procedura aplicata: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. Modalităţile de obţinere a Documentaţiei pentru ofertanţi: de la sediul achizitorului, direct sau in urma unei solicitari scrise: S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, persoana de contact: Dl. Adrian NITICA, e-mail:adrian@oceanfish.ro Termenul Limită de depunere a ofertelor Data: 02/04/2014 , Ora: 15:00 Alte informaţii suplimentare: Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33, la numarul de fax 021.350.35.34 sau pe site-ul nostru www.oceanfish.ro.
2014-03-19ANUNT DE PARTICIPARE

S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel , fax: 021.350.35.31 , 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, in calitate de Achizitor anunta: In vederea implementarii Proiectului pentru care s-a solicitat cofinantare prin POP : Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al SC OCEAN FISH SRL se demareaza procesul de achizitie avand ca obiect produse: linie de ambalare pastrav. Valoarea estimată fără TVA (după caz): 1.080.000 RON (243.325,45 EUR) Surse de finanţare: FEP: 60% Proprii: 40% Curs de schimb leu / euro aplicabil in evaluare: cursul de schimb inforeuro aferent lunii ianuarie 2013, 1 euro = 4,4385 lei Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret Tipul contractului: furnizare produse Procedura aplicata: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. Modalităţile de obţinere a Documentaţiei pentru ofertanţi: de la sediul achizitorului, direct sau in urma unei solicitari scrise: S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, persoana de contact: Dl. Adrian NITICA, email: adrian@oceanfish.ro Termenul Limită de depunere a ofertelor Data: 02/04/2014 , Ora: 15:00 Alte informaţii suplimentare: Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33, la numarul de fax 021.350.35.34 sau pe siteul nostru www.oceanfish.ro
2014-03-19ANUNT DE PARTICIPARE

S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel , fax: 021.350.35.31 , 021.350.35.34, email office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, in calitate de Achizitor anunta: In vederea implementarii Proiectului pentru care s-a solicitat cofinantare prin POP : Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al SC OCEAN FISH SRL se demareaza procesul de achizitie avand ca obiect produse: linie de ambalare peste proaspat. Valoarea estimată fără TVA (după caz): 1.600.000 RON (360.482,15 EUR) Surse de finanţare: FEP: 60% Proprii: 40% Curs de schimb leu / euro aplicabil in evaluare: cursul de schimb inforeuro aferent lunii ianuarie 2013, 1 euro = 4,4385 lei Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret Tipul contractului: furnizare produse Procedura aplicata: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. Modalităţile de obţinere a Documentaţiei pentru ofertanţi: de la sediul achizitorului, direct sau in urma unei solicitari scrise: S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, persoana de contact: Dl. Adrian NITICA, e-mail: adrian@oceanfish.ro Termenul Limită de depunere a ofertelor Data: 02/04/2014 , Ora: 15:00 Alte informaţii suplimentare: Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33, la numarul de fax 021.350.35.34 sau pe site-ul nostru www.oceanfish.ro. .
2014-03-19ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT FURNIZARE PRESCONTAINERE

ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ACHIZITIE PRESCONTAINERE PENTRU COMPACTAREA DESEURILOR 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, email office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Prescontainere pentru compactarea deseurilor 2 buc Contract Nr 64 04.11.2013. 3. Procedura aplicata: procedura competitiva cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut. 5. Informatii privind valoarea contractului: a) Valoarea estimativa a contractului Bugetul estimativ este de 36.000 euro sau 159.786 lei (fara TVA), la cursul de schimb infoeuro aferent lunii ianuarie 2013 de 4,4385 RON / EUR. b) valoarea finala: pentru achizitia a doua bucati Prescontainere pentru compactarea deseurilor valoarea Contractului Nr 64 04.11.2013 este 30.800 euro (fara TVA). 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: S.C. AWE WASTE COMPACTORS SRL, cu sediul in Bucuresti, str Splaiul Unirii NR 12, Bl. B6, Sc 2a, et. 6, ap. 48, Sector 4. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare a fost publicat in cotidianul National in data de 09.10.2013 si, de asemenea, a fost postat pe siteul S.C. OCEAN FISH S.R.L. www.oceanfish.ro pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2013-10-24ANUNT DE PARTICIPARE PROCEDURA ACHIZITIE DOUA UNITATI PRESCONTAINERE

ANUNT DE PARTICIPARE S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, in calitate de Achizitor anunta: ĂŽn vederea implementării Proiectului pentru care s-a solicitat cofinanţare prin POP “Imbunătăţirea dotării cu echipamente a zonelor operaţionale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH SRL, se demarează procesul de achiziţie având ca obiect produse( 2 unitati prescontainere). Valoarea estimată fără TVA (după caz): 159 786 RON (36 000 EUR) Surse de finanţare: FEP: 60% Proprii: 40% Curs de schimb leu / euro aplicabil in evaluare: cursul de schimb inforeuro aferent lunii ianuarie 2013, 1 euro = 4,4385 lei Criteriul de atribuire: Cel mai mic pret Tipul contractului: furnizare produse Procedura aplicata: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. Modalităţile de obţinere a Documentaţiei pentru ofertanţi: de la sediul achizitorului, direct sau in urma unei solicitari scrise: S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in com. Afumati, jud. Ilfov, DN2, Km 14, Nr 72, cod postal 007710, tel / fax: 021.350.35.31 / 021.350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro, adresa web: www.oceanfish.ro, persoana de contact: Dl. Adrian NITICA, e-mail: adrian@oceanfish.ro Termenul Limită de depunere a ofertelor Data: 23/10/2013 , Ora: 15:00 Alte informaţii suplimentare: Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33, la numarul de fax 021.350.35.34 sau pe site-ul nostru www.oceanfish.ro. .
2013-10-09ANUNT DE ATRIBUIRE

ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ACHIZITIE RAFTURI DEPOZITARE SI SISTEM RADIO SHUTTLE SI RAFTURI DEPOZITARE PENTRU SPATII TEHNICE 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, email office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Rafturi depozitare si sistem radio shuttle si rafturi depozitare pentru spatii tehnice Contract Nr 351 / 21.12.2012. 3. Procedura aplicata: procedura competitiva cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut. 5. Informatii privind valoarea contractului: a) Valoarea estimativa a contractului este 550.600 euro sau 2.497.411,48 lei, la cursul de schimb BNR valabil la 01.11.2012 de 4,5358 RON / EUR respectiv: 1) Pentru Rafturi depozitare si sistem radio shuttle: valoarea estimata este de 537.600 euro sau 2.438.446,08 lei, la cursul de schimb BNR valabil la 01.11.2012 de 4,5358 RON / EUR, din care 80.000 euro sau 362.864 lei reprezinta dispozitivele radio shuttle si 53.760 euro sau 243.844,60 lei reprezinta montajul; 2) Pentru Rafturi depozitare pentru spatii tehnice: valoarea estimata este de 13.000 euro sau 58.965,40 lei, la cursul de schimb BNR valabil la 01.11.2012 de 4,5358 RON / EUR. b) valoarea finala: pentru achizitia unor Rafturi depozitare si sistem radio shuttle si rafturi depozitare pentru spatii tehnice valoarea contractului Nr 351 / 12.12.2012 este 539.670 euro (fara TVA), din care 52.667 euro reprezinta montajul. c) numarul de oferte primite: in urma publicarii pe websiteul societatii www.oceanfish.ro a Anuntului publicitar, Anuntului de participare si a transmiterii cererilor de oferte, au depus oferte tehnico economice doi operatori economici. In urma evaluarii toate ofertele au fost declarate conforme, iar aplicarea criteriului de atribuire (pretul cel mai scazut) s-a efectuat pentru toate oferte depuse. 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: S.C. EFFECTA MERCHANDISE EXCHANGE S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75, et.4, Bir. B5. 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare cu Nr 290 / 12.11.2012 a fost postat pe siteul S.C. OCEAN FISH S.R.L. www.oceanfish.ro pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2012-12-21ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT FURNIZARE LINIE DE AMBALARE CU TERMOFORMARE SI VIDARE

ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ACHIZITIE LINIE AMBALARE CU TERMOFORMARE SI VIDARE 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, email office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Linie ambalare cu termoformare si vidare Contract Nr 41 / 06.12.2012. 3. Procedura aplicata: procedura competitiva cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut. 5. Informatii privind valoarea contractului: a) Valoarea estimativa a contractului 144.367 euro sau 654.430,04 lei (fara TVA), la cursul de schimb BNR valabil la 01.10.2012 de 4,5331 RON / EUR , din care 14.436,7 euro sau 65.443 lei reprezinta montajul. b) valoarea finala: pentru achizitia unei Linii de ambalare cu termoformare si vidare valoarea contractului Nr 41 / 06.12.2012 este 139.450 euro (fara TVA), din care 13.945 euro reprezinta montajul. c) numarul de oferte primite: in urma publicarii pe websiteul societatii www.oceanfish.ro a Anuntului publicitar, Anuntului de participare si a transmiterii cererilor de oferte, au depus oferte tehnico economice doi operatori economici. In urma evaluarii toate ofertele au fost declarate conforme, iar aplicarea criteriului de atribuire (pretul cel mai scazut) s-a efectuat pentru toate oferte depuse. 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: MULTIVAC ROMANIA, cu sediul in Bucuresti, Blv. Theodor Pallady nr.47, Cladirea de birouri HBC, Et. 1, Sector 3. 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare cu Nr 236 / 18.10.2012 a fost postat pe siteul S.C. OCEAN FISH S.R.L. www.oceanfish.ro pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2012-12-06ANUNT PUBLICITAR

ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere faptul ca S.C. OCEAN FISH S.R.L. intentioneaza sa aplice cu proiectul Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH S.R.L. in vederea obtinerii finantarii din fonduri structurale nerambursabile, in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007 2013, Axa prioritara 2, Masura 2.3: Prelucrarea si comercializarea pestelui, va anuntam demararea procedurii de achizitie a unor rafturi depozitare si sistem radio-shuttle si rafturi depozitare pentru spatii tehnice in cadrul proiectului. SURSE DE FINANTARE: pentru rafturile depozitare si sistem radioshuttle si rafturi depozitare pentru spatii tehnice ce fac obiectul acestei achizitii, finantarea initiala este asigurata din surse proprii. Valoarea estimativa a contractului este 550.600 euro sau 2.497.411,48 lei, la cursul de schimb BNR valabil la 01.11.2012 de 4,5358 RON / EUR respectiv: 1) Pentru Rafturi depozitare si sistem radio shuttle: valoarea estimata este de 537.600 euro sau 2.438.446,08 lei, la cursul de schimb BNR valabil la 01.11.2012 de 4,5358 RON / EUR, din care 80.000 euro sau 362.864 lei reprezinta dispozitivele radio shuttle si 53.760 euro sau 243.844,60 lei reprezinta montajul; 2) Pentru Rafturi depozitare pentru spatii tehnice: valoarea estimata este de 13.000 euro sau 58.965,40 lei, la cursul de schimb BNR valabil la 01.11.2012 de 4,5358 RON / EUR. PROCEDURA APLICATA: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 03.12.2012, ORA 16:00 Anuntul de participare este publicat pe siteul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Caietul de sarcini se poate obtine, in urma unei solicitari transmise in scris, direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34.
2012-11-12ANUNT DE PARTICIPARE

ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie a unor rafturi depozitare si sistem radioshuttle si rafturi depozitare pentru spatii tehnice. S.C. OCEAN FISH S.R.L. intentioneaza sa aplice cu proiectul Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH S.R.L. in vederea obtinerii finantarii din fonduri structurale nerambursabile, in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007 2013, Axa prioritara 2, Masura 2.3: Prelucrarea si comercializarea pestelui. OBIECTUL CONTRACTULUI: achizitie rafturi depozitare si sistem radioshuttle si rafturi depozitare pentru spatii tehnice SURSE DE FINANTARE: pentru rafturile de depozitare si sistem radio-shuttle si rafturile depozitare pentru spatii tehnice ce fac obiectul acestei achizitii, finantarea initiala este asigurata din surse proprii. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: Valoarea estimativa a contractului este 550.600 euro sau 2.497.411,48 lei, la cursul de schimb BNR valabil la 01.11.2012 de 4,5358 RON / EUR respectiv: 1) Pentru Rafturi depozitare si sistem radio shuttle: valoarea estimata este de 537.600 euro sau 2.438.446,08 lei, la cursul de schimb BNR valabil la 01.11.2012 de 4,5358 RON / EUR, din care 80.000 euro sau 362.864 lei reprezinta dispozitivele radio shuttle si 53.760 euro sau 243.844,60 lei reprezinta montajul; 2) Pentru Rafturi depozitare pentru spatii tehnice: valoarea estimata este de 13.000 euro sau 58.965,40 lei, la cursul de schimb BNR valabil la 01.11.2012 de 4,5358 RON / EUR. CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: Termenul limita de depunere a ofertelor: 03.12.2012, ora 16:00; Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 26.11.2012; Termenul de raspuns la solicitari: 27.11.2012. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site, fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. Termen estimat pentru evaluarea ofertelor: 04 .12. 2012 Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 04.12.2012 Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 18.12.2012; Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 19.12.2012. Termenul estimat pentru semnarea contractului: 21.12.2012 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul de participare este publicat pe siteul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Caietul de sarcini se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34. Persoana de contact: Adrian NITICA Director si Reprezentant legal al proiectelor. Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin email la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2012-11-12ANUNT PUBLICITAR ACHIZITIE LINIE DE AMBALARE CU TERMOFORMARE SI VIDARE

ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere faptul ca S.C. OCEAN FISH S.R.L. intentioneaza sa aplice cu proiectul Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH S.R.L. in vederea obtinerii finantarii din fonduri structurale nerambursabile, in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007 2013, Axa prioritara 2, Masura 2.3: Prelucrarea si comercializarea pestelui, va anuntam demararea procedurii de achizitie a unei linii de ambalare cu termoformare si vidare. SURSE DE FINANTARE: pentru linia de ambalare cu termoformare si vidare, ce face obiectul acestei achizitii, finantarea initiala este asigurata din surse proprii. 144.367 euro sau 654.430,04 lei (fara TVA), la cursul de schimb BNR valabil la 01.10.2012 de 4,5331 RON / EUR , din care 14.436,7 euro sau 65.443 lei reprezinta montajul. PROCEDURA APLICATA: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 09.11.2012, ORA 16:00 Anuntul de participare este publicat pe siteul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Caietul de sarcini se poate obtine, in urma unei solicitari transmise in scris, direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34.
2012-10-18ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE A UNEI LINII DE AMBALARARE CU TERMOFORMARE SI VIDARE

ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie a unei Linii de ambalare cu termoformare si vidare. S.C. OCEAN FISH S.R.L. intentioneaza sa aplice cu proiectul Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH S.R.L. in vederea obtinerii finantarii din fonduri structurale nerambursabile, in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007 2013, Axa prioritara 2, Masura 2.3: Prelucrarea si comercializarea pestelui. OBIECTUL CONTRACTULUI: achizitie Linie ambalare cu termoformare si vidare SURSE DE FINANTARE: pentru Linia ambalare cu termoformare si vidare ce face obiectul acestei achizitii, finantarea initiala este asigurata din surse proprii. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: 144.367 euro sau 654.430,04 lei (fara TVA), la cursul de schimb BNR valabil la 01.10.2012 de 4,5331 RON / EUR , din care 14.436,7 euro sau 65.443 lei reprezinta montajul. CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: Termenul limita de depunere a ofertelor: 09.11.2012, ora 16:00; Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 01.11.2012; Termenul de raspuns la solicitari: 02.11.2012. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site, fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. Termen estimat pentru evaluarea ofertelor: 12 .11. 2012 Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 12.11.2012 Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 03.12.2012; Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 04.12.2012. Termenul estimat pentru semnarea contractului: 06.12.2012 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul de participare este publicat pe siteul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Caietul de sarcini se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34. Persoana de contact: Adrian NITICA Director si Reprezentant legal al proiectelor. Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin email la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2012-10-18ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT FURNIZARE SASE MALAXOARE ICRE

ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ACHIZITIE 6 UNITATI MALAXOARE ICRE 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, email office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: 6 UNITATI MALAXOARE ICRE Contract Nr 12 / 22.06.2012. 3. Procedura aplicata: procedura competitiva cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut. 5. Informatii privind valoarea contractului: a) Valoarea estimativa a contractului 18.500 euro / buc sau 81.344,50 lei / buc (fara TVA), la cursul de schimb BNR valabil la 02.05.2012 de 4,3970 RON / EUR , cu un total de 111.000 euro sau 488.067, 00 lei. b) valoarea finala: pentru achizitia a 6 unitati malaxoare icre valoarea contractului Nr 12 / 22.06.2012 este 107.916 euro (fara TVA), adica 17.986 euro / buc. c) numarul de oferte primite: in urma publicarii pe websiteul societatii www.oceanfish.ro a Anuntului publicitar, Anuntului de participare si a transmiterii cererilor de oferte, au depus oferte tehnico economice 3 operatori economici. In urma evaluarii toate ofertele au fost declarate conforme, iar aplicarea criteriului de atribuire (pretul cel mai scazut) s-a efectuat pentru toate oferte depuse. 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: S.C. FRESCO EXPERT SRL, cu sediul in Blv. Biruintei nr. 253 - 257, Et. 1, Birou 4, oras Pantelimon Ilfov. 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare cu Nr 92 / 11.05.2012 a fost postat pe siteul S.C. OCEAN FISH S.R.L. www.oceanfish.ro pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2012-06-22ANUNT DE FINALIZARE SI INDEPLINIRE A OBIECTIVELOR PROIECTULUI "EXTINDEREA CAPACITATII DE PROCESARE A PESTELUI SI A PARCULUI AUTO LOGISTIC LA S.C. OCEAN FISH SRL"

GUVERNUL ROMĂ‚NIEI Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale DGP-AMPOP UNIUNEA EUROPEANĂ PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT 2007 – 2013 AXA PRIORITARA: 2. Acvacultura MASURA: 2.3. Prelucrarea si comercializarea pestelui Anunt de presa / Comunicat S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in Afumati, DN 2, Km 14, Nr. 72, jud. Ilfov, a finalizat implementarea proiectului „ Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, jud. Ilfov” in baza contractului de finantare Nr. 49 / 26.11.2010, Proiect Nr. RO 26 080910 09 25 0100, incheiat cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Directia Generala pentru Pescuit – Autoritatea de Management pentru POP, Axa prioritara 2, Masura 2.3. – „Prelucrarea si comercializarea pestelui”. Valoarea totala a proiectului a fost de 15.343.637,97 lei, din care asistenta financiara nerambursabila a fost de 9.206.182,78 lei, cuprinzand 6.904.637,09 lei finantare din Fondul European pentru Pescuit (FEP) si 2.301.545,69 lei de la bugetul de stat. Proiectul a fost implementat la sediul S.C. OCEAN FISH SRL, DN 2, Km 14, Nr. 72, comuna Afumati, jud. Ilfov si a avut, ca principale obiective imbunatatirea activitatii de procesare si comercializare a pestelui si produselor din peste prin achizitionarea de tehnologii noi, reducerea impacturilor negative asupra mediului si utilizarea energiilor neconventionale, consolidarea independentei operationale din punct de vedere al aprovizionarii si distributiei si, nu in ultimul rand, crearea de noi locuri de munca. Toate obiectivele asumate prin contract au fost indeplinite. Detalii suplimentare puteti obtine de la persoana de contact pentru proiect: Director General Adrian NITICA (e-mail: adrian@oceanfish.ro) , tel. / fax 021.350.35.31 / 021.350.35.34.
2012-05-23ANUNT PUBLICITAR

ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere faptul ca S.C. OCEAN FISH S.R.L. intentioneaza sa aplice cu proiectul Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH S.R.L. in vederea obtinerii finantarii din fonduri structurale nerambursabile, in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007 2013, Axa prioritara 2, Masura 2.3: Prelucrarea si comercializarea pestelui, va anuntam demararea procedurii de achizitie a 6 unitati malaxoare icre. SURSE DE FINANTARE: pentru 6 unitati malaxoare icre, ce fac obiectul acestei achizitii, finantarea initiala este asigurata din surse proprii. Valoarea estimativa a contractului este 18.500 euro / buc sau 81.344,50 lei / buc (fara TVA), la cursul de schimb BNR, valabil la 02.05.2012 de 4,3970 RON / EUR , cu un total de 111.000 euro sau 488.067, 00 lei. PROCEDURA APLICATA: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 01.06.2012, ORA 16:00 Anuntul de participare este publicat pe siteul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Caietul de sarcini se poate obtine, in urma unei solicitari transmise in scris, direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34.
2012-05-11ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE A SASE MALAXOARE ICRE

ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie a 6 unitati malaxoare icre. S.C. OCEAN FISH S.R.L. intentioneaza sa aplice cu proiectul Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH S.R.L. in vederea obtinerii finantarii din fonduri structurale nerambursabile, in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007 2013, Axa prioritara 2, Masura 2.3: Prelucrarea si comercializarea pestelui. OBIECTUL CONTRACTULUI: achizitie 6 unitati malaxoare icre SURSE DE FINANTARE: pentru 6 unitati malaxoare icre ce fac obiectul acestei achizitii, finantarea initiala este asigurata din surse proprii. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: 18.500 euro / buc sau 81.344,50 lei / buc (fara TVA), la cursul de schimb BNR, valabil la 02.05.2012 de 4,3970 RON / EUR , cu un total de 111.000 euro sau 488.067, 00 lei. CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: Termenul limita de depunere a ofertelor: 01.06.2012, ora 16:00; Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 24.05.2012; Termenul de raspuns la solicitari: 25.05.2012. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site, fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. Termen estimat pentru evaluarea ofertelor: 04 .06. 2012 Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 04.06.2012 Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 19.06.2012; Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 20.06.2012. Termenul estimat pentru semnarea contractului: 22.06.2012 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul de participare este publicat pe siteul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Caietul de sarcini se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34. Persoana de contact: Adrian NITICA Director si Reprezentant legal al proiectelor. Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin email la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2012-05-11ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT SERVICII DE CONSULTANTA

ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE CONSULTANTA 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Servicii de consultanta. Contract Nr. 7 / 18.04.2012, 3. Procedura aplicata: procedura competitiva cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut. 5. Informatii privind valoarea contractului: a) Valoarea estimativa a contractului 1) pentru SERVICII DE CONSULTANTA PROIECT Depozit frigorific peste, sectie reambalare peste, birouri si utilitati in comuna Afumati judet Ilfov valoarea estimata 190.000 euro sau 826.234 lei; b) valoarea finala: 1) pentru SERVICII DE CONSULTANTA PROIECT Depozit frigorific peste, sectie reambalare peste, birouri si utilitati in comuna Afumati judet Ilfov valoarea contractului Nr 7 / 18.04.2012 este 169.066,75 euro sau 746.920 lei; c) numarul de oferte primite: in urma publicarii pe website-ul societatii www.oceanfish.ro a Anuntului publicitar, Anuntului de participare si a transmiterii cererilor de oferte, au depus oferte tehnico economice 3 prestatori de servicii. In urma evaluarii toate ofertele au fost declarate conforme, iar aplicarea criteriului de atribuire ( pretul cel mai scazut ) s-a efectuat pentru toate cele trei oferte depuse. 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractelor: S.C. PRESTARI JURIDICE SRL, cu sediul social in com Balotesti, sat Dumbraveni, str. Lacul Vlasia, nr 43, judet Ilfov 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare cu Nr. 45 / 07.03.2012 a fost postat pe site-ul S.C. OCEAN FISH S.R.L. www.oceanfish.ro pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2012-04-18ANUNT DE ATRIBUIRE

ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE CONSULTANTA 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, email office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Servicii de consultanta. Contract Nr. 8 18.04.2012 3. Procedura aplicata: procedura competitiva cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut. 5. Informatii privind valoarea contractului: a. Valoarea estimativa a contractului pentru SERVICII DE CONSULTANTA PROIECT Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH SRL valoarea estimata 190.000 euro sau 826.234 lei; b) valoarea finala: pentru SERVICII DE CONSULTANTA valoarea contractului Nr 8 / 18.04.2012 este 776.740 lei; c) numarul de oferte primite: in urma publicarii pe websiteul societatii www.oceanfish.ro a Anuntului publicitar, Anuntului de participare si a transmiterii cererilor de oferte, au depus oferte tehnico economice 3 prestatori de servicii. In urma evaluarii toate ofertele au fost declarate conforme, iar aplicarea criteriului de atribuire s-a efectuat pentru toate cele trei oferte depuse. 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractelor: SC PRESTARI JURIDICE SRL, cu sediul social in Balotesti jud Ilfov, str Lacul Vlasia nr 43 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare cu Nr. 45 1 / 07.03.2012 a fost postat pe siteul S.C. OCEAN FISH S.R.L.www.oceanfish.ro pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2012-04-18ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT FURNIZARE ETICHETATOARE SI MATRITE

ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ACHIZITIE A DOUA ETICHETATOARE SI A UNEI MATRITE PENTRU LINIILE DE AMBALAT EXISTENTE IN DOTAREA S.C. OCEAN FISH SRL 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, email office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Etichetatoare si matrite Contract Nr 06 / 30.03.2012. 3. Procedura aplicata: procedura competitiva cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut. 5. Informatii privind valoarea contractului: a) Valoarea estimativa a contractului 310,000 lei (fara TVA), din care 31.000 lei reprezinta montajul. b) valoarea finala: pentru achizitia unor etichetatoare si matrite pentru liniile de ambalat valoarea contractului Nr 06 / 30.03.2012 este 306.000 lei (fara TVA), din care 30.600 lei reprezinta montajul. c) numarul de oferte primite: in urma publicarii pe websiteul societatii www.oceanfish.ro a Anuntului publicitar, Anuntului de participare si a transmiterii cererilor de oferte, au depus oferte tehnico economice doi operatori economici. In urma evaluarii toate ofertele au fost declarate conforme, iar aplicarea criteriului de atribuire (pretul cel mai scazut) s-a efectuat pentru toate oferte depuse. 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: MULTIVAC ROMANIA, cu sediul in Bucuresti, Blv. Theodor Pallady nr.47, Cladirea de birouri HBC, Et. 1, Sector 3. 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare cu Nr. 18 / 15.02.2012 a fost postat pe siteul S.C. OCEAN FISH S.R.L. www.oceanfish.ro pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2012-03-30CARIERE OCEAN FISH - Angajam - ELECTRICIAN DE INTRETINERE SI REPARATII

Construieste-ţi cariera alături de echipa Ocean Fish! Actualizat la: 21.03.2012
2012-03-21ANUNT PUBLICITAR DEMARARE PROCEDURA DE ACHIZITIE SERVICII DE CONSULTANTA

ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere faptul ca S.C. OCEAN FISH S.R.L. intentioneaza sa aplice cu un proiect in vederea obtinerii finantarii din fonduri structurale nerambursabile, in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007 2013, Axa prioritara 2, Masura 2.3: Prelucrarea si comercializarea pestelui, va anuntam demararea procedurii de achizitie a serviciilor de consultanta in redactarea acestuia, cu titlul: Depozit frigorific peste, sectie reambalare peste, birouri si utilitati si monitorizare postfinantare. SURSE DE FINANTARE: pentru serviciile de consultanta ce fac obiectul acestei achizitii, finantarea initiala este asigurata din surse proprii. Valoarea estimativa pentru SERVICII DE CONSULTANTA PROIECT Depozit frigorific peste, sectie reambalare peste, birouri si utilitati in comuna Afumati judet Ilfov valoarea estimata a serviciilor care urmeaza a se achizitiona este de 190.000 euro sau 826.234 lei (fara TVA); PROCEDURA APLICATA: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 22.03.2012, ORA 16:00 Anuntul de participare este publicat pe siteul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Caietul de sarcini se poate obtine, in urma unei solicitari transmise in scris, direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34.
2012-03-07ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE A SERVICIILOR DE CONSULTANTA

ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie a serviciilor de consultanta in redactarea proiectului: Depozit frigorific peste, sectie reambalare peste, birouri si utilitati, si monitorizare postfinantare. S.C. OCEAN FISH S.R.L. intentioneaza sa aplice cu un proiect in vederea obtinerii finantarii din fonduri structurale nerambursabile, in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007 2013, Axa prioritara 2, Masura 2.3: Prelucrarea si comercializarea pestelui. OBIECTUL CONTRACTULUI: servicii de consultanta SURSE DE FINANTARE: pentru serviciile de consultanta ce fac obiectul acestei achizitii, finantarea initiala este asigurata din surse proprii. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: Valoarea estimativa a contractului pentru SERVICII DE CONSULTANTA PROIECT Depozit frigorific peste, sectie reambalare peste, birouri si utilitati in comuna Afumati judet Ilfov valoarea estimata a serviciilor care urmeaza a se achizitiona este de 190.000 euro sau 826.234 lei (fara TVA); CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: Termenul limita de depunere a ofertelor: 22.03.2012, ora 16:00; Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 14.03.2012, ora 16:00; Termenul de raspuns la solicitari: 15.03.2012, ora 16:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site, fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului operatorilor care au solicitat clarificari. Termen estimat pentru evaluarea ofertelor: 23 .03. 2012 Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 23.03.2012 Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 12.04.2012, ora 16:00 Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 13.04.2012, ora 16:00 Termenul estimat pentru semnarea contractului: 18.04.2012 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul de participare este publicat pe siteul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Caietul de sarcini se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31,32,33 sau la numarul de fax 021.350.35.34. Persoana de contact: Adrian NITICA Director si Reprezentant legal al proiectelor. Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin email la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2012-03-07ANUNT DE PARTICIPARE

ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie a serviciilor de consultanta in redactarea proiectului: Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH SRL si monitorizare postfinantare. S.C. OCEAN FISH S.R.L. intentioneaza sa aplice cu un proiect in vederea obtinerii finantarii din fonduri structurale nerambursabile, in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007 2013, Axa prioritara 2, Masura 2.3: Prelucrarea si comercializarea pestelui. OBIECTUL CONTRACTULUI: servicii de consultanta SURSE DE FINANTARE: pentru serviciile de consultanta ce fac obiectul acestei achizitii, finantarea initiala este asigurata din surse proprii. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: Valoarea estimativa a contractului pentru SERVICII DE CONSULTANTA PROIECT Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH SRL in comuna Afumati judet Ilfov valoarea estimata a serviciilor care urmeaza a se achizitiona este de 190.000 euro sau 826.234 lei (fara TVA); CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: Termenul limita de depunere a ofertelor: 23.03.2012, ora 16:00; Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 14.03.2012, ora 16:00; Termenul de raspuns la solicitari: 15.03.2012, ora 16:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site, fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. Termen estimat pentru evaluarea ofertelor: 24 .03. 2012 Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 24.03.2012 Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 12.04.2012, ora 16:00 Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 13.04.2012, ora 16:00 Termenul estimat pentru semnarea contractului: 18.04.2012 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul de participare este publicat pe siteul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Caietul de sarcini se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34. Persoana de contact: Adrian NITICA Director si Reprezentant legal al proiectelor. Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin email la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2012-03-07ANUNT PUBLICITAR

ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere faptul ca S.C. OCEAN FISH S.R.L. intentioneaza sa aplice cu un proiect in vederea obtinerii finantarii din fonduri structurale nerambursabile, in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007 2013, Axa prioritara 2, Masura 2.3: Prelucrarea si comercializarea pestelui, va anuntam demararea procedurii de achizitie a serviciilor de consultanta in redactarea acestuia, cu titlul: Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH SRL si monitorizare postfinantare. SURSE DE FINANTARE: pentru serviciile de consultanta ce fac obiectul acestei achizitii, finantarea initiala este asigurata din surse proprii. Valoarea estimativa pentru SERVICII DE CONSULTANTA PROIECT Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH SRL valoarea estimata a serviciilor care urmeaza a se achizitiona este de 190.000 euro sau 826.234 lei (fara TVA); PROCEDURA APLICATA: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 23.03.2012, ORA 16:00 Anuntul de participare este publicat pe siteul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Caietul de sarcini se poate obtine, in urma unei solicitari transmise in scris, direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34.
2012-03-07ANUNT PUBLICITAR ACHIZITIE ETICHETATOARE SI MATRITE

ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere faptul ca S.C. OCEAN FISH S.R.L. intentioneaza sa aplice cu proiectul Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH S.R.L.in vederea obtinerii finantarii din fonduri structurale nerambursabile, in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007 2013, Axa prioritara 2, Masura 2.3: Prelucrarea si comercializarea pestelui, va anuntam demararea procedurii de achizitie a doua etichetatoare si matrita pentru liniile de ambalare existente. SURSE DE FINANTARE: pentru doua etichetatoare si matrita necesare liniilor de ambalare existente, ce fac obiectul acestei achizitii, finantarea initiala este asigurata din surse proprii. Valoarea estimativa a contractului este 310.000 lei, din care 31.000 lei reprezinta montajul. PROCEDURA APLICATA: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 06.03.2012, ORA 16:00 Anuntul de participare este publicat pe siteul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Caietul de sarcini se poate obtine, in urma unei solicitari transmise in scris, direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34.
2012-02-15ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie a doua etichetatoare si matrita pentru liniile de ambalat existente. S.C. OCEAN FISH S.R.L. intentioneaza sa aplice cu proiectul Imbunatatirea dotarii cu echipamente a zonelor operationale pentru procesare si depozitare si suplimentarea parcului logistic auto al S.C. OCEAN FISH S.R.L. in vederea obtinerii finantarii din fonduri structurale nerambursabile, in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007 2013, Axa prioritara 2, Masura 2.3: Prelucrarea si comercializarea pestelui. OBIECTUL CONTRACTULUI: achizitie doua etichetatoare si matrita pentru liniile de ambalat existente. SURSE DE FINANTARE: pentru doua etichetatoare si matrita pentru liniile de ambalat existente, ce fac obiectul acestei achizitii, finantarea initiala este asigurata din surse proprii. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: 310,000 lei (fara TVA), din care 31.000 lei reprezinta montajul. CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: Termenul limita de depunere a ofertelor: 06.03.2012, ora 16:00; Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 23.02.2012; Termenul de raspuns la solicitari: 24.02.2012. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site, fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. Termen estimat pentru evaluarea ofertelor: 07.03.2012 Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 07.03.2012 Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 26.03.2012; Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 27.03.2012. Termenul estimat pentru semnarea contractului: 30.03.2012 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul de participare este publicat pe siteul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Caietul de sarcini se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34. Persoana de contact: Adrian NITICA Director si Reprezentant legal al proiectelor. Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin email la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2012-02-15CARIERE OCEAN FISH - Angajam - Operator facturare

Construieste-ţi cariera alături de echipa Ocean Fish! Actualizat la: 28.12.2011
2011-12-28ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A DOUA MASINI DE LIPIT PUNGI

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Cont RO43DAFB 1084 0006 2113 RO02 Bank Leumi Romania- Sucursala Victoria Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 368 / 23.09.2011 ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A DOUA MASINI DE LIPIT PUNGI 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati - jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Doua masini de lipit pungi. Contract Nr. 367 / 23.09.2011 3. Procedura aplicata: procedura competitiva - cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut 5. Informatii privind valoarea contractului: a) valoarea estimata initial: 20.000 euro, valoare fara TVA ; b) valoarea finala: 28.128 USD, din care 1.450 USD reprezinta transportul (20.823,21 Eur, din care 1.073,43 Eur reprezinta transportul). c) numarul de oferte primite: in urma publicarii documentatiei pentru ofertanti pe webite-ul societatii au depus oferte 2 operatori economici. In urma evaluarii toate ofertele au fost declarate conforme, iar aplicarea criteriului de atribuire s-a efectuat pentru ambele oferte depuse. 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: OK International Corp., 73 Bartlett Street Marloborough, MA 01752 U.S.A. 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul publicitar cu Nr. 344 / 19.08.2011 si anuntul de participare cu Nr.344-1 / 19.08.2011 au fost postate pe site-ul S.C. OCEAN FISH S.R.L.- www.oceanfish.ro- pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie. Documentatia pentru operatori impreuna cu specificatiile tehnice au fost transmise operatorilor interesati.
2011-09-23ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A UNEI MASINI DE SCOS PIELEA FILEURILOR PROASPETE SI AFUMATE DE SOMON

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Cont RO43DAFB 1084 0006 2113 RO02 Bank Leumi Romania- Sucursala Victoria Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 349-1 / 08.09.2011 ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A UNEI MASINI DE SCOS PIELEA FILEURILOR PROASPETE SI AFUMATE DE SOMON 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati - jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Masina de scos pielea fileurilor proaspete si afumate de somon. Contract Nr. 349 / 08.09.2011 3. Procedura aplicata: procedura competitiva - cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut 5. Informatii privind valoarea contractului: a) valoarea estimata initial: 16.000 euro, valoare fara TVA ; b) valoarea finala: 15.600 euro c) numarul de oferte primite: in urma publicarii documentatiei pentru ofertanti pe webite-ul societatii au depus oferte 3 operatori economici. In urma evaluarii toate ofertele au fost declarate conforme, iar aplicarea criteriului de atribuire s-a efectuat pentru toate cele trei oferte depuse. 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: MAJA MASCHINENFABRIK, cu sediul Ă®n Germania, TullastraĂźe 4, 77694 Kehl – Goldscheuer, e-mail maja@maya.de 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul publicitar cu Nr. 328 / 02.08.2011 si anuntul de participare cu Nr.328-1 / 02.08.2011 au fost postate pe site-ul S.C. OCEAN FISH S.R.L.- www.oceanfish.ro- pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie. Documentatia pentru operatori impreuna cu specificatiile tehnice au fost transmise operatorilor interesati.
2011-09-08Anunt publicitar privind demararea procedurii de achizitie a doau masini de lipit pungi

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 344 / 19.08.2011 ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere faptul ca S.C. OCEAN FISH S.R.L. este beneficiarul Contractului de finantare Nr.49 / 26.11.2010 din fonduri structurale nerambursabile, Programul Operational pentru Pescuit 2007 – 2013, Axa prioritara 2: „Acvacultura”, Masura 2.6: „Investitii in procesare si marketing”, in valoare de 15.343.637,97 lei. va anuntam demararea procedurii de achizitie a doua unitati „ Masini de lipit pungi” SURSE DE FINANTARE: pentru doua masini de lipit pungi, finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) - Valoare estimata 20.000 euro, fara TVA PROCEDURA APLICATA: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 05.09.2011, ORA 16:00 Anuntul de participare este publicat pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Documentatia pentru ofertanti se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34.
2011-08-19Anunt de participare privind demararea procedurii de achizitie a doua masini de lipit pungi

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 344-1 / 19.08.2011 ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie pentru doua masini de lipit pungi, ce se va realiza prin cofinantare prin Fondul European de Pescuit – Programul Operational de Pescuit 2007 – 2013, masura 2.6. – “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov” OBIECTUL CONTRACTULUI: - doua masini de lipit pungi SURSE DE FINANTARE: - pentru doua masini de lipit pungi, finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: 20.000 euro, valoare fara TVA CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: - Termenul limita de depunere a ofertelor: 05.09.2011, ora 16:00; - Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 25.08.2011, ora 16:00; - Termenul de raspuns la solicitari: 26.08.2011, ora 16:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. - Termen estimat pentru evaluarea ofertelor: 06.09. 2011 - Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 06.09.2011 - Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 21.09.2011, ora 16:00 - Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 22.09.2011, ora 16:00 - Termenul estimat pentru semnarea contractului: 23.09.2011 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul de participare este publicat pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Documentatia pentru ofertanti se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34. Persoana de contact: Adrian NITICA – Director si Reprezentant legal al proiectului Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin e-mail la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2011-08-19ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT FURNIZARE DOUA UNITATI STIVUITOARE CU CATARG RETRACTABIL TRIPLEX SI INALTIMEA MAXIMA DE RIDICARE FURCI 7400mm

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Cont RO43DAFB 1084 0006 2113 RO02 Bank Leumi Romania- Sucursala Victoria Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr 337 / 11.08.2011 ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A 2 UNITATI STIVUITOARE CU CATARG RETRACTABIL TRIPLEX SI INALTIMEA DE RIDICARE FURCI DE MAX. 7400mm 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati - jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: 2 unitati stivuitoare cu catarg retractabil triplex si inaltimea de ridicare furci de max. 7400mm. Nr contract RO 11066/11.08.2011;contract de furnizare de produse 3.Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic 4. Informatii privind valoarea contractului: a) 60.000 euro, valoare fara TVA (echivalent in lei : 260.430 lei, curs euro 4,3405 RON din data de 28.06.2010, la cursul BCE, stabilit la intocmirea Memoriului Justificativ al Proiectului) b) valoarea finala: 60.000 euro (fara TVA); c) numarul de oferte primite: in urma publicarii anuntului de participare si a transmiterii cererilor de oferte pe website-ul societatii, au depus oferte 3 operatori economici. In urma evaluarii toate ofertele au fost declarate conforme iar aplicarea criteriului de atribuire s-a efectuat pentru toate cele trei oferte depuse. 5. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: TOYOTA MATERIAL HANDLING ROMANIA SRL. cu sediul Ă®n Bucuresti, Sos. Berceni nr. 104V, Sector 4. 6. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul publicitar cu Nr. 262/07.07.2011 si anuntul de participare cu Nr. 263/07.07.2011 au fost postate pe site-ul S.C. OCEAN FISH S.R.L.- www.oceanfish.ro- pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2011-08-11CARIERE OCEAN FISH - Angajam - Manipulant marfuri congelate - Ilfov

Construieste-ţi cariera alături de echipa Ocean Fish! Actualizat la: 11.08.2011
2011-08-11ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A DOUA UNITATI GENERATOARE ELECTRICE DE 400kVA

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Cont RO43DAFB 1084 0006 2113 RO02 Bank Leumi Romania- Sucursala Victoria Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr.333 / 05.08.2011 ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A DOUA UNITATI GENERATOARE ELECTRICE DE 400kVA 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati - jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Generatoare electrice 400 kVA- doua unitati. Contract Nr.0811125 / 05.08.2011 3. Procedura aplicata: procedura competitiva - cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic 5. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: S.C. ZYRAXES SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Catrunesti, Nr.18. 6. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul publicitar cu Nr. 240 / 04.07.2011 si anuntul de participare cu Nr. 241 / 04.07.2011 au fost postate pe site-ul S.C. OCEAN FISH S.R.L.- www.oceanfish.ro- pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie. Documentatia pentru operatori impreuna cu specificatiile tehnice au fost transmise operatorilor interesati.
2011-08-05ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A UNUI INCINERATOR PENTRU DESEURI DE ORIGINE ANIMALA

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Cont RO43DAFB 1084 0006 2113 RO02 Bank Leumi Romania- Sucursala Victoria Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr.334 / 05.08.2011 ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A UNUI INCINERATOR PENTRU DESEURI DE ORIGINE ANIMALA 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati - jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Incinerator pentru deseuri de origine animala. Contract Nr.10 / 05.08.2011 3. Procedura aplicata: procedura competitiva - cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic 5. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: S.C. AQUA D&P TECHNOLOGIES SRL, cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Snagov, Nr. 1/24. 6. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul publicitar cu Nr. 234 / 04.07.2011 si anuntul de participare cu Nr. 235 / 04.07.2011 au fost postate pe site-ul S.C. OCEAN FISH S.R.L.- www.oceanfish.ro- pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie. Documentatia pentru operatori impreuna cu specificatiile tehnice au fost transmise operatorilor interesati.
2011-08-05ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A DOUA COMPACTOARE PENTRU DESEURI

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Cont RO43DAFB 1084 0006 2113 RO02 Bank Leumi Romania- Sucursala Victoria Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr.332 / 05.08.2011 ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A DOUA COMPACTOARE PENTRU DESEURI 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati - jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Compactor pentru deseuri – doua unitati. Contract Nr.091 / 05.08.2011 3. Procedura aplicata: procedura competitiva - cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic 5. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: S.C. AWE COMPACTORS SRL, cu sediul social in Bucuresti, str. Splaiul Unirii, Nr. 12, bl. B6, Sc. 2a, etj. 6, ap.48. 6. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul publicitar cu Nr. 230 / 04.07.2011 si anuntul de participare cu Nr. 231 / 04.07.2011 au fost postate pe site-ul S.C. OCEAN FISH S.R.L.- www.oceanfish.ro- pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie. Documentatia pentru operatori impreuna cu specificatiile tehnice au fost transmise operatorilor interesati.
2011-08-05ANUNT PUBLICITAR PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE A UNEI MASINI DE SCOS PIELEA FILEURILOR PROASPETE SAU AFUMATE DE SOMON

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 328 / 02.08.2011 ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere faptul ca S.C. OCEAN FISH S.R.L. este beneficiarul Contractului de finantare Nr.49 / 26.11.2010 din fonduri structurale nerambursabile, Programul Operational pentru Pescuit 2007 – 2013, Axa prioritara 2: „Acvacultura”, Masura 2.6: „Investitii in procesare si marketing”, in valoare de 15.343.637,97 lei. va anuntam demararea procedurii de achizitie a unei „ Masini de scos pielea fileurilor proaspete sau afumate de somon” SURSE DE FINANTARE: pentru o masina de pielea fileurilor proaspete sau afumate de somon, finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) - Valoare estimata 16.000 euro, fara TVA PROCEDURA APLICATA: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 19.08.2011, ORA 16:00 Anuntul de participare este publicat pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Documentatia pentru ofertanti se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34.
2011-08-02ANUNT DE PARTICIPARE PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE A UNEI MASINI DE SCOS PIELEA FILEURILOR PROASPETE SI AFUMATE DE SOMON

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 328-1 / 02.08.2011 ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie pentru o masina de scos pielea fileurilor proaspete sau afumate de somon, ce se va realiza prin cofinantare prin Fondul European de Pescuit – Programul Operational de Pescuit 2007 – 2013, masura 2.6. – “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov” OBIECTUL CONTRACTULUI: - o masina de scos pielea fileurilor proaspete sau afumate de somon SURSE DE FINANTARE: - pentru o masina de scos pielea fileurilor proaspete sau afumate de somon, finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: 16.000 euro, valoare fara TVA CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: - Termenul limita de depunere a ofertelor: 19.08.2011, ora 16:00; - Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 11.08.2011, ora 16:00; - Termenul de raspuns la solicitari: 12.08.2011, ora 16:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. - Termen estimat pentru evaluarea ofertelor: 22.08. 2011 - Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 22.08.2011 - Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 06.09.2011, ora 16:00 - Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 07.09.2011, ora 16:00 - Termenul estimat pentru semnarea contractului: 08.09.2011 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul de participare este publicat pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Documentatia pentru ofertanti se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34. Persoana de contact: Adrian NITICA – Director si Reprezentant legal al proiectului Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin e-mail la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2011-08-02RASPUNS LA SOLICITARI DE CLARIFICARI PRIVIND ACHIZITIA A DOUA STIVUITOARE CU CATARG TRIPLEX

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 278 / 18.07.2011 RASPUNSURI LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI PRIMITE DIN PARTEA OFERTANTILOR Beneficiar: S.C. OCEAN FISH SRL Titlul proiectului POP 2007-2013: “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov”” Număr inregistrare proiect POP 2007-2013: RO 26 080910 09 25 0100 Denumirea contractului de achiziţie: Furnizare produse Obiectul contractului de achiziţie: Stivuitor cu catarg retractibil triplex si inaltime ridicare furci 7400mm – 2 unitati Solicitari de clarificari din partea ofertantilor : “1. se solicita acceptarea unui utilaj a carei inaltime catarg deschis poate ajunge la 8330mm, in conditiile in care se asigura inaltimea de ridicare furci de min. 7440mm”. „2. se solicita clarificarea asupra parametrilor constructivi solicitati: “ sistem generatoric de franare si recuperare de energie” si “ franare regenerativa si frana aditionala de picior ” Clarificari : 1. putem accepta un utilaj a carui inaltime catarg deschis poate ajunge la 8330mm, daca aceasta presupune ca inaltimea catargului strans sa nu plece de la o dimensiune mai mare, inaltimea usilor de congelare fiind de 3300 mm; 2. “ sistem generatoric de franare si recuperare de energie”si “ franare regenerativa”reprezinta, intr-adevar, acelasi lucru si se refera la faptul ca, in situatiile in care echipamentul franeaza, motoarele electrice functioneaza ca un generator si se stocheaza energie in baterie. In ceea ce priveste “ frana aditionala de picior”, aceasta este o cerinta obligatorie de-sine-statatoare.
2011-07-18ANUNT DE ATRIBUIRE

ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A UNUI SERVER DE DATE, SOFT SERVER, LICENTE DE OPERARE WINDOWS HOME PREMIUM 7, 23 BUCATI COMPUTERE DE BIROU (INCLUSIV MONITOARE), UPS 650 VA, COPIATOR SI PERIFERICE 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, email office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Server de date, soft server, licente de operare WINDOWS HOME PREMIUM 7, 23 bucati computere de birou (inclusiv monitoare), UPS 650 VA, copiator si periferice Contract 187 / 18.07.2011 3. Procedura aplicata: procedura competitiva cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut 5. Informatii privind valoarea contractului: a) valoarea estimata initial: 100.000 euro, valoare fara TVA b) valoarea finala: 121.494,20 lei, TVA inclus c) numarul de oferte primite: in urma publicarii documentatiei pentru ofertanti pe websiteul societatii au depus oferte 3 operatori economici. In urma evaluarii toate ofertele au fost declarate conforme, iar aplicarea criteriului de atribuire s-a efectuat pentru toate cele trei oferte depuse. 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: SC WIZ TWH SRL, Bucuresti, Calea Calarasilor nr 1A sector 3 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul publicitar cu numarul 208 / 06.06.2011 si anuntul de participare cu numarul 209 / 06.06.2011 au fost postate pe siteul SC OCEAN FISH, www.oceanfish.ro in data de 06.06.2011, asigurandu-se astfel accesul direct si nerestrictionat la documentatie al tuturor operatorilor interesati. Documentatia pentru operatori impreuna cu specificatiile tehnice au fost transmise operatorilor interesati.
2011-07-18RASPUNS LA SOLICITARI DE CLARIFICARI PRIVIND ACHIZITIA A DOUA GENERATOARE DE CURENT DE 400kVA

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 271 / 13.07.2011 RASPUNSURI LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI PRIMITE DIN PARTEA OFERTANTILOR Beneficiar: S.C. OCEAN FISH SRL Titlul proiectului POP 2007-2013: “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov”” Număr inregistrare proiect POP 2007-2013: RO 26 080910 09 25 0100 Denumirea contractului de achiziţie: Furnizare produse Obiectul contractului de achiziţie: GENERATOR DE CURENT 400kVA Solicitari de clarificari din partea ofertantilor : “1. Care este distanta dintre amplasarea grupului electrogen si tabloul general (consumatori)?”. „2. Este nevoie de platforma betonata sau exista deja?” „3. Traseele de cabluri de forta se fac suprateran sau subteran?” „4. Exista cabluri pentru bransare la retea / consumatori?” „5. Cum se doreste functionarea grupurilor, ambele sa debiteze in paralel, adica pe aceiasi consumatori sau fiecare are consumatori separati?” Clarificari : 1. Distanta dintre amplasarea grupului electrogen si tabloul general (consumatori) este de 50m; 2. exista deja plarforma betonata; 3. Traseele de cabluri de forta se fac subteran; 4. Da, exista cabluri pentru bransare la retea / consumatori; 5. Se doreste ca ambele sa debiteze in paralel, adica pe aceiasi consumatori
2011-07-13ANUNT PUBLICITAR PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE A DOUA UNITATI STIVUITOARE MARI

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr.262 / 07.07.2011 ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere faptul ca S.C. OCEAN FISH S.R.L. este beneficiarul Contractului de finantare Nr.49 / 26.11.2010 din fonduri structurale nerambursabile, Programul Operational pentru Pescuit 2007 – 2013, Axa prioritara 2: „Acvacultura”, Masura 2.6: „Investitii in procesare si marketing”, in valoare de 15.343.637,97 lei. va anuntam demararea procedurii de achizitie a doua unitati stivuitoare cu catarg triplex si inaltimea max. de ridicare furci de 7400mm SURSE DE FINANTARE: pentru doua unitati stivuitoare cu catarg triplex si inaltimea max. de ridicare furci de 7400mm, finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) - Valoare estimata 60.000 euro, fara TVA PROCEDURA APLICATA: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 22.07.2011, ORA 16:00 Anuntul de participare este publicat pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Documentatia pentru ofertanti se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34.
2011-07-07ANUNT DE PARTICIPARE PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE A DOUA UNITATI STIVUITOARE MARI

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 263 / 07.07.2011 ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie pentru doua unitati stivuitoare cu catarg triplex si inaltimea max. de ridicare furci de 7400m, ce se va realiza prin cofinantare prin Fondul European de Pescuit – Programul Operational de Pescuit 2007 – 2013, masura 2.6. – “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov” OBIECTUL CONTRACTULUI: - doua unitati stivuitoare cu catarg triplex si inaltimea max. de ridicare furci de 7400m SURSE DE FINANTARE: - pentru doua unitati doua unitati stivuitoare cu catarg triplex si inaltimea max. de ridicare furci de 7400m, finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: 60.000 euro, valoare fara TVA CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: - Termenul limita de depunere a ofertelor: 22.07.2011, ora 16:00; - Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 15.07.2011, ora 16:00; - Termenul de raspuns la solicitari: 18.07.2011, ora 16:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. - Termen estimat pentru evaluarea ofertelor: 25.07. 2011 - Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 25.07.2011 - Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 09.08.2011, ora 16:00 - Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 10.08.2011, ora 16:00 - Termenul estimat pentru semnarea contractului:11.08.2011 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul publicitar si anuntul de participare sunt publicate pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Documentatia pentru ofertanti se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34. Persoana de contact: Adrian NITICA – Director si Reprezentant legal al proiectului Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin e-mail la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2011-07-07ANUNT DE ATRIBUIRE

ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A UNUI PROGRAM DE GESTIUNE DATE 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, email office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: PROGRAM DE GESTIUNE DATE Contract 2657 / 07.07.2011 3. Procedura aplicata: procedura competitiva cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut 5. Informatii privind valoarea contractului: a) valoarea estimata initial: 60.000 euro (fara TVA) b) valoarea finala: 40.185 euro (fara TVA) c) numarul de oferte primite: in urma publicarii documentatiei pentru ofertanti pe websiteul societatii au depus oferte 3 operatori economici. In urma evaluarii toate ofertele au fost declarate conforme, iar aplicarea criteriului de atribuire s-a efectuat pentru toate cele trei oferte depuse. 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: SC SENIOR SOFTWARE AGENGY SRL, Bd Tudor Vladimirescu 45 et 5 Bucuresti 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul publicitar si anuntul de participare au fost postate pe site-ul SC OCEAN FISH, www.oceanfish.ro in data de 25.05.2011, asigurandu-se astfel accesul direct si nerestrictionat la documentatie al tuturor operatorilor interesati. Documentatia pentru operatori impreuna cu specificatiile tehnice au fost transmise operatorilor interesati.
2011-07-07ERATA ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE A DOUA UNITATI COMPACTOR DESEURI

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 256 / 06.07.2011 ERATA LA ANUNTUL DE PARTICIPARE la procedura de achizitie pentru doua unitati compactor deseuri, ce se va realiza prin cofinantare prin Fondul European de Pescuit – Programul Operational de Pescuit 2007 – 2013, masura 2.6. – “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov” BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: 33.000 euro, valoare fara TVA Dintr-o regretabila eroare, in cererea de oferte s-a omis cerinta de a evidentia costul montajului separat de costul utilajului, mentinandu-ne insa in acelasi buget maxim estimat de 33.000 euro. Va multumim pentru intelegere!
2011-07-06ANUNT PUBLICITAR PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE A DOUA UNITATI COMPACTOR DESEURI

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr.230 / 04.07.2011 ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere faptul ca S.C. OCEAN FISH S.R.L. este beneficiarul Contractului de finantare Nr.49 / 26.11.2010 din fonduri structurale nerambursabile, Programul Operational pentru Pescuit 2007 – 2013, Axa prioritara 2: „Acvacultura”, Masura 2.6: „Investitii in procesare si marketing”, in valoare de 15.343.637,97 lei. va anuntam demararea procedurii de achizitie a doua unitati „ Compactor deseuri” SURSE DE FINANTARE: pentru doua unitati compactor deseuri, finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) - Valoare estimata 33.000 euro, fara TVA (montajul inclus in pret si reprezinta maxim 10 % din valoarea achizitiei). PROCEDURA APLICATA: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 19.07.2011, ORA 16:00 Anuntul de participare este publicat pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Documentatia pentru ofertanti se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34.
2011-07-04ANUNT DE PARTICIPARE PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE A DOUA UNITATI COMPACTOR DESEURI

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 231 / 04.07.2011 ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie pentru doua unitati compactor deseuri, ce se va realiza prin cofinantare prin Fondul European de Pescuit – Programul Operational de Pescuit 2007 – 2013, masura 2.6. – “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov” OBIECTUL CONTRACTULUI: - Doua unitati compactor deseuri SURSE DE FINANTARE: - pentru doua unitati compactor deseuri, finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: 33.000 euro, valoare fara TVA (montajul inclus in pret si reprezinta maxim 10 % din valoarea achizitiei). CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: - Termenul limita de depunere a ofertelor: 19.07.2011, ora 16:00; - Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 12.07.2011, ora 16:00; - Termenul de raspuns la solicitari: 13.07.2011, ora 16:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. - Termen estimat pentru evaluarea ofertelor: 20.07. 2011 - Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 20.07.2011 - Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 03.08.2011, ora 16:00 - Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 04.08.2011, ora 16:00 - Termenul estimat pentru semnarea contractului:05.08.2011 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul publicitar si anuntul de participare sunt publicate pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Documentatia pentru ofertanti se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34. Persoana de contact: Adrian NITICA – Director si Reprezentant legal al proiectului Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin e-mail la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2011-07-04ANUNT PUBLICITAR PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE A UNUI INCINERATOR PENTRU DESEURI DE ORIGINE ANIMALA, CU RECUPERATOR DE CALDURA

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr.234 / 04.07.2011 ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere faptul ca S.C. OCEAN FISH S.R.L. este beneficiarul Contractului de finantare Nr.49 / 26.11.2010 din fonduri structurale nerambursabile, Programul Operational pentru Pescuit 2007 – 2013, Axa prioritara 2: „Acvacultura”, Masura 2.6: „Investitii in procesare si marketing”, in valoare de 15.343.637,97 lei. va anuntam demararea procedurii de achizitie a unui incinerator pentru deseuri de origine animala, cu recuperator de caldura. SURSE DE FINANTARE: pentru un incinerator pentru deseuri de origine animala,cu recuperator de caldura, finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) - Valoare estimata 40.000 euro, fara TVA (montajul inclus in pret si reprezinta maxim 10 % din valoarea achizitiei). PROCEDURA APLICATA: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 19.07.2011, ORA 16:00 Anuntul de participare este publicat pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Documentatia pentru ofertanti se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34.
2011-07-04ANUNT DE PARTICIPARE PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE A UNUI INCINERATOR PENTRU DESEURI DE ORIGINE ANIMALA, CU RECUPERATOR DE CALDURA

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 235 / 04.07.2011 ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie pentru incinerator pentru deseuri de origine animala, cu recuperator de caldura, ce se va realiza prin cofinantare prin Fondul European de Pescuit – Programul Operational de Pescuit 2007 – 2013, masura 2.6. – “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov” OBIECTUL CONTRACTULUI: - Incinerator pentru deseuri de origine animala, cu recuperator de caldura SURSE DE FINANTARE: - pentru un incinerator pentru deseuri de origine animala, cu recuperator de caldura, finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: 40.000 euro, valoare fara TVA (montajul inclus reprezinta maxim 10% din valoarea achizitiei). CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: - Termenul limita de depunere a ofertelor: 19.07.2011, ora 16:00; - Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 12.07.2011, ora 16:00; - Termenul de raspuns la solicitari: 13.07.2011, ora 16:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. - Termen estimat pentru evaluarea ofertelor: 20.07. 2011 - Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 20.07.2011 - Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 03.08.2011, ora 16:00 - Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 04.08.2011, ora 16:00 - Termenul estimat pentru semnarea contractului:05.08.2011 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul publicitar si anuntul de participare sunt publicate pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Documentatia pentru ofertanti se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34. Persoana de contact: Adrian NITICA – Director si Reprezentant legal al proiectului Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin e-mail la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2011-07-04Anunt publicitar privind demararea procedurii de achizitie a doua unitati generator de curent 400kVA

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr.240 / 04.07.2011 ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere faptul ca S.C. OCEAN FISH S.R.L. este beneficiarul Contractului de finantare Nr.49 / 26.11.2010 din fonduri structurale nerambursabile, Programul Operational pentru Pescuit 2007 – 2013, Axa prioritara 2: „Acvacultura”, Masura 2.6: „Investitii in procesare si marketing”, in valoare de 15.343.637,97 lei. va anuntam demararea procedurii de achizitie a doua unitati „ Generator de curent 400kVA” SURSE DE FINANTARE: pentru doua unitati Generator de curent 400kVA, finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) - Valoare totala estimata 80.000 euro, fara TVA (montajul inclus in pret si reprezinta maxim 10 % din valoarea achizitiei). PROCEDURA APLICATA: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 19.07.2011, ORA 16:00 Anuntul de participare este publicat pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Documentatia pentru ofertanti se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34.
2011-07-04Anunt de participare privind demararea procedurii de achizitie a doua unitati generator de curent 400kVA

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 241 / 04.07.2011 ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie pentru doua unitati generator de curent 400kVA, ce se va realiza prin cofinantare prin Fondul European de Pescuit – Programul Operational de Pescuit 2007 – 2013, masura 2.6. – “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov” OBIECTUL CONTRACTULUI: - Doua unitati generator de curent 400kVA SURSE DE FINANTARE: - pentru doua unitati generator de curent 400kVA, finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: 80.000 euro, valoare fara TVA (montajul inclus in pret si reprezinta maxim 10 % din valoarea achizitiei). CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: - Termenul limita de depunere a ofertelor: 19.07.2011, ora 16:00; - Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 12.07.2011, ora 16:00; - Termenul de raspuns la solicitari: 13.07.2011, ora 16:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. - Termen estimat pentru evaluarea ofertelor: 20.07. 2011 - Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 20.07.2011 - Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 03.08.2011, ora 16:00 - Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 04.08.2011, ora 16:00 - Termenul estimat pentru semnarea contractului:05.08.2011 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul publicitar si anuntul de participare sunt publicate pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Documentatia pentru ofertanti se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34. Persoana de contact: Adrian NITICA – Director si Reprezentant legal al proiectului Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin e-mail la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2011-07-04CARIERE OCEAN FISH - Angajam - Responsabil mentenanta (industria alimentara)

Construieste-ţi cariera alături de echipa Ocean Fish! Actualizat la: 12.06.2011
2011-06-12ANUNT DE ATRIBUIRE

ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ACHIZITIE INSTALATII SI ECHIPAMENTE FRIGORIFICE 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Instalatii si echipamente frigorifice Contract Nr P09 0108A / 10.06.2011. Procedura aplicata: procedura competitiva , cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut. 5. Informatii privind valoarea contractului: a) Valoarea estimativa a contractului Bugetul estimativ este de 390.000 euro sau 1.604.499 lei (fara TVA), la cursul de schimb BNR valabil la 01.04.2011 de 4,1141 RON / EUR , din care 39.000 euro sau 16.044,99 lei reprezinta montajul. b) valoarea finala: pentru achizitia unor Instalatii si echipamente frigorifice valoarea contractului Contract Nr P09 0108A / 10.06.2011 este 336.790,81 euro (fara TVA), din care 33.679,08 euro reprezinta montajul. c) numarul de oferte primite: in urma publicarii pe website-ul societatii www.oceanfish.ro a Anuntului publicitar, Anuntului de participare si a transmiterii cererilor de oferte, au depus oferte tehnico economice 3 operatori economici. In urma evaluarii toate ofertele au fost declarate conforme, iar aplicarea criteriului de atribuire (pretul cel mai scazut) s-a efectuat pentru toate oferte depuse. 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: S.C MARCO & ALEX SERVICE SRL cu sediul in Bucureşti bd. Theodor Pallady nr. 127-133 sector 3. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare cu Nr. 172 / 27.04.2011 a fost postat pe site-ul S.C. OCEAN FISH S.R.L www.oceanfish.ro pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2011-06-10ANUNT PUBLICITAR

ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere intentia societatii noastre de a obtine cofinantare prin Fondul European de Pescuit Programul Operational de Pescuit 2007 2013, pentru realizarea unui proiect de investitii va anuntam demararea procedurii de achizitie pentru: server de date, soft server, licente de operare WINDOWS HOME PREMIUM 7, 23buc. computere de birou (inclusiv monitoare), UPS 650VA, copiator si periferice. SURSE DE FINANTARE: pentru server de date, soft server, licente de operare WINDOWS HOME PREMIUM 7, 23buc. computere de birou (inclusiv monitoare), UPS 650VA, copiator si periferice finantarea este asigurata din surse proprii, urmand ca, dupa semnarea contractului de finantare, societatea noastra sa depuna dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) Valoare estimata 100.000lei, fara TVA CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 22.06.2011, ORA 16:00 Anuntul de participare se afla publicat pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro; Caietul de sarcini poate fi obtinut direct sau in urma unei solicitari transmise in scris, de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34
2011-06-06ANUNT DE PARTICIPARE

ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie pentru server de date, soft server, licente de operare WINDOWS HOME PREMIUM 7, 23buc. computere de birou (inclusiv monitoare), UPS 650VA, copiator si periferice in vederea realizarii unui proiect de investitii cofinantat prin Fondul European de Pescuit Programul Operational de Pescuit 2007 2013 OBIECTUL CONTRACTULUI: pentru server de date, soft server, licente de operare WINDOWS HOME PREMIUM 7, 23buc. computere de birou (inclusiv monitoare), UPS 650VA, copiator si periferice SURSE DE FINANTARE: finantarea este asigurata din surse proprii, urmand ca, dupa semnarea contractului de finantare, societatea noastra sa depuna dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (Finantare proprie + Finantare FEP). CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: 100.000 LEI, valoare fara TVA PROCEDURA APLICATA: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: Termenul limita de depunere a ofertelor: 22.06.2011, ora 16:00; Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 14.06.2011, ora 16:00; Termenul de raspuns la solicitari: 15.06.2011, ora 16:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. Termen estimat pentru evaluarea ofertelor: 23.06. 2011 Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 23.06.2011 Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 14.07.2011 Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 15.07.2011 Termenul estimat pentru semnarea contractului: 18.07.2011 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul de participare este publicat pe siteul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Documentatia pentru ofertanti se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34. Persoana de contact: Adrian NITICA Director si Reprezentant legal al proiectului Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin email la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2011-06-06ANUNT DE PARTICIPARE

ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie pentru PROGRAM DE GESTIUNE DATE in vederea realizarii unui proiect de investitii cofinantat prin Fondul European de Pescuit Programul Operational de Pescuit 2007 2013 OBIECTUL CONTRACTULUI: PROGRAM DE GESTIUNE DATE SURSE DE FINANTARE: finantarea este asigurata din surse proprii, urmand ca, dupa semnarea contractului de finantare, societatea noastra sa depuna dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (Finantare proprie si Finantare FEP). CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: 60.000 euro, valoare fara TVA PROCEDURA APLICATA: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: Termenul limita de depunere a ofertelor: 14.06.2011, ora 16:00; Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 02.05.2011; Termenul de raspuns la solicitari: 03.05.2011. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. Termen estimat pentru evaluarea ofertelor: 15.06. 2011 Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 15.06.2011 Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 05.07.2011 Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 06.07.2011 Termenul estimat pentru semnarea contractului: 07.07.2011 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul de participare este publicat pe siteul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Documentatia pentru ofertanti se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34. Persoana de contact: Adrian NITICA Director si Reprezentant legal al proiectului Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin email la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2011-05-25ANUNT PUBLICITAR

ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere intentia societatii noastre de a obtine cofinantare prin Fondul European de Pescuit Programul Operational de Pescuit 2007 2013, pentru realizarea unui proiect de investitii va anuntam demararea procedurii de achizitie pentru un PROGRAM DE GESTIUNE DATE SURSE DE FINANTARE: pentru PROGRAM DE GESTIUNE DATE finantarea este asigurata din surse proprii, urmand ca, dupa semnarea contractului de finantare, societatea noastra sa depuna dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii si finantare FEP) Valoare estimata 60.000 euro, fara TVA CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 14.06.2011, ORA 16:00 Anuntul de participare se afla publicat pe siteul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro; Caietul de sarcini poate fi obtinut direct sau in urma unei solicitari transmise in scris, de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34
2011-05-25ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT FURNIZARE AGREGATE FRIGORIFICE - TUNEL DE CONGELARE SI INSTALATIE FRIGORIFICA DEPOZIT CONGELARE

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Cont RO43DAFB 1084 0006 2113 RO02 Bank Leumi Romania- Sucursala Victoria Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 217 / 18.05.2011 ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A UNOR AGREGATE FRIGORIFICE – TUNEL DE CONGELARE SI INSTALATIE FRIGORIFICA DEPOZIT CONGELARE 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati - jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Agregate frigorifice – tunel de congelare si instalatie frigorifica depozit congelare. Contract Nr. P10-0047A / 18.05.2011 3. Procedura aplicata: procedura competitiva - cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic 5. Informatii privind valoarea contractului: a) valoarea estimata initial: 38.000 euro, valoare fara TVA ; b) valoarea finala: 33.692 euro c) numarul de oferte primite: in urma publicarii anuntului publicitar si a anuntului de participare pe website-ul societatii au depus oferte 3 operatori economici. In urma evaluarii toate ofertele au fost declarate conforme, iar aplicarea criteriului de atribuire s-a efectuat pentru toate cele trei oferte depuse. 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: MARCO&ALEX SERVICE SRL, cu sediul Ă®n Bucuresti, Blv. Theodor Pallady nr. 127 – 133, sector 3 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul publicitar cu numarul 130 / 04.04.2011 si anuntul de participare cu numarul 132 / 04.04.2011 au fost postate pe site-ul SC OCEAN FISH, www.oceanfish.ro in data de 04.04.2011, asigurandu-se astfel accesul direct si nerestrictionat la documentatie al tuturor operatorilor interesati. Documentatia pentru operatori impreuna cu specificatiile tehnice au fost transmise operatorilor interesati.
2011-05-18ANUNT DE ANULARE A PROCEDURII DE ACHIZITIE A 23 BUC SISTEME DE CALCUL (INCLUSIV MONITOARE) SI A UNUI SERVER

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Cont RO43DAFB 1084 0006 2113 RO02 Bank Leumi Romania- Sucursala Victoria Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr.194 / 29.04.2011 ANUNT DE ANULARE A PROCEDURII DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A 23BUC. COMPUTERE DE BIROU (INCLUSIV MONITOARE) SI A UNUI SERVER in vederea realizarii Proiectului “HALA DEPOZITARE PESTE CONGELAT, SECTIE DE AMBALARE PESTE CONGELAT,BIROURI P + 1E, ANEXE, IMPREJMUIRI », ce se va realiza prin cofinantare prin Fondul European de Pescuit – Programul Operational de Pescuit 2007 – 2013 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati - jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: 23BUC. COMPUTERE DE BIROU (INCLUSIV MONITOARE) SI 1BUC. SERVER 3. Procedura aplicata: procedura competitiva - cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut 5. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul publicitar cu Nr. 137 / 04.04.2011 si anuntul de participare cu Nr. 138 / 04.04.2011 au fost postate pe site-ul S.C. OCEAN FISH S.R.L.- www.oceanfish.ro- pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie. Documentatia pentru operatori impreuna cu specificatiile tehnice au fost transmise operatorilor interesati. 6. Motivul anularii procedurii de achizitie: Pana la sedinta de deschidere a ofertelor, stabilita prin calendarul procedurii de achizitie, s-au primit trei oferte: - prin oferta cu nr. de inregistrare 162 / 18.04.2011 – s-a prezentat oferta tehnico – financiara doar pentru o unitate server; - prin oferta cu nr. de inregistrare 163 / 20.04.2011 – s-a prezentat oferta tehnico – financiara doar pentru 23 unitati sisteme de calcul, inclusiv monitoare; nu s-a prezentat oferta tehnico – financiara pentru o unitate server; - oferta cu nr. de inregistrare 164 / 22.04.2011 – s-a prezentat oferta completa tehnico – financiara; Avand in vedere faptul ca s-a primit o singura oferta conforma, Comisia de evaluare si selectare a ofertelor, intrunita in Sedinta de deschidere a ofertelor in data de 27.04.2011 a hotarat anularea procedurii de achizitie initiata in data de 04.04.2011, tinand cont de Instructiunile AM -POP pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari cofinantate din FEP prin POP 2007 – 2013, efectuate de catre Beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art. 8 din OUG 34 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau care nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art.9 lit.c si c1 din aceeasi ordonanta. S.C. OCEAN FISH SRL, in calitate de Beneficiar, va initia o noua procedura de achizitie, la o data ce va fi comunicata ulterior, prin publicarea Anuntului publicitar si a Anuntului de participare pe site-ul S.C. OCEAN FISH S.R.L.- www.oceanfish.ro- pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie. Documentatia pentru operatori impreuna cu specificatiile tehnice vor fi transmise si catre alti operatori economici de la care exista premisele obtinerii de oferta. -
2011-04-29ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT PENTRU UN FELIATOR PENTRU SOMON

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Cont RO43DAFB 1084 0006 2113 RO02 Bank Leumi Romania- Sucursala Victoria Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 195 / 29.04.2011 ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A UNUI FELIATOR PENTRU SOMON 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati - jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Feliator pentru somon. Contract RO 19598.C02 / 27.04.2011 3. Procedura aplicata: procedura competitiva - cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut 5. Informatii privind valoarea contractului: a) valoarea estimata initial: 60.000 euro, valoare fara TVA b) valoarea finala: 54.818 euro, TVA inclus, la care se adauga taxele de montaj in valoare de 3.658 euro, in total 58.476 euro c) numarul de oferte primite: in urma publicarii documentatiei pentru ofertanti pe webite-ul societatii au depus oferte 3 operatori economici. In urma evaluarii toate ofertele au fost declarate conforme, iar aplicarea criteriului de atribuire s-a efectuat pentru toate cele trei oferte depuse. 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: MAREL FOOD SYSTEMS A/S, . cu sediul Ă®n Danemarca, P.O. Pedersens Vej 18, DK-8200, Aarhus, e-mail: info@marel.dk.. 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul publicitar cu Nr. 95 / 18.03.2011 si anuntul de participare cu Nr. 96 / 18.03.2011 au fost postate pe site-ul S.C. OCEAN FISH S.R.L.- www.oceanfish.ro- pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie. Documentatia pentru operatori impreuna cu specificatiile tehnice au fost transmise operatorilor interesati.
2011-04-29ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT PENTRU O LINIE DE FASONARE ACTIVA SOMON

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Cont RO43DAFB 1084 0006 2113 RO02 Bank Leumi Romania- Sucursala Victoria Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 196 / 29.04.2011 ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A UNEI LINII FASONARE ACTIVA SOMON 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati - jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Linie fasonare activa somon. Contract RO 19598.C04 / 29.04.2011 3. Procedura aplicata: procedura competitiva - cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut 5. Informatii privind valoarea contractului: a) valoarea estimata initial: 55.000 euro, valoare fara TVA b) valoarea finala: 53.011 euro, fara TVA, din care 4.500 euro reprezinta taxele de montaj. c) numarul de oferte primite: in urma publicarii documentatiei pentru ofertanti pe webite-ul societatii au depus oferte 3 operatori economici. In urma evaluarii toate ofertele au fost declarate conforme, iar aplicarea criteriului de atribuire s-a efectuat pentru toate cele trei oferte depuse. 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: MAREL FOOD SYSTEMS A/S, . cu sediul Ă®n Danemarca, P.O. Pedersens Vej 18, DK-8200, Aarhus, e-mail: info@marel.dk.. 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul publicitar cu Nr. 111 / 21.03.2011 si anuntul de participare cu Nr. 112 / 21.03.2011 au fost postate pe site-ul S.C. OCEAN FISH S.R.L.- www.oceanfish.ro- pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie. Documentatia pentru operatori impreuna cu specificatiile tehnice au fost transmise operatorilor interesati.
2011-04-29ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT PENTRU O MASINA DE SCOS OASE, PREVAZUTA CU LINIE DE VERIFICARE ACTIVA PENTRU 4 OPERATORI

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Cont RO43DAFB 1084 0006 2113 RO02 Bank Leumi Romania- Sucursala Victoria Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 197 / 29.04.2011 ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A UNEI MASINI DE SCOS OASE, PREVAZUTA CU LINIE DE VERIFICARE ACTIVA PENTRU 4 OPERATORI 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati - jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Masina de scos oase, prevazuta cu linie de verificare activa pentru 4 operatori. Contract RO 19598.C03 / 29.04.2011 3. Procedura aplicata: procedura competitiva - cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut 5. Informatii privind valoarea contractului: a) valoarea estimata initial: 110.000 euro, valoare fara TVA b) valoarea finala: 96.089 euro, din care 6.446 euro reprezinta costul de montaj. c) numarul de oferte primite: in urma publicarii documentatiei pentru ofertanti pe webite-ul societatii au depus oferte 3 operatori economici. In urma evaluarii toate ofertele au fost declarate conforme, iar aplicarea criteriului de atribuire s-a efectuat pentru toate cele trei oferte depuse. 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: MAREL FOOD SYSTEMS A/S, . cu sediul Ă®n Danemarca, P.O. Pedersens Vej 18, DK-8200, Aarhus, e-mail: info@marel.dk.. 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul publicitar cu Nr. 117 / 21.03.2011 si anuntul de participare cu Nr.118 / 21.03.2011 au fost postate pe site-ul S.C. OCEAN FISH S.R.L.- www.oceanfish.ro- pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie. Documentatia pentru operatori impreuna cu specificatiile tehnice au fost transmise operatorilor interesati.
2011-04-29ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A UNUI SISTEM DE CURATARE SOMON, CU FUNCTIE DE SPALARE PANTEC, CU DOUA PLATFORME SI VAS TAMPON PENTRU FILETARE

Nr. 198 / 29.04.2011 ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A UNUI SISTEM DE CURATARE SOMON, CU FUNCTIE DE SPALARE PANTEC, CU DOUA PLATFORME SI VAS TAMPON PENTRU FILETARE 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati - jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Sistem de curatare somon, cu functie de spalare pantec, cu doua platforme si vas tampon pentru filetare. Contract RO 19598.C05 / 29.04.2011 3. Procedura aplicata: procedura competitiva - cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut 5. Informatii privind valoarea contractului: a) valoarea estimata initial: 90.000 euro, valoare fara TVA b) valoarea finala: 79.947 euro, din care taxele de montaj reprezinta 6.646 euro c) numarul de oferte primite: in urma publicarii documentatiei pentru ofertanti pe website-ul societatii au depus oferte 3 operatori economici. In urma evaluarii toate ofertele au fost declarate conforme, iar aplicarea criteriului de atribuire s-a efectuat pentru toate cele trei oferte depuse. 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: MAREL FOOD SYSTEMS A/S, . cu sediul în Danemarca, P.O. Pedersens Vej 18, DK-8200, Aarhus, e-mail: info@marel.dk.. 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul publicitar cu Nr. 105 / 21.03.2011 si anuntul de participare cu Nr.106 / 21.03.2011 au fost postate pe site-ul S.C. OCEAN FISH S.R.L.- www.oceanfish.ro- pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie. Documentatia pentru operatori impreuna cu specificatiile tehnice au fost transmise operatorilor interesati.
2011-04-29ANUNT PUBLICITAR

ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere intentia societatii noastre de a obtine cofinantare prin Fondul European de Pescuit Programul Operational de Pescuit 2007 2013, pentru realizarea obiectivului DEPOZIT FRIGORIFIC PESTE, SECTIE REAMBALARE PESTE, BIROURI SI UTILITATI va anuntam demararea procedurii de achizitie a unor instalatii si echipamente frigorifice . SURSE DE FINANTARE: pentru instalatii si echipamente frigorifice finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) Bugetul estimativ este de 390.000 euro sau 1.604.499 lei (fara TVA), la cursul de schimb BNR valabil la 01.04.2011 de 4,1141 RON / EUR , din care 39.000 euro sau 16.044,99 lei reprezinta montajul. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: pretul cel mai scazut DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 17.05.2011, ORA 14:00 Anuntul de participare se afla publicat pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro, iar documentatia si specificatiile tehnice pot fi obtinute direct sau in urma unei solicitari transmise in scris, de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34
2011-04-27ANUNT DE PARTICIPARE

ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie pentru instalatii si echipamente frigorifice in vederea realizarii Proiectului Depozit frigorific peste, sectie reambalare peste, birouri si utilitati , ce se va realiza prin cofinantare prin Fondul European de Pescuit Programul Operational de Pescuit 2007 2013 OBIECTUL CONTRACTULUI: Instalatii si echipamente frigorifice SURSE DE FINANTARE: finantarea este asigurata din surse proprii, urmand ca, dupa semnarea contractului de finantare, societatea noastra sa depuna dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (Finantare proprie + Finantare FEP). CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: Bugetul estimativ este de 390.000 euro sau 1.604.499 lei (fara TVA), la cursul de schimb BNR valabil la 01.04.2011 de 4,1141 RON / EUR , din care 39.000 euro sau 16.044,99 lei reprezinta montajul. PROCEDURA APLICATA: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: Termenul limita de depunere a ofertelor: 17.05.2011, ora 14:00; Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 10.05.2011, ora 16:00; Termenul de raspuns la solicitari: 11.05.2011, ora 16:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. Termen estimat pentru evaluarea ofertelor: 18.05. 2011 Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 18.05.2011 Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 08.06.2011, ora 16:00 Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 09.06.2011, ora 16:00 Termenul estimat pentru semnarea contractului: 10.06.2011 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul de participare este publicat pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Documentatia pentru ofertanti se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34. Persoana de contact: Adrian NITICA Director si Reprezentant legal al proiectului Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin e-mail la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2011-04-27ANUNT PUBLICITAR PRIVIND INTENTIA DE DEMARARE A PROCEDURII DE ACHIZITIE PENTRU ECHIPAMENTE FRIGORIFICE - UN TUNEL DE CONGELARE SI O INSTALATIE FRIGORIFICA CONGELARE

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr.130 / 04.04.2011 ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere faptul ca S.C. OCEAN FISH S.R.L. este beneficiarul Contractului de finantare Nr.49 / 26.11.2010 din fonduri structurale nerambursabile, Programul Operational pentru Pescuit 2007 – 2013, Axa prioritara 2: „Acvacultura”, Masura 2.6: „Investitii in procesare si marketing”, in valoare de 15.343.637,97 lei. va anuntam demararea procedurii de achizitie a unor echipamente frigorifice – o unitate tunel de congelare si o instalatie frigorifica congelare. SURSE DE FINANTARE: pentru echipamente frigorifice – o unitate tunel de congelare si o instalatie frigorifica congelare finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) - Valoare estimata 38.000 euro, fara TVA CRITERIUL DE ATRIBUIRE: - pretul cel mai scazut DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 22.04.2011, ORA 12:00 Anuntul de participare se afla publicat pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro, iar documentatia si specificatiile tehnice pot fi obtinute direct sau in urma unei solicitari transmise in scris, de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34
2011-04-04ANUNT DE PARTICIPARE PRIVIND ACHIZITIA UNOR ECHIPAMENTE FRIGORIFICE - UN TUNEL DE CONGELARE SI O INSTALATIE FRIGORIFICA CONGELARE

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 132 / 04.04.2011 ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie pentru echipamente frigorifice – o unitate tunel de congelare si o instalatie frigorifica congelare, ce se va realiza prin cofinantare prin Fondul European de Pescuit – Programul Operational de Pescuit 2007 – 2013, masura 2.6. – “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov” OBIECTUL CONTRACTULUI: - echipamente frigorifice – o unitate tunel de congelare si o instalatie frigorifica congelare SURSE DE FINANTARE: - pentru echipamente frigorifice – o unitate tunel de congelare si o instalatie frigorifica congelare, finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: 38.000 euro, valoare fara TVA CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: - Termenul limita de depunere a ofertelor: 22.04.2011, ora 12:00; - Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 14.04.2011, ora 12:00; - Termenul de raspuns la solicitari: 15.04.2011, ora 12:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. - Termen estimat pentru evaluarea ofertelor: 26.04. 2011 - Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 26.04.2011 - Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 16.05.2011, ora 12:00 - Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 17.05.2011, ora 12:00 - Termenul estimat pentru semnarea contractului: 18.05.2011 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul de participare este publicat pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Documentatia pentru ofertanti se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34. Persoana de contact: Adrian NITICA – Director si Reprezentant legal al proiectului Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin e-mail la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2011-04-04ANUNT PUBLICITAR PRIVIND INTENTIA DE DEMARARE A PROCEDURII DE ACHIZITIE PENTRU SISTEM DE CURATARE SOMON, CU FUNCTIE DE SPALARE PANTEC

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 105 / 21.03.2011 ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere faptul ca S.C. OCEAN FISH S.R.L. este beneficiarul Contractului de finantare Nr.49 / 26.11.2010 din fonduri structurale nerambursabile, Programul Operational pentru Pescuit 2007 – 2013, Axa prioritara 2: „Acvacultura”, Masura 2.6: „Investitii in procesare si marketing”, in valoare de 15.343.637,97 lei. va anuntam demararea procedurii de achizitie a unui „ Sistem de curatare somon, cu functie de spalare pantec, cu doua platforme si vas tampon pentru filetare” SURSE DE FINANTARE: pentru un Sistem de curatare somon, cu functie de spalare pantec, cu doua platforme si vas tampon pentru filetare, finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) - Valoare estimata 90.000 euro, fara TVA PROCEDURA APLICATA: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 11.04.2011, ORA 16:00 Anuntul de participare este publicat pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Documentatia pentru ofertanti se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34.
2011-03-21ANUNT DE PARTICIPARE PRIVIND INTENTIA DE DEMARARE A PROCEDURII DE ACHIZITIE PENTRU UN SISTEM DE CURATARE SOMON, CU FUNCTIE DE SPALARE PANTEC

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 106 / 21.03.2011 ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie pentru un Sistem de curatare somon, cu functie de spalare pantec, cu doua platforme si vas tampon pentru filetare, ce se va realiza prin cofinantare prin Fondul European de Pescuit – Programul Operational de Pescuit 2007 – 2013, masura 2.6. – “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov” OBIECTUL CONTRACTULUI: - Sistem de curatare somon, cu functie de spalare pantec, cu doua platforme si vas tampon pentru filetare SURSE DE FINANTARE: - pentru un Sistem de curatare somon, cu functie de spalare pantec, cu doua platforme si vas tampon pentru filetare finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: 90.000 euro, valoare fara TVA CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: - Termenul limita de depunere a ofertelor: 11.04.2011, ora 16:00; - Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 04.04.2011, ora 16:00; - Termenul de raspuns la solicitari: 05.04.2011, ora 16:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. - Termen estimat pentru evaluarea ofertelor: 13.04. 2011 - Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 13.04.2011 - Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 27.04.2011, ora 16:00 - Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 28.04.2011, ora 16:00 - Termenul estimat pentru semnarea contractului:29.04.2011 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul de participare este publicat pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Documentatia pentru ofertanti se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34. Persoana de contact: Adrian NITICA – Director si Reprezentant legal al proiectului Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin e-mail la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2011-03-21ANUNT PUBLICITAR PRIVIND INTENTIA DE DEMARARE A PROCEDURII DE ACHIZITIE PENTRU O LINIE ACTIVA DE FASONARE SOMON

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 111 / 21.03.2011 ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere faptul ca S.C. OCEAN FISH S.R.L. este beneficiarul Contractului de finantare Nr.49 / 26.11.2010 din fonduri structurale nerambursabile, Programul Operational pentru Pescuit 2007 – 2013, Axa prioritara 2: „Acvacultura”, Masura 2.6: „Investitii in procesare si marketing”, in valoare de 15.343.637,97 lei. va anuntam demararea procedurii de achizitie a unei „ Linii active de fasonare somon” SURSE DE FINANTARE: pentru o linie activa de fasonare somon, finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) - Valoare estimata 55.000 euro, fara TVA PROCEDURA APLICATA: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 11.04.2011, ORA 16:00 Anuntul de participare este publicat pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Documentatia pentru ofertanti se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34.
2011-03-21ANUNT DE PARTICIPARE PRIVIND INTENTIA DE DEMARARE A PROCEDURII DE ACHIZITIE PENTRU O LINIE ACTIVA DE FASONARE SOMON

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 112 / 21.03.2011 ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie pentru o linie fasonare activa somon, ce se va realiza prin cofinantare prin Fondul European de Pescuit – Programul Operational de Pescuit 2007 – 2013, masura 2.6. – “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov” OBIECTUL CONTRACTULUI: - Linie fasonare activa somon SURSE DE FINANTARE: - pentru o linie fasonare activa somon, finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: 55.000 euro, valoare fara TVA CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: - Termenul limita de depunere a ofertelor: 11.04.2011, ora 16:00; - Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 04.04.2011, ora 16:00; - Termenul de raspuns la solicitari: 05.04.2011, ora 16:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. - Termen estimat pentru evaluarea ofertelor: 13.04. 2011 - Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 13.04.2011 - Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 27.04.2011, ora 16:00 - Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 28.04.2011, ora 16:00 - Termenul estimat pentru semnarea contractului:29.04.2011 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul de participare este publicat pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Documentatia pentru ofertanti se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34. Persoana de contact: Adrian NITICA – Director si Reprezentant legal al proiectului Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin e-mail la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2011-03-21ANUNT PUBLICITAR PRIVIND INTENTIA DE DEMARARE A PROCEDURII DE ACHIZITIE PENTRU O MASINA DE SCOS OASE, PREVAZUTA CU O LINIE DE VERIFICARE ACTIVA PENTRU 4 OPERATORI

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 117 / 21.03.2011 ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere faptul ca S.C. OCEAN FISH S.R.L. este beneficiarul Contractului de finantare Nr.49 / 26.11.2010 din fonduri structurale nerambursabile, Programul Operational pentru Pescuit 2007 – 2013, Axa prioritara 2: „Acvacultura”, Masura 2.6: „Investitii in procesare si marketing”, in valoare de 15.343.637,97 lei. va anuntam demararea procedurii de achizitie a unei „ Masini de scos oase, prevazuta cu linie de verificare activa pentru 4 operatori” SURSE DE FINANTARE: pentru o masina de scos oase prevazuta cu linie de verificare activa pentru 4 operatori, finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) - Valoare estimata 110.000 euro, fara TVA PROCEDURA APLICATA: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 11.04.2011, ORA 16:00 Anuntul de participare este publicat pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Documentatia pentru ofertanti se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34.
2011-03-21ANUNT DE PARTICIPARE PRIVIND INTENTIA DE DEMARARE A PROCEDURII DE ACHIZITIE PENTRU O MASINA DE SCOS OASE, PREVAZUTA CU LINIE DE VERIFICARE ACTIVA PENTRU 4 OPERATORI

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 118 / 21.03.2011 ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie pentru o masina de scos oase, prevazuta cu linie de verificare activa pentru 4 operatori, ce se va realiza prin cofinantare prin Fondul European de Pescuit – Programul Operational de Pescuit 2007 – 2013, masura 2.6. – “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov” OBIECTUL CONTRACTULUI: - o masina de scos oase, prevazuta cu linie de verificare activa pentru 4 operatori SURSE DE FINANTARE: - pentru o masina de scos oase, prevazuta cu linie de verificare activa pentru 4 operatori, finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: 110.000 euro, valoare fara TVA CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: - Termenul limita de depunere a ofertelor: 11.04.2011, ora 16:00; - Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 04.04.2011, ora 16:00; - Termenul de raspuns la solicitari: 05.04.2011, ora 16:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. - Termen estimat pentru evaluarea ofertelor: 13.04. 2011 - Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 13.04.2011 - Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 27.04.2011, ora 16:00 - Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 28.04.2011, ora 16:00 - Termenul estimat pentru semnarea contractului:29.04.2011 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul de participare este publicat pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Documentatia pentru ofertanti se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34. Persoana de contact: Adrian NITICA – Director si Reprezentant legal al proiectului Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin e-mail la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2011-03-21ANUNT PUBLICITAR PRIVIND INTENTIA DE DEMARARE A PROCEDURII DE ACHIZITIE PENTRU UN FELIATOR PENTRU SOMON

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 95 / 18.03.2011 ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere faptul ca S.C. OCEAN FISH S.R.L. este beneficiarul Contractului de finantare Nr.49 / 26.11.2010 din fonduri structurale nerambursabile, Programul Operational pentru Pescuit 2007 – 2013, Axa prioritara 2: „Acvacultura”, Masura 2.6: „Investitii in procesare si marketing”, in valoare de 15.343.637,97 lei. va anuntam demararea procedurii de achizitie a unui „ Feliator pentru somon.” SURSE DE FINANTARE: pentru un feliator pentru somon, finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) - Valoare estimata 60.000 euro, fara TVA PROCEDURA APLICATA: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 08.04.2011, ORA 16:00 Anuntul de participare este publicat pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Documentatia pentru ofertanti se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34.
2011-03-18ANUNT DE PARTICIPARE PRIVIND INTENTIA DE DEMARARE A PROCEDURII DE ACHIZITIE PENTRU UN FELIATOR PENTRU SOMON

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 96 / 18.03.2011 ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie pentru un feliator pentru somon, ce se va realiza prin cofinantare prin Fondul European de Pescuit – Programul Operational de Pescuit 2007 – 2013, masura 2.6. – “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov” OBIECTUL CONTRACTULUI: - feliator pentru somon SURSE DE FINANTARE: - pentru un feliator pentru somon finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: 60.000 euro, valoare fara TVA CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: - Termenul limita de depunere a ofertelor: 08.04.2011, ora 16:00; - Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 01.04.2011, ora 16:00; - Termenul de raspuns la solicitari: 04.04.2011, ora 16:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. - Termen estimat pentru evaluarea ofertelor: 11.04. 2011 - Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 11.04.2011 - Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 25.04.2011, ora 16:00 - Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 26.04.2011, ora 16:00 - Termenul estimat pentru semnarea contractului:27.04.2011 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul de participare este publicat pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Documentatia pentru ofertanti se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34. Persoana de contact: Adrian NITICA – Director si Reprezentant legal al proiectului Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin e-mail la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2011-03-18ANUNT DE ATRIBUIRE LINIE DE PORTIONAT SI AMBALAT SOMON

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Cont RO43DAFB 1084 0006 2113 RO02 Bank Leumi Romania- Sucursala Victoria Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr 90 / 16.03.2011 ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A UNEI LINII DE PORTIONAT SI AMBALAT SOMON 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati - jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: o linie de portionat si ambalat somon. Contract Nr. RO19598.C01 / 14.03.2011 3. Procedura aplicata: procedura competitiva - cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut, in conditiile respectarii cerintelor tehnice obligatorii. 5. Informatii privind valoarea contractului: a) valoarea estimata initial: 120.000 euro, fara TVA b) valoarea finala: 112.634 euro, din care 3.658 euro reprezinta montajul. c) numarul de oferte primite: in urma publicarii documentatiei pentru ofertanti pe website-ul societatii au depus oferte 3 operatori economici. In urma evaluarii toate ofertele au fost declarate conforme, iar aplicarea criteriului de atribuire s-a efectuat pentru toate cele trei oferte depuse. 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: MAREL FOOD SYSTEMS A/S, . cu sediul Ă®n Danemarca, P.O. Pedersens Vej 18, DK-8200, Aarhus, e-mail: info@marel.dk. 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare cu Nr. 51 / 09.02.2011, a fost postat pe site-ul S.C. OCEAN FISH S.R.L.- www.oceanfish.ro- pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2011-03-16ANUNT DE ATRIBUIRE STATIE DE POTABILIZARE APA

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Cont RO43DAFB 1084 0006 2113 RO02 Bank Leumi Romania- Sucursala Victoria Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr 91 / 16.03.2011 ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A UNEI STATII DE POTABILIZARE APA 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati - jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: O statie de potabilizare apa. Contract Nr. 4 / 2011 3. Procedura aplicata: procedura competitiva - cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, prin aplicarea algoritmului de calcul prezentat mai jos: a. Pretul ofertei, fara TVA 70 puncte - Punctajul pentru factorul de evaluare "pretul ofertei" se acorda astfel: a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) punctajul se acorda astfel: P(n) = (pret minim/pret(n) ) x punctaj maxim alocat; c) Preturile care se compara in scopul intocmirii clasamentului sunt preturile ofertate pentru furnizarea produselor la destinatia finala, exclusiv T.V.A.; b. Termen de livrare: 30 puncte - Punctajul pentru factorul de evaluare " Termene de livrare " se acorda astfel: a) pentru termenul de livrare limita , prevazut in caietul de sarcini, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv. b) pentru un termen mai mare decat cel prevazut la litera a) punctajul se calculeaza astfel : P (n) = (termen minim/ termen (n)) x punctaj maxim 5. Informatii privind valoarea contractului: a) valoarea estimata initial: 20.000 euro, fara TVA (montaj inclus) b) valoarea finala: 18.400 euro, fara TVA (din care 2000 euro reprezinta montajul) c) numarul de oferte primite: in urma publicarii documentatiei pentru ofertanti pe webite-ul societatii au depus oferte 3 operatori economici. In urma evaluarii toate ofertele au fost declarate conforme, iar aplicarea criteriului de atribuire s-a efectuat pentru toate cele trei oferte depuse. 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: S.C. AQUA D&P TECHNOLOGIES SRL, cu sediul social in Cluj – Napoca, Str. Snagov Nr 1/24. 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare cu Nr. 49 / 09.02.2011, a fost postat pe site-ul S.C. OCEAN FISH S.R.L.- www.oceanfish.ro- pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2011-03-16ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACT LUCRARI ANTREPRIZA

ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE LUCRARI ANTREPRIZA PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI HALA DEPOZITARE PESTE CONGELAT, SECTIE DE AMBALARE PESTE CONGELAT,BIROURI P + 1E, ANEXE, IMPREJMUIRI 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati - jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: Lucrari antrepriza pentru obiectivul HALA DEPOZITARE PESTE CONGELAT, SECTIE DE AMBALARE PESTE CONGELAT,BIROURI P + 1E, ANEXE, IMPREJMUIRI Contract Nr.4 / 14.02.2011 3. Procedura aplicata: procedura competitiva cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut. 5. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: S.C. MECANPETROL S.A. Sos. Bucuresti Pitesti, Km 70, Gaesti, jud. Dambovita ROMANIA 6. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul publicitar cu Nr. 14 / 05.01.2011 si anuntul de participare cu Nr. 15 / 05.01.2011 au fost postate pe siteul S.C. OCEAN FISH S.R.L.www.oceanfish.ro pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie. Documentatia pentru operatori impreuna cu specificatiile tehnice au fost transmise operatorilor interesati.
2011-02-14ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE A UNUI KIT DE AUTOMATIZARE STATIE DE EPURARE EXISTENTA

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Cont RO43DAFB 1084 0006 2113 RO02 Bank Leumi Romania- Sucursala Victoria Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr.61 / 10.02.2011 ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A UNUI KIT DE AUTOMATIZARE PENTRU STATIA DE EPURARE EXISTENTA 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati - jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: un kit de automatizare pentru statia de epurare existenta. Contract Nr.1 / 10.02.2011 3. Procedura aplicata: procedura competitiva - cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic 5. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: S.C. AQUA D&P TECHNOLOGIES SRL, Cluj – Napoca, Str. Snagov, Nr. 1/24. 6. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul publicitar cu Nr. 03 / 06.01.2011 si anuntul de participare cu Nr. 04 / 06.01.2011 au fost postate pe site-ul S.C. OCEAN FISH S.R.L.- www.oceanfish.ro- pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie. Documentatia pentru operatori impreuna cu specificatiile tehnice au fost transmise operatorilor interesati.
2011-02-11ANUNT PUBLICITAR PRIVIND INTENTIA DE DEMARARE A PROCEDURII DE ACHIZITIE PENTRU O STATIE DE POTABILIZARE APA

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr.48 / 09.02.2011 ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere faptul ca S.C. OCEAN FISH S.R.L. este beneficiarul Contractului de finantare Nr.49 / 26.11.2010 din fonduri structurale nerambursabile, Programul Operational pentru Pescuit 2007 – 2013, Axa prioritara 2: „Acvacultura”, Masura 2.6: „Investitii in procesare si marketing”, in valoare de 15.343.637,97 lei. va anuntam demararea procedurii de achizitie a unei „ Statii de potabilizare apa” SURSE DE FINANTARE: pentru o statie de potabilizare apa, finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) - Valoare estimata 20.000 euro, fara TVA (montaj inclus in pret) PROCEDURA APLICATA: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 23.02.2011, ORA 16:00 Anuntul de participare este publicat pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Caietul de sarcini se poate obtine, , direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34.
2011-02-09ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE A UNEI STATII DE POTABILIZARE APA

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 49 / 09.02.2011 ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie pentru o statie de potabilizare apa, ce se va realiza prin cofinantare prin Fondul European de Pescuit – Programul Operational de Pescuit 2007 – 2013, masura 2.6. – “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov” OBIECTUL CONTRACTULUI: - Statie de potabilizare apa SURSE DE FINANTARE: - pentru statia de potabilizare apa finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: 20.000 euro, valoare fara TVA (montaj inclus in pret) CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: - Termenul limita de depunere a ofertelor: 23.02.2011, ora 16:00; - Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 15.02.2011, ora 16:00; - Termenul de raspuns la solicitari: 16.02.2011, ora 16:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. - Termen estimat pentru evaluarea ofertelor: 24 .02. 2011 - Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 24.02.2011 - Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 10.03.2011, ora 17:00 - Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 11.03.2011, ora 17:00 - Termenul estimat pentru semnarea contractului:14.03.2011 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul de participare este publicat pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Caietul de sarcini se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34. Persoana de contact: Adrian NITICA – Director si Reprezentant legal al proiectului Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin e-mail la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2011-02-09ANUNT PUBLICITAR PRIVIND INTENTIA DE DEMARARE A PROCEDURII DE ACHIZITIE PENTRU O LINIE DE PORTIONAT SI AMBALAT SOMON

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr.50 / 09.02.2011 ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere faptul ca S.C. OCEAN FISH S.R.L. este beneficiarul Contractului de finantare Nr.49 / 26.11.2010 din fonduri structurale nerambursabile, Programul Operational pentru Pescuit 2007 – 2013, Axa prioritara 2: „Acvacultura”, Masura 2.6: „Investitii in procesare si marketing”, in valoare de 15.343.637,97 lei. va anuntam demararea procedurii de achizitie a unei „ Linii de portionat si ambalat somon.” SURSE DE FINANTARE: pentru o linie de portionat si ambalat somon, finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) - Valoare estimata 120.000 euro, fara TVA PROCEDURA APLICATA: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 23.02.2011, ORA 16:00 Anuntul de participare este publicat pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Caietul de sarcini se poate obtine, , direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34.
2011-02-09ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE A UNEI LINII DE PORTIONAT SI AMBALAT SOMON

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 51 / 09.02.2011 ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie pentru o linie de portionat si ambalat somon, ce se va realiza prin cofinantare prin Fondul European de Pescuit – Programul Operational de Pescuit 2007 – 2013, masura 2.6. – “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov” OBIECTUL CONTRACTULUI: - linie de portionat si ambalat somonSURSE DE FINANTARE: - pentru linia de portionat si ambalat somon finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: 120.000 euro, valoare fara TVA CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: - Termenul limita de depunere a ofertelor: 23.02.2011, ora 16:00; - Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 15.02.2011, ora 16:00; - Termenul de raspuns la solicitari: 16.02.2011, ora 16:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. - Termen estimat pentru evaluarea ofertelor: 24 .02. 2011 - Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 24.02.2011 - Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 10.03.2011, ora 17:00 - Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 11.03.2011, ora 17:00 - Termenul estimat pentru semnarea contractului:14.03.2011 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul de participare este publicat pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Caietul de sarcini se poate obtine direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati, in urma unei solicitari transmise in scris. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34. Persoana de contact: Adrian NITICA – Director si Reprezentant legal al proiectului Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin e-mail la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2011-02-09ANUNT PUBLICITAR PRIVIND INTENTIA DE DEMARARE A PROCEDURII DE ACHIZITIE PENTRU UN KIT AUTOMATIZARE STATIE DE EPURARE EXISTENTA

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr.03 / 06.01.2011 ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere faptul ca S.C. OCEAN FISH S.R.L. este beneficiarul Contractului de finantare Nr.49 / 26.11.2010 din fonduri structurale nerambursabile, Programul Operational pentru Pescuit 2007 – 2013, Axa prioritara 2: „Acvacultura”, Masura 2.6: „Investitii in procesare si marketing”, in valoare de 15.343.637,97 lei. va anuntam demararea procedurii de achizitie a unui „ Kit de automatizare statie epurare existenta” SURSE DE FINANTARE: pentru un Kit de automatizare statie epurare existenta, finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) - Valoare estimata 130.000 euro, fara TVA PROCEDURA APLICATA: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 21.01.2011, ORA 15:00 Anuntul de participare este publicat pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Caietul de sarcini se poate obtine, in urma unei solicitari transmise in scris, direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34.
2011-01-06ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE A UNUI KIT DE AUTOMATIZARE STATIE DE EPURARE EXISTENTA

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 04 / 06.01.2011 ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie pentru un kit de automatizare statie de epurare deja existenta, ce se va realiza prin cofinantare prin Fondul European de Pescuit – Programul Operational de Pescuit 2007 – 2013, masura 2.6. – “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov” OBIECTUL CONTRACTULUI: - Kit de automatizare statie de epurare existenta SURSE DE FINANTARE: - pentru kitul de automatizare statie de epurare deja existenta finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: 130.000 euro, valoare fara TVA CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: - Termenul limita de depunere a ofertelor: 21.01.2011, ora 15:00; - Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 14.01.2011, ora 15:00; - Termenul de raspuns la solicitari: 17.01.2011, ora 15:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. - Termen estimat pentru evaluarea ofertelor: 24 .01. 2011 - Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 24.01.2011 - Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 07.02.2011, ora 17:00 - Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 08.02.2011, ora 17:00 - Termenul estimat pentru semnarea contractului:10.02.2011 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul de participare este publicat pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Caietul de sarcini se poate obtine, in urma unei solicitari transmise in scris, direct de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania sau poate fi trimis prin posta sau mijloace electronice tuturor operatorilor interesati. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34. Persoana de contact: Adrian NITICA – Director si Reprezentant legal al proiectului Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin e-mail la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2011-01-06ANUNT PUBLICITAR PRIVIND INTENTIA DE DEMARARE A PROCEDURII DE ACHIZITIE PENTRU LUCRARI ANTREPRIZA

Nr. 14 / 17.01.2011 ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere intentia societatii noastre de a obtine cofinantare prin Fondul European de Pescuit Programul Operational de Pescuit 2007 2013, va anuntam demararea procedurii de achizitie pentru lucrari in antrepriza, in vederea construirii obiectivului HALA DEPOZITARE PESTE CONGELAT, SECTIE DE AMBALARE PESTE CONGELAT,BIROURI P + 1E, ANEXE, IMPREJMUIRI SURSE DE FINANTARE: pentru lucrarile in antrepriza finantarea este asigurata din surse proprii, urmand ca, dupa semnarea contractului de finantare, societatea noastra sa depuna dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) Valoare estimata 4.500.000 euro, valoare fara TVA, respectiv 19.281.600 lei la cursul de schimb de 4.2848 lei / euro la cursul BNR din data de 03.01.2011. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 25.01.2011, ORA 16:00 Anuntul de participare se afla publicat pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro; Caietul de sarcini poate fi obtinut, in urma unei solicitari transmise in scris, de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34
2011-01-05ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE A LUCRARILOR ANTREPRIZA

Nr. 15 / 17.01.2011 ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie pentru lucrari antrepriza in vederea realizarii obiectivului HALA DEPOZITARE PESTE CONGELAT, SECTIE DE AMBALARE PESTE CONGELAT,BIROURI P + 1E, ANEXE, IMPREJMUIRI ce se va realiza prin cofinantare prin Fondul European de Pescuit Programul Operational de Pescuit 2007 2013 OBIECTUL CONTRACTULUI: lucrari in antrepriza SURSE DE FINANTARE: finantarea este asigurata din surse proprii, urmand ca, dupa semnarea contractului de finantare, societatea noastra sa depuna dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (Finantare proprie + Finantare FEP). CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: 4.500.000 euro, valoare fara TVA, respectiv 19.281.600 lei la cursul de schimb de 4.2848 lei / euro la cursul BNR din data de 03.01.2011. PROCEDURA APLICATA: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: Termenul limita de depunere a ofertelor: 25.01.2011, ora 16:00; Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 18.01.2011, ora 16:00; Termenul de raspuns la solicitari:19.01.2011, ora 16:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. Perioada estimata pentru evaluarea ofertelor: 26.01.2011 Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 26.01.2011 Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 11.02.2011, ora 16:00 Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 13.02.2011, ora 16:00 Termenul estimat pentru semnarea contractului:14.02.2011 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul publicitar si anuntul de participare se gasesc publicate pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro; caietul de sarcini poate fi obtinut, in urma unei solicitari transmise in scris, de la sediul societatii situate in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, ROMANIA. Persoana de contact: Adrian NITICA Director si Reprezentant legal al proiectului Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin e-mail la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2011-01-05ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE A UNEI MASINI DE AMBALAT CU TERMOFORMARE PENTRU MACROU

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Cont RO43DAFB 1084 0006 2113 RO02 Bank Leumi Romania- Sucursala Victoria Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr 436 / 30.12.2010 ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A UNEI MASINI DE AMBALAT CU TERMOFORMARE PENTRU MACROU 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati - jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: o masina de ambalat cu termoformare pentru macrou. Contract Nr.361 / 30.12.2010 3. Procedura aplicata: procedura competitiva - cerere de oferte 4.Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, prin aplicarea algoritmului de calcul prezentat mai jos: a. Pretul ofertei, fara TVA 60 puncte - Punctajul pentru factorul de evaluare "pretul ofertei" se acorda astfel: a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) punctajul se acorda astfel: P(n) = (pret minim/pret(n) ) x punctaj maxim alocat; c) Preturile care se compara in scopul intocmirii clasamentului sunt preturile ofertate pentru furnizarea produselor la destinatia finala, exclusiv T.V.A.; b. Termen de livrare: 30 puncte - Punctajul pentru factorul de evaluare " Termene de livrare " se acorda astfel: a) pentru termenul de livrare limita , prevazut in caietul de sarcini, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv. b) pentru un termen mai mare decat cel prevazut la litera a) punctajul se calculeaza astfel : P (n) = (termen minim/ termen (n)) x punctaj maxim c. Service si existenta pe stoc a pieselor de schimb – 10 puncte Punctajul pentru factorul de evaluare “service si existenta pe stoc a pieselor de schimb” se acordă astfel: a) pentru lista cu cele mai multe unitati de service, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru listele cu mai putine unitati de service , se acorda punctaj astfel: Pn = ( unitatiofertate /nr. unitatimax) x punctaj maxim alocat, 5. Informatii privind valoarea contractului: a) valoarea estimata initial: 100.000 euro, fara TVA b) valoarea finala: 90.000 euro, fara TVA (montajul este inclus in pret, in valoare de 4000 euro). c) numarul de oferte primite: in urma publicarii documentatiei pentru ofertanti pe website-ul societatii au depus oferte 3 operatori economici. In urma evaluarii toate ofertele au fost declarate conforme, iar aplicarea criteriului de atribuire s-a efectuat pentru toate cele trei oferte depuse. 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: MULTIVAC ROMANIA S.R.L. cu sediul Ă®n Bucuresti, Blv. Theodor Pallady, nr. 47, sector 3. 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare cu Nr. 380/07.12.2010, documentatia pentru operatori impreuna cu specificatiile tehnice au fost postate pe site-ul S.C. OCEAN FISH S.R.L.- www.oceanfish.ro- pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2010-12-30ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE A UNEI LINII DE AMBALARE IN VID CU TERMOCONTRACTIE

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Cont RO43DAFB 1084 0006 2113 RO02 Bank Leumi Romania- Sucursala Victoria Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr 434 / 30.12.2010 ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A UNEI LINII DE AMBALARE IN VID CU TERMOCONTRACTIE 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati - jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: o linie de ambalare in vid cu termocontractie. Contract Nr.363 / 30.12.2010 3. Procedura aplicata: procedura competitiva - cerere de oferte 4.Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, prin aplicarea algoritmului de calcul prezentat mai jos: a. Pretul ofertei, fara TVA 60 puncte - Punctajul pentru factorul de evaluare "pretul ofertei" se acorda astfel: a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) punctajul se acorda astfel: P(n) = (pret minim/pret(n) ) x punctaj maxim alocat; c) Preturile care se compara in scopul intocmirii clasamentului sunt preturile ofertate pentru furnizarea produselor la destinatia finala, exclusiv T.V.A.; b. Termen de livrare: 30 puncte - Punctajul pentru factorul de evaluare " Termene de livrare " se acorda astfel: a) pentru termenul de livrare limita , prevazut in caietul de sarcini, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv. b) pentru un termen mai mare decat cel prevazut la litera a) punctajul se calculeaza astfel : P (n) = (termen minim/ termen (n)) x punctaj maxim c. Service si existenta pe stoc a pieselor de schimb – 10 puncte Punctajul pentru factorul de evaluare “service si existenta pe stoc a pieselor de schimb” se acordă astfel: a) pentru lista cu cele mai multe unitati de service, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru listele cu mai putine unitati de service , se acorda punctaj astfel: Pn = ( unitatiofertate /nr. unitatimax) x punctaj maxim alocat, 5. Informatii privind valoarea contractului: a) valoarea estimata initial: 110.000 euro, fara TVA b) valoarea finala: 110.000 euro, fara TVA (din care 5.000 euro + TVA reprezinta montajul) c) numarul de oferte primite: in urma publicarii documentatiei pentru ofertanti pe website-ul societatii au depus oferte 3 operatori economici. In urma evaluarii toate ofertele au fost declarate conforme, iar aplicarea criteriului de atribuire s-a efectuat pentru toate cele trei oferte depuse. 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: MULTIVAC ROMANIA S.R.L. cu sediul Ă®n Bucuresti, Blv. Theodor Pallady, nr. 47, sector 3. 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare cu Nr. 369/07.12.2010, documentatia pentru operatori impreuna cu specificatiile tehnice au fost postate pe site-ul S.C. OCEAN FISH S.R.L.- www.oceanfish.ro- pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2010-12-30ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE A UNEI MASINI DE AMBALAT CU TERMOFORMARE

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Cont RO43DAFB 1084 0006 2113 RO02 Bank Leumi Romania- Sucursala Victoria Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr 435 / 30.12.2010 ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A UNEI MASINI DE AMBALAT CU TERMOFORMARE PENTRU SOMON 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati - jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: o masina de ambalat cu termoformare pentru macrou. Contract Nr.362 / 30.12.2010 3. Procedura aplicata: procedura competitiva - cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, prin aplicarea algoritmului de calcul prezentat mai jos: a. Pretul ofertei, fara TVA 60 puncte - Punctajul pentru factorul de evaluare "pretul ofertei" se acorda astfel: a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) punctajul se acorda astfel: P(n) = (pret minim/pret(n) ) x punctaj maxim alocat; c) Preturile care se compara in scopul intocmirii clasamentului sunt preturile ofertate pentru furnizarea produselor la destinatia finala, exclusiv T.V.A.; b. Termen de livrare: 30 puncte - Punctajul pentru factorul de evaluare " Termene de livrare " se acorda astfel: a) pentru termenul de livrare limita , prevazut in caietul de sarcini, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv. b) pentru un termen mai mare decat cel prevazut la litera a) punctajul se calculeaza astfel : P (n) = (termen minim/ termen (n)) x punctaj maxim c. Service si existenta pe stoc a pieselor de schimb – 10 puncte Punctajul pentru factorul de evaluare “service si existenta pe stoc a pieselor de schimb” se acordă astfel: a) pentru lista cu cele mai multe unitati de service, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru listele cu mai putine unitati de service , se acorda punctaj astfel: Pn = ( unitatiofertate /nr. unitatimax) x punctaj maxim alocat, 5. Informatii privind valoarea contractului: a) valoarea estimata initial: 190.000 euro, fara TVA b) valoarea finala: 188.000 euro, fara TVA (montajul inclus in pret, in valoare de 8.000 EUR) c) numarul de oferte primite: in urma publicarii documentatiei pentru ofertanti pe webite-ul societatii au depus oferte 3 operatori economici. In urma evaluarii toate ofertele au fost declarate conforme, iar aplicarea criteriului de atribuire s-a efectuat pentru toate cele trei oferte depuse. 6. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: MULTIVAC ROMANIA S.R.L. cu sediul Ă®n Bucuresti, Blv. Theodor Pallady, nr. 47, sector 3. 7. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare cu Nr. 376 / 07.12.2010, documentatia pentru operatori impreuna cu specificatiile tehnice au fost postate pe site-ul S.C. OCEAN FISH S.R.L.- www.oceanfish.ro- pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2010-12-30ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A UNEI CAMERE DE AFUMARE PESTE, DIN INOX, CU AFUMARE LA RECE SI LA CALD

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Cont RO43DAFB 1084 0006 2113 RO02 Bank Leumi Romania- Sucursala Victoria Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr 384 / 08.12.2010 ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A UNEI CAMERE DE AFUMARE PESTE, DIN INOX, PENTRU AFUMARE LA RECE SI LA CALD 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati - jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: o camera de afumare peste, din inox, pentru afumare la rece si la cald. Contract Nr.01 / 12 / 2010 din data de 08.12.2010 3. Procedura aplicata: procedura competitiva - cerere de oferte 4. Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut 5. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: STAWIANY POLONIA. cu sediul Ă®n Polonia, ul. Gdynska 5, 83-000 Pruszcz Gdanski 6. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare cu Nr. 315 / 11.11.2010, documentatia pentru operatori impreuna cu specificatiile tehnice au fost postate pe site-ul S.C. OCEAN FISH S.R.L.- www.oceanfish.ro- pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2010-12-08ANUNT PUBLICITAR PRIVIND INTENTIA DE DEMARARE A PROCEDURII DE ACHIZITIE A UNEI LINII DE AMBALARE IN VID, CU TERMOCONTRACTIE

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr.368 / 07.12.2010 ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere faptul ca S.C. OCEAN FISH S.R.L. este beneficiarul Contractului de finantare Nr.49 / 26.11.2010 din fonduri structurale nerambursabile, Programul Operational pentru Pescuit 2007 – 2013, Axa prioritara 2: „Acvacultura”, Masura 2.6: „Investitii in procesare si marketing”, in valoare de 15.343.637,97 lei. va anuntam demararea procedurii de achizitie a unei „ Linii de ambalat in vid cu termocontractie” SURSE DE FINANTARE: pentru o Linie de ambalat in vid cu termocontractie finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) - Valoare estimata 110.000 euro, fara TVA (montajul inclus in pret, la o valoare de maxim 10% din valoarea utilajului). CRITERIUL DE ATRIBUIRE: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 21.12.2010, ORA 12:00 Anuntul de participare, documentatia si specificatiile tehnice se gasesc publicate pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro sau pot fi obtinute in urma unei solicitari transmise in scris de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34
2010-12-07ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE A UNEI LINII DE AMBALARE IN VID CU TERMOCONTRACTIE

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 369 / 07.12.2010 ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie pentru o Linie de ambalat in vid, cu termocontractie, ce se va realiza prin cofinantare prin Fondul European de Pescuit – Programul Operational de Pescuit 2007 – 2013, masura 2.6. – “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov” OBIECTUL CONTRACTULUI: - O linie de ambalat in vid, cu termocontractie SURSE DE FINANTARE: - pentru o Linie de ambalat in vid cu termocontractie finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: 110.000 euro, valoare fara TVA (montajul inclus in pret, la o valoare de maxim 10% din valoarea utilajului). CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: - Termenul limita de depunere a ofertelor: 21.12.2010, ora 12:00; - Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 15.12.2010, ora 12:00; - Termenul de raspuns la solicitari: 16.12.2010, ora 12:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. - Termen estimat pentru evaluarea ofertelor: 22 .12. 2010 - Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 22.12.2010 - Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 28.12.2010, ora 17:00 - Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 29.12.2010, ora 17:00 - Termenul estimat pentru semnarea contractului:30.12.2010 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul publicitar, documentatia si specificatiile tehnice se gasesc publicate pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro, sau pot fi obtinute in urma unei solicitari transmise in scris de la sediul societatii situate in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, ROMANIA. Persoana de contact: Adrian NITICA – Director si Reprezentant legal al proiectului Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin e-mail la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2010-12-07DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA UNEI LINII DE AMBALARE IN VID, CU TERMOCONTRACTIE

Nr. 370/07.12.2010 DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitia unei linii de ambalare in vid, cu termocontractie Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013) S.C. OCEAN FISH SRL Titlul proiectului POP 2007 - 2013 “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov”” Numar proiect POP 2007 - 2013 RO 2.6 21/07/09 10 25 0028 Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013) S.C. OCEAN FISH SRL 1. INFORMATII GENERALE 1.1. Achizitor: Denumire: S.C. OCEAN FISH SRL Adresa: DN 2, Km 14 Nr. 72 Cod postal: 077010 Comuna AFUMATI, judetul ILFOV ROMANIA Persoana de contact: Adrian NITICA – Director si Reprezentant legal al proiectului Telefon: 021.350.35.31 021.350.35.32 021.350.35.33 E-mail: Fax: 021.350.35.34 Adresa de Internet: www.oceanfish.ro 1.2. a) Calendarul procedurii de atribuire: - Termenul limita de depunere a ofertelor: 21.12.2010, ora 12:00 - Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 15.12.2010, ora 12:00 - Termenul de raspuns la solicitari: 16.12.2010, ora 12:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. - Termen estimat pentru evaluarea ofertelor: 22 .12. 2010 - Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 22.12.2010 - Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 28.12.2010, ora 17:00 - Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 29.12.2010, ora 17:00 - Termenul estimat pentru semnarea contractului:30.12.2010 b) Adresa unde se primesc ofertele: Ofertele se depun la sediul S.C. OCEAN FISH SRL, situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr. 72, Jud. Ilfov, ROMANIA, prin fax la numarul 021.350.35.34 sau e-mail: office@oceanfish.ro c) Daca in urma evaluarii a fost declarata castigatoare o oferta transmisa prin fax sau e-mail operatorul economic are obligatia ca la semnarea contractului sa prezinte documentele in original. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE 2.1. Descriere 2.1.1. Denumirea contractului de achizitie: Achizitie produse: LINIE DE AMBALARE IN VID, CU TERMOCONTRACTIE 2.1.2. Descrierea produsului ce va fi achizitionat : Este o linie care ambaleaza peste in pungi vidate termocontractibile. Ambalajul ia forma produsului, conferind acestuia un aspect deosebit, datorita transparentei pungii. 2.1.3 Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare a) lucrari □ b) produse ■ c) servicii □ Executie □ Proiectare si executie □ Realizarea prin orice mijloace corespunzatoare a cerintelor specificate de achizitor □ Cumparare ■ Leasing □ Inchiriere □ Cumparare in rate □ Principala locatie a lucrarii: …………………………… Principalul loc de livrare: S.C. OCEAN FISH SRL, situata in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr. 72, Jud. Ilfov, ROMANIA Principalul loc de prestare: ……………………………….. 2.1.4 Durata contractului de achizitie 12 luni de la data semnarii contractului de ambele parti 3. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE Pretul cel mai scazut □ Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic ■ Factori de evaluare Pondere Detalii privind aplicarea factorilor de evaluare 1. Pretul ofertei, fara TVA 60% Punctajul pentru factorul de evaluare "pretul ofertei" se acorda astfel: a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) punctajul se acorda astfel: P(n) = (pret minim/pret(n) ) x punctaj maxim alocat; c) Preturile care se compara in scopul intocmirii clasamentului sunt preturile ofertate pentru furnizarea produselor la destinatia finala, exclusiv T.V.A. Termen de livrare 30% Punctajul pentru factorul de evaluare " Termene de livrare " se acorda astfel: a) pentru termenul de livrare limita , prevazut in caietul de sarcini, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv. b) pentru un termen mai mare decat cel prevazut la litera a) punctajul se calculeaza astfel : P (n) = (termen minim/ termen (n)) x punctaj maxim Service si existenta pe stoc a pieselor de schimb 10% Punctajul pentru factorul de evaluare “ Service si existenta pe stoc a pieselor de schimb” se acordă astfel: a) pentru lista cu cele mai multe unitati de service, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru listele cu mai putine unitati de service , se acorda punctaj astfel: Pn = ( unitatiofertate /nr. unitatimax) x punctaj maxim alocat, 4. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE 4.1. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) Cerinta obligatorie: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului – original sau copie legalizata 4.2 Capacitatea tehnica si/sau profesionala Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani Cerinta obligatorie: prezentarea Formularului 1 anexat 4.3 Experienta similara Cerinta obligatorie: Se va face dovada incheierii a 3 contracte similare a caror valoare individuala sa fie cel putin egala cu 110.000 euro fara TVA. Pentru fiecare contract de experienta similara se va atasa recomandarea din partea beneficiarului – copie insotita de mentiunea „Conform cu originalul” – Formularul 2 anexat 5. PREZENTAREA OFERTEI 5.1. Limba de redactare a ofertei Limba romana 5.2 Moneda in care este exprimat pretul contractului Lei 5.3 Perioada minima de valabilitate a ofertei 30 de zile de la data depunerii ofertei. In situatii exceptionale, comisia de evaluare poate solicita acordul ofertantilor o extindere a perioadei de valabilitate a ofertei. Cererea si raspunsurile vor fi facute in scris. Ofertantul poate refuza cererea, insa in cazul in care accepta cererea de extindere a valabilitatii ofertei nu isi poate modifica oferta, in conf. Cu art. 171 din OUG 34/2006 5.4 Modul de prezentare a ofertei (tehnic si financiar) Oferta tehnica se va prezenta in functie de specificatiile prezente in aceasta „Documentatie pentru ofertanti”. Ofertantii care participa la procedura de atribuire inteleg sa ofere numai produse care sa indeplineasca conditiile tehnice minime specificate de Achizitor. Propunerea tehnica se intocmeste astfel incat procesul de evaluare si informatiile cuprinse in aceasta sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din prezenta documentatie. Cerinta obligatorie: Propunerea tehnica va fi insotita de prospecte tehnice, documentatie tehnica a producatorului care sa permita verificarea facila a a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din prezenta documentatie. Propunerea financiara: Pretul ofertat se va exprima in lei sau euro. 5.5 Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei 1. Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta prin solicitare scrisa adresata achizitorului numai inainte de data si ora stabilite pentru depunerea ofertei. 2. Ofertantul poate modifica continutul ofertei pana la data si ora stabilite pentru depunerea ofertei, adresand pentru aceasta o cerere autoritatii contractante pentru retragerea ofertei in vederea modificarii. Autoritatea contractanta nu este raspunzatoare in legatura cu posibilitatea ofertantului de a depune o noua oferta, modificata pana la data si ora limita stabilita in documentatia de atribuire. 3. In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pana la data si ora stabilite pentru depunerea ofertelor. 4. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic. 5.6 Informatii referitoare la termenele pentru livrarea bunurilor Conform Notei de fundamentare tehnice a achizitiei, livrarea se va efectua, dupa semnarea contractului de achizitie, in functie de comanda achizitorului si in termen de maxim 7 zile lucratoare de la aceasta. 5.7 Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie si de solutionare a contestatiei Judecatoria BUFTEA, Jud. Ilfov, Str. Stirbei Voda, Nr. 24, Jud. Ilfov Fax: 021.352.55.12; e-mail: jud-buftea@just.ro Contestatiile se depun in forma scrisa, pe suport de hartie, orice alta modalitate de transmitere a acestora (ex: prin e-mail, fax, telefon) nefiind luata in considerare. Ofertantul are obligatia de a transmite o copie a unei eventuale contestatii si beneficiarului. 5.8 Clauze contractuale obligatorii, inclusiv conditiile de actualizare / modificare a pretului contractului de achizitie Nu este permisa ajustarea pretului contractului. 6. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICATIILE TEHNICE): Linie de ambalat Ă®n vid, cu termocontractie, alcatuita din masina de vidat, tunel de contractie, tunel de uscare, doua benzi rulante de alimentare si evacuare sincronizate si masina de ambalat in vid cu doua camere functionare alternativa: Maşina de ambalat cu conveyer transportor Ă®ncorporat - dimensiunile camerei latime ≥ 1000 mm adancime ≥ 500 mm inaltime ≥ 200 mm - lungime de sigilare ≥ 1000 mm frontal - alimentare 380V, 50Hz - descărcare automată a pachetelor; - transportor cu Ă®nălţimea conveiorului ajustabilă automat Ă®n 5 paşi (conveyer de incarcare automata, sincronizat); - Ă®nălţimea aproximativă a sigiliului de etanşare 15,30,45, 60 , 75 mm - sensul de lucru de la dreapta la stânga - cuţit pentru Ă®ndepărtarea excesului de bavură al ambalajului - Ă®nălţime ajustabilă - sistem de etanşare cu dublă sigilare; - productivitate 3 cicli /min - control cu microporcesor; - dispozitiv de protectie la umiditate - monitorizare si control electronic al presiunii - control digital pentru toti parametri de functionare - sistem de răcire cu apă a barelor de etanşare - memorarea parametrilor functie de tipul produsului; - buton pentru oprire rapida si pedala de pornire; - - pompa de vacuum, capacitate nominală 600 m3/h Tunel de contractie - lăţime de trecere 550 mm - Ă®nălţime de trecere 300mm - capacitatea de apă cca. 140 l; - puterea de alimentare 3x400V/ 50 Hz; - transport bidirecţional posibil. Tunel de uscare - lăţime de trecere 580 mm - Ă®nălţime de trecere 300mm - puterea de alimentare 3x400V/ 50 Hz; - ajustare automată a Ă®nălţimii ajutajului Ă®n funcţie de Ă®nălţimea produsului; - transport bidirecţional posibil. Maşina de ambalat cu 2 camere functionare alternativa - dimensiunile camerei (Lxlxh) 750x650x200 mm; - lungimea de sigilare două bare de sigilare Ă®n fiecare din cele două camere Ă®n faţă şi Ă®n spate – 650 mm; - alimentare 3x400V, 50Hz - regim de lucru : 8 ore functionare / 1 ora pauza, 365 zile/an - display prevazut cu dispozitiv de protectie la umiditate - sistem dublu de sigilare (un fir pentru sigilare si un fir pentru taierea surplusului de punga); - pompa de vacuum, capacitate nominală 180 m3/h, cu pornire automata dupa inchiderea manuala a capacului; - cadru mobl cu patru roti din care doua blocante; - control electronic pentru toti parametri de functionare; - productivitate 3 cicli /min Intreaga linie trebuie sa fie confectionata din otel inox alimentar, cu un design igienic, cu suprafete si raze de curbura ce nu permit depunerea resturilor alimentare, usor de intretinut si igienizat. Garantie si service - Furnizorul va trebui sa asigure garantia, calitatea si performantele utilajului si echipamentelor anexe pe o perioada de minim 24 luni. In perioada de garantie, reparatiile si service-ul vor fi executate gratuit de catre furnizor, la solicitarea beneficiarului (solicitare prin telefon / fax sau e-mail) in termen de max. 24 ore de la data receptionarii acesteia. Interventia se va face, dupa caz, la locatia unde s-a semnalat defectiunea prin actiunea on-site a echipei de service a furnizorului si/sau preluarea echipamentului defect la sediul reprezentantei service si inlocuirea temporara a acestuia cu o piesa de schimb identica sau similara ca functionalitate, pentru a asigura redundanta sistemului si functionarea acestuia la parametri optimi, pana la repararea / inlocuirea definitiva a piesei / defectiunii in cauza. In acest caz, cheltuielile de transport si deplasare vor fi suportate in proportie de 100% de catre furnizor. - Furnizorul va asigura componente si piese de schimb pentru o perioada de minim 5 ani de la data semnarii contractului. Receptie si punere in functiune Toate constatarile, inadvertentele, deficientele in raport cu oferta se vor consemna intr-un Proces verbal de receptie, cu o anexa cuprinzand seriile de baza ale produselor, certificate de calitate, certificate de garantie, certificate de producator. Furnizorul va asigura, prin personal specializat, o instruire de min 10 ore, pe parcursul a 2 – 3 zile a operatorilor de ambalare si a personalului tehnic de intretinere - dupa receptia utilajelor – teoretica si practica, statica si dinamica. Alte cerinte - Oferta trebuie sa contina sarcinile exploatatorului privind exploatarea si intretinerea utilajului si peridiocitatea acestora; - punere in functiune de catre furnizor; - catre tehnica de intretinere, de utilizare in limba romana. - Sistemul de control si siguranta a alimentelor impune prezentarea unor Certificari ale standardului de igiena Cerintele de la pct. 6 sunt considerate obligatorii si minimale pentru ofertanti. DIRECTOR SI REPREZENTANT LEGAL AL PROIECTULUI, Adrian NITICA Formular 1 DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ĂŽN ULTIMII 3 ANI Operator economic ................................ (denumirea/numele) Subsemnatul, reprezentant Ă®mputernicit al .......................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals Ă®n acte publice, că datele prezentate Ă®n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte Ă®n fiecare detaliu şi Ă®nţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, Ă®n scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care Ă®nsoţesc oferta, orice informaţii suplimentare Ă®n scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar Ă®n legătură cu activitatea noastră. Nr. crt. Obiectul contractului Codul CPV Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa Calitatea executantului*) Preţul total al contractului Procent executat (%) Cantitatea (U.M.) Perioada de derulare a contractului **) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 Operator economic ................................ (semnătura autorizată) ________ *) Se precizează calitatea Ă®n care a participat la Ă®ndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de Ă®ncepere şi de finalizare a lucrărilor. CANDIDATUL/OFERTANTUL Formular 2 ___________________________ (denumirea/numele) EXPERIENTA SIMILARA*) 1. Denumirea si obiectul contractului :_____________________________________ Numarul si data contractului:______________________________________ 2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:_______________________________ Adresa beneficiaruli/clientului: _____________________________________ Tara: __________________ 3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: (se bifeaza optiunea corespunzatoare) contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) contractant asociat subcontractant 4. Valoarea contractului: exprimata in exprimata moneda in care in echivalent s-a incheiat euro contractul a). initiala (la data semnarii contractului): __________ _________ b). finala (la data finalizarii contractului) __________ _________ 5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: _____________________________ 6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara: ________________________ Candidat/ofertant, ___________________ (semnatura autorizata) *). Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare,prin prezentarea contractului respectiv.
2010-12-07ANUNT PUBLICITAR PRIVIND INTENTIA DE DEMARARE A PROCEDURII DE ACHIZITIE PENTRU O MASINA DE AMBALAT CU TERMOFORMARE

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr.375 / 07.12.2010 ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere faptul ca S.C. OCEAN FISH S.R.L. este beneficiarul Contractului de finantare Nr.49 / 26.11.2010 din fonduri structurale nerambursabile, Programul Operational pentru Pescuit 2007 – 2013, Axa prioritara 2: „Acvacultura”, Masura 2.6: „Investitii in procesare si marketing”, in valoare de 15.343.637,97 lei. va anuntam demararea procedurii de achizitie a unei „ Masini de ambalat cu termoformare” SURSE DE FINANTARE: pentru o masina de ambalat cu termoformare, finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) - Valoare estimata 190.000 euro, fara TVA (valoarea montajului inclusa, dar nu mai mult de 10% din valoarea utilajului) CRITERIUL DE ATRIBUIRE: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 21.12.2010, ORA 12:00 Anuntul de participare, documentatia si specificatiile tehnice se gasesc publicate pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro sau pot fi obtinute in urma unei solicitari transmise in scris de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34
2010-12-07ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE A UNEI MASINI DE AMBALAT CU TERMOFORMARE

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 376 / 07.12.2010 ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie pentru o masina de ambalat cu termoformare, ce se va realiza prin cofinantare prin Fondul European de Pescuit – Programul Operational de Pescuit 2007 – 2013, masura 2.6. – “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov” OBIECTUL CONTRACTULUI: - O masina de ambalat cu termoformare SURSE DE FINANTARE: - pentru masina de ambalat cu termoformare finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: - 190.000 euro, valoare fara TVA (valoarea montajului inclusa, dar nu mai mult de 10% din valoarea utilajului) CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: - Termenul limita de depunere a ofertelor: 21.12.2010, ora 12:00; - Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 15.12.2010, ora 12:00; - Termenul de raspuns la solicitari: 16.12.2010, ora 12:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. - Termen estimat pentru evaluarea ofertelor: 22 .12. 2010 - Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 22.12.2010 - Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 28.12.2010, ora 17:00 - Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 29.12.2010, ora 17:00 - Termenul estimat pentru semnarea contractului:30.12.2010 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul publicitar, documentatia si specificatiile tehnice se gasesc publicate pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro, sau pot fi obtinute in urma unei solicitari transmise in scris de la sediul societatii situate in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, ROMANIA. Persoana de contact: Adrian NITICA – Director si Reprezentant legal al proiectului Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin e-mail la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2010-12-07ANUNT PUBLICITAR PRIVIND INTENTIA DE DEMARARE A PROCEDURII DE ACHIZITIE PENTRU O MASINA DE AMBALAT CU TERMOFORMARE PENTRU MACROU

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr.379 / 07.12.2010 ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere faptul ca S.C. OCEAN FISH S.R.L. este beneficiarul Contractului de finantare Nr.49 / 26.11.2010 din fonduri structurale nerambursabile, Programul Operational pentru Pescuit 2007 – 2013, Axa prioritara 2: „Acvacultura”, Masura 2.6: „Investitii in procesare si marketing”, in valoare de 15.343.637,97 lei. va anuntam demararea procedurii de achizitie a unei „ Masini de ambalat cu termoformare pentru macrou” SURSE DE FINANTARE: pentru o masina de ambalat cu termoformare pentru macrou, finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) - Valoare estimata 100.000 euro, fara TVA (montajul inclus in pret, la o valoare de maxim 10% din valoarea utilajului). CRITERIUL DE ATRIBUIRE: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 21.12.2010, ORA 12:00 Anuntul de participare, documentatia si specificatiile tehnice se gasesc publicate pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro sau pot fi obtinute in urma unei solicitari transmise in scris de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34
2010-12-07ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE A UNEI MASINI DE AMBALAT CU TERMOFORMARE PENTRU MACROU

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 380 / 07.12.2010 ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie pentru o masina de ambalat cu termoformare pentru macrou, ce se va realiza prin cofinantare prin Fondul European de Pescuit – Programul Operational de Pescuit 2007 – 2013, masura 2.6. – “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov” OBIECTUL CONTRACTULUI: - O masina de ambalat cu termoformare pentru macrou SURSE DE FINANTARE: - pentru masina de ambalat cu termoformare pentru macrou finantarea initiala este asigurata din surse proprii, ulterior societatea noastra va depune dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: 100.000 euro, valoare fara TVA (montajul inclus in pret, la o valoare de maxim 10% din valoarea utilajului). CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: - Termenul limita de depunere a ofertelor: 21.12.2010, ora 12:00; - Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 15.12.2010, ora 12:00; - Termenul de raspuns la solicitari: 16.12.2010, ora 12:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. - Termen estimat pentru evaluarea ofertelor: 22 .12. 2010 - Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 22.12.2010 - Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 28.12.2010, ora 17:00 - Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 29.12.2010, ora 17:00 - Termenul estimat pentru semnarea contractului:30.12.2010 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul publicitar, documentatia si specificatiile tehnice se gasesc publicate pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro, sau pot fi obtinute in urma unei solicitari transmise in scris de la sediul societatii situate in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, ROMANIA. Persoana de contact: Adrian NITICA – Director si Reprezentant legal al proiectului Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin e-mail la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2010-12-07DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA UNEI MASINI DE AMBALAT CU TERMOFORMARE

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 377/07.12.2010 DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitia unei masini de ambalat cu termoformare Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013) S.C. OCEAN FISH SRL Titlul proiectului POP 2007 - 2013 “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov”” Numar proiect POP 2007 - 2013 RO 2.6 21/07/09 10 25 0028 Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013) S.C. OCEAN FISH SRL 1. INFORMATII GENERALE 1.1. Achizitor: Denumire: S.C. OCEAN FISH SRL Adresa: DN 2, Km 14 Nr. 72 Cod postal: 077010 Comuna AFUMATI, judetul ILFOV ROMANIA Persoana de contact: Adrian NITICA – Director si Reprezentant legal al proiectului Telefon: 021.350.35.31 021.350.35.32 021.350.35.33 E-mail: Fax: 021.350.35.34 Adresa de Internet: www.oceanfish.ro 1.2. a) Calendarul procedurii de atribuire: - Termenul limita de depunere a ofertelor: 21.12.2010, ora 12:00 - Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 15.12.2010, ora 12:00 - Termenul de raspuns la solicitari: 16.12.2010, ora 12:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. - Termen estimat pentru evaluarea ofertelor: 22 .12. 2010 - Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 22.12.2010 - Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 28.12.2010, ora 17:00 - Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 29.12.2010, ora 17:00 - Termenul estimat pentru semnarea contractului:30.12.2010 b) Adresa unde se primesc ofertele: Ofertele se depun la sediul S.C. OCEAN FISH SRL, situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr. 72, Jud. Ilfov, ROMANIA, prin fax la numarul 021.350.35.34 sau e-mail: office@oceanfish.ro c) Daca in urma evaluarii a fost declarata castigatoare o oferta transmisa prin fax sau e-mail operatorul economic are obligatia ca la semnarea contractului sa prezinte documentele in original. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE 2.1. Descriere 2.1.1. Denumirea contractului de achizitie: Achizitie produse: MASINA DE AMBALAT CU TERMOFORMARE 2.1.2. Descrierea produsului ce va fi achizitionat : Este o masina de ambalat automata, din inox, dedicata ambalarii produselor din peste in vid, formand pachete din film flexibil 2.1.3 Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare a) lucrari □ b) produse ■ c) servicii □ Executie □ Proiectare si executie □ Realizarea prin orice mijloace corespunzatoare a cerintelor specificate de achizitor □ Cumparare ■ Leasing □ Inchiriere □ Cumparare in rate □ Principala locatie a lucrarii: …………………………… Principalul loc de livrare: S.C. OCEAN FISH SRL, situata in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr. 72, Jud. Ilfov, ROMANIA Principalul loc de prestare: ……………………………….. 2.1.4 Durata contractului de achizitie 12 luni de la data semnarii contractului de ambele parti 3. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE Pretul cel mai scazut □ Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic ■ Factori de evaluare Pondere Detalii privind aplicarea factorilor de evaluare 1. Pretul ofertei, fara TVA 60% Punctajul pentru factorul de evaluare "pretul ofertei" se acorda astfel: a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) punctajul se acorda astfel: P(n) = (pret minim/pret(n) ) x punctaj maxim alocat; c) Preturile care se compara in scopul intocmirii clasamentului sunt preturile ofertate pentru furnizarea produselor la destinatia finala, exclusiv T.V.A. Termen de livrare 30% Punctajul pentru factorul de evaluare " Termene de livrare " se acorda astfel: a) pentru termenul de livrare limita , prevazut in caietul de sarcini, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv. b) pentru un termen mai mare decat cel prevazut la litera a) punctajul se calculeaza astfel : P (n) = (termen minim/ termen (n)) x punctaj maxim Service si existenta pe stoc a pieselor de schimb 10% Punctajul pentru factorul de evaluare “ Service si existenta pe stoc a pieselor de schimb” se acordă astfel: a) pentru lista cu cele mai multe unitati de service, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru listele cu mai putine unitati de service , se acorda punctaj astfel: Pn = ( unitatiofertate /nr. unitatimax) x punctaj maxim alocat, 4. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE 4.1. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) Cerinta obligatorie: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului – original sau copie legalizata 4.2 Capacitatea tehnica si/sau profesionala Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani Cerinta obligatorie: prezentarea Formularului 1 anexat 4.3 Experienta similara Cerinta obligatorie: Se va face dovada incheierii a 3 contracte similare a caror valoare individuala sa fie cel putin egala cu 190.000 euro fara TVA. Pentru fiecare contract de experienta similara se va atasa recomandarea din partea beneficiarului – copie insotita de mentiunea „Conform cu originalul” – Formularul 2 anexat 5. PREZENTAREA OFERTEI 5.1. Limba de redactare a ofertei Limba romana 5.2 Moneda in care este exprimat pretul contractului Lei 5.3 Perioada minima de valabilitate a ofertei 60 de zile de la data depunerii ofertei. In situatii exceptionale, comisia de evaluare poate solicita acordul ofertantilor o extindere a perioadei de valabilitate a ofertei. Cererea si raspunsurile vor fi facute in scris. Ofertantul poate refuza cererea, insa in cazul in care accepta cererea de extindere a valabilitatii ofertei nu isi poate modifica oferta, in conf. Cu art. 171 din OUG 34/2006 5.4 Modul de prezentare a ofertei (tehnic si financiar) Oferta tehnica se va prezenta in functie de specificatiile prezente in aceasta „Documentatie pentru ofertanti”. Ofertantii care participa la procedura de atribuire inteleg sa ofere numai produse care sa indeplineasca conditiile tehnice minime specificate de Achizitor. Propunerea tehnica se intocmeste astfel incat procesul de evaluare si informatiile cuprinse in aceasta sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din prezenta documentatie. Cerinta obligatorie: Propunerea tehnica va fi insotita de prospecte tehnice, documentatie tehnica a producatorului care sa permita verificarea facila a a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din prezenta documentatie. Propunerea financiara: Pretul ofertat se va exprima in lei sau euro. 5.5 Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei 1. Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta prin solicitare scrisa adresata achizitorului numai inainte de data si ora stabilite pentru depunerea ofertei. 2. Ofertantul poate modifica continutul ofertei pana la data si ora stabilite pentru depunerea ofertei, adresand pentru aceasta o cerere autoritatii contractante pentru retragerea ofertei in vederea modificarii. Autoritatea contractanta nu este raspunzatoare in legatura cu posibilitatea ofertantului de a depune o noua oferta, modificata pana la data si ora limita stabilita in documentatia de atribuire. 3. In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pana la data si ora stabilite pentru depunerea ofertelor. 4. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic. 5.6 Informatii referitoare la termenele pentru livrarea bunurilor Conform Notei de fundamentare tehnice a achizitiei, livrarea se va efectua, dupa semnarea contractului de achizitie, in functie de comanda achizitorului si in termen de maxim 7 zile lucratoare de la aceasta. 5.7 Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie si de solutionare a contestatiei Judecatoria BUFTEA, Jud. Ilfov, Str. Stirbei Voda, Nr. 24, Jud. Ilfov Fax: 021.352.55.12; e-mail: jud-buftea@just.ro Contestatiile se depun in forma scrisa, pe suport de hartie, orice alta modalitate de transmitere a acestora (ex: prin e-mail, fax, telefon) nefiind luata in considerare. Ofertantul are obligatia de a transmite o copie a unei eventuale contestatii si beneficiarului. 5.8 Clauze contractuale obligatorii, inclusiv conditiile de actualizare / modificare a pretului contractului de achizitie Nu este permisa ajustarea pretului contractului. 6. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICATIILE TEHNICE): Maşina de ambalat cu termoformare - lungime modulara - lungime masina aprox. 8000mm - productivitate 10 cicli / min - aria de incarcare aprox. 1,3 m - alimentare electrica 400 V, 3 faze, 1 nul - doua tipuri de matrite - Maşina de bază - şasiu maşina - lungime cadru 6000 mm; - cabinet de control lăţime 1000 mm; protecţie IP 65, uşi separate pentru partea pneumatică şi cea electrică; - lăţime nominală maşină 420 mm - set capace de protectie, laterale, pentru aria de Ă®ncărcare; - sistem de protecţie E, cu fotocelule; - aria de descărcare – 3100 mm; - aria de tăiere transversală – cca. 830 mm; - set capace protecţie pentru matriţa de bază; - sistem de ridicare pentru matriţa de formare, deschidere 170 mm, ridicare jos/ sus 170/ 0 mm; - sistem de ridicare, pentru matriţa de sigilare, deschidere 170 mm, ridicare jos/ sus 170/ 0 mm; - ambele sisteme de ridicare sunt actionate pneumatic - sistem de avans FC-Drive cu convertor de frecvenţă; - lanţ de angrenare a filmului inferior CRG, protejat Ă®mpotriva ruginii, - sistem de desfăşurare pentru filmul superior; - sistem de desfăşurare pentru filmul inferior; - fotocelula pentru filmul superior si cel inferior imprimat la cote; - suport pentru fotocelulă film imprimat; - 2 x sistem centralizat de ungere pentru sistemul de ridicare tip A; - sistem de ungere a lanţului de angrenare, inclusiv program de ungere la intervale regulate; - program de curăţare cu protejarea matriţelor; - echipamente pneumatice de bază - supapă de siguranţă; - filtru fin pentru aerul comprimat; - ansamblu de supape pentru staţia de sigilare; - supapă de sigilare cu regulator de presiune; - circuit de apă prevăzut cu supapă de golire; - sistem de formare a filmului inferior ; - formare cu pre-Ă®ncălzire şi pistoane, Ă®ncălzire şi formare cu aer comprimat + vacuum; - sistem de injecţie gaz ; - echipamente electrice de bază - tensiune 400V, frecvenţă 50 Hz, 3 faze, 1 nul; - comutator principal; - 2 x Ă®ncălzire Ă®n cabinetul de control (previne condensul); - iluminare Ă®n cabinetul de control; - cheie pentru restricţionarea accesului la parametrii de control pentru persoane neautorizate; - control IPC 05; - panou de comandă cu ecran touch-screen ; - afişaj Ă®n limba română; - counter viteza; - counter cicli; - posibilitate de back-up a datelor prin USB stick - controlere de temperatură: - 1 x pre-Ă®ncălzire; - 1 x sigilare - sincronizare etichetator; Pompa de vacuum Pompa 1 – pentru evacuare: - Convertor de frecvenţă 9,2 kW - capacitate nominală 400 m3/h - utilizare formare Pompa 2 – pentru formare: - capacitate nominală 100 m3/h - utilizare evacuare Sistem de printare - lăţime maximă a filmului 420 mm - imprimare continuă ink-jet - programare a timpului, datei, seriei - posibilitatea de imprimare a datei de expirare, coduri de bare şi logo; - alimentare 230V/ 50 Hz Sistem de tăiere - 1 x partea superioară a sistemului de tăiere pentru filme flexibile şi filme rigide; - 1 x partea inferioara a sistemului de tăiere pentru filme flexibile şi filme rigide; - motor pentru acţionarea cuţitelor pentru tăiere longitudinală Matriţe - lungimea de repetiţie 407 mm - lăţime nominală maşină 420 mm - sigilare standard - adâncime de formare 100 mm Matrita 1: - 2 benzi; - 1 rand - Adancime: 15mm - Dimensiuni interioare: 175x452mm - Sigilare pe perimetru cu colt pentru „easy open”; - Placi de umplere pentru partea de sigilare Matrita 2: - 2 benzi; - 2 randuri - Adancime: 15mm - Dimensiuni interioare: 175x217mm - Sigilare pe perimetru cu colt pentru „easy open”; - Placi de umplere pentru partea de sigilare Intreaga linie trebuie sa fie confectionata din otel inox alimentar, cu un design igienic, cu suprafete si raze de curbura ce nu permit depunerea resturilor alimentare, usor de intretinut si igienizat. Garantie si service - Furnizorul va trebui sa asigure garantia, calitatea si performantele utilajului si echipamentelor anexe pe o perioada de minim 24 luni. In perioada de garantie, reparatiile si service-ul vor fi executate gratuit de catre furnizor, la solicitarea beneficiarului (solicitare prin telefon / fax sau e-mail) in termen de max. 24 ore de la data receptionarii acesteia. Interventia se va face, dupa caz, la locatia unde s-a semnalat defectiunea prin actiunea on-site a echipei de service a furnizorului si/sau preluarea echipamentului defect la sediul reprezentantei service si inlocuirea temporara a acestuia cu o piesa de schimb identica sau similara ca functionalitate, pentru a asigura redundanta sistemului si functionarea acestuia la parametri optimi, pana la repararea / inlocuirea definitiva a piesei / defectiunii in cauza. In acest caz, cheltuielile de transport si deplasare vor fi suportate in proportie de 100% de catre furnizor. - Furnizorul va asigura componente si piese de schimb pentru o perioada de minim 5 ani de la data semnarii contractului. Receptie si punere in functiune Toate constatarile, inadvertentele, deficientele in raport cu oferta se vor consemna intr-un Proces verbal de receptie, cu o anexa cuprinzand seriile de baza ale produselor, certificate de calitate, certificate de garantie, certificate de producator. Furnizorul va asigura, prin personal specializat, o instruire de min 10 ore, pe parcursul a 2 – 3 zile a operatorilor de ambalare si a personalului tehnic de intretinere - dupa receptia utilajelor – teoretica si practica, statica si dinamica. Alte cerinte - Oferta trebuie sa contina sarcinile exploatatorului privind exploatarea si intretinerea utilajului si peridiocitatea acestora; - punere in functiune de catre furnizor; - carte tehnica de intretinere, de utilizare in limba romana, marcaje CE. - Sistemul de control si siguranta a alimentelor impune prezentarea unor Certificari ale standardului de igiena Cerintele de la pct. 6 sunt considerate obligatorii si minimale pentru ofertanti. DIRECTOR SI REPREZENTANT LEGAL AL PROIECTULUI, Adrian NITICA Formular 1 DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ĂŽN ULTIMII 3 ANI Operator economic ................................ (denumirea/numele) Subsemnatul, reprezentant Ă®mputernicit al .......................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals Ă®n acte publice, că datele prezentate Ă®n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte Ă®n fiecare detaliu şi Ă®nţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, Ă®n scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care Ă®nsoţesc oferta, orice informaţii suplimentare Ă®n scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar Ă®n legătură cu activitatea noastră. Nr. crt. Obiectul contractului Codul CPV Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa Calitatea executantului*) Preţul total al contractului Procent executat (%) Cantitatea (U.M.) Perioada de derulare a contractului **) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 Operator economic ................................ (semnătura autorizată) ________ *) Se precizează calitatea Ă®n care a participat la Ă®ndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de Ă®ncepere şi de finalizare a lucrărilor. CANDIDATUL/OFERTANTUL Formular 2 ___________________________ (denumirea/numele) EXPERIENTA SIMILARA*) 1. Denumirea si obiectul contractului :_____________________________________ Numarul si data contractului:______________________________________ 2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:_______________________________ Adresa beneficiaruli/clientului: _____________________________________ Tara: __________________ 3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: (se bifeaza optiunea corespunzatoare) contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) contractant asociat subcontractant 4. Valoarea contractului: exprimata in exprimata moneda in care in echivalent s-a incheiat euro contractul a). initiala (la data semnarii contractului): __________ _________ b). finala (la data finalizarii contractului) __________ _________ 5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: _____________________________ 6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara: ________________________ Candidat/ofertant, ___________________ (semnatura autorizata) *). Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare,prin prezentarea contractului respectiv.
2010-12-07DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA UNEI MASINI DE AMBALAT CU TERMOFORMARE (pentru macrou)

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 381/07.12.2010 DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitia unei masini de ambalat cu termoformare pentru macrou Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013) S.C. OCEAN FISH SRL Titlul proiectului POP 2007 - 2013 “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov”” Numar proiect POP 2007 - 2013 RO 2.6 21/07/09 10 25 0028 Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013) S.C. OCEAN FISH SRL 1. INFORMATII GENERALE 1.1. Achizitor: Denumire: S.C. OCEAN FISH SRL Adresa: DN 2, Km 14 Nr. 72 Cod postal: 077010 Comuna AFUMATI, judetul ILFOV ROMANIA Persoana de contact: Adrian NITICA – Director si Reprezentant legal al proiectului Telefon: 021.350.35.31 021.350.35.32 021.350.35.33 E-mail: Fax: 021.350.35.34 Adresa de Internet: www.oceanfish.ro 1.2. a) Calendarul procedurii de atribuire: - Termenul limita de depunere a ofertelor: 21.12.2010, ora 12:00 - Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 15.12.2010, ora 12:00 - Termenul de raspuns la solicitari: 16.12.2010, ora 12:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. - Termen estimat pentru evaluarea ofertelor: 22 .12. 2010 - Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 22.12.2010 - Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 28.12.2010, ora 17:00 - Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 29.12.2010, ora 17:00 - Termenul estimat pentru semnarea contractului:30.12.2010 b) Adresa unde se primesc ofertele: Ofertele se depun la sediul S.C. OCEAN FISH SRL, situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr. 72, Jud. Ilfov, ROMANIA, prin fax la numarul 021.350.35.34 sau e-mail: office@oceanfish.ro c) Daca in urma evaluarii a fost declarata castigatoare o oferta transmisa prin fax sau e-mail operatorul economic are obligatia ca la semnarea contractului sa prezinte documentele in original. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE 2.1. Descriere 2.1.1. Denumirea contractului de achizitie: Achizitie produse: MASINA DE AMBALAT CU TERMOFORMARE PENTRU MACROU 2.1.2. Descrierea produsului ce va fi achizitionat : Este o masina de ambalat automata, din inox, dedicata ambalarii produselor din peste in vid, formand pachete din film flexibil 2.1.3 Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare a) lucrari □ b) produse ■ c) servicii □ Executie □ Proiectare si executie □ Realizarea prin orice mijloace corespunzatoare a cerintelor specificate de achizitor □ Cumparare ■ Leasing □ Inchiriere □ Cumparare in rate □ Principala locatie a lucrarii: …………………………… Principalul loc de livrare: S.C. OCEAN FISH SRL, situata in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr. 72, Jud. Ilfov, ROMANIA Principalul loc de prestare: ……………………………….. 2.1.4 Durata contractului de achizitie 12 luni de la data semnarii contractului de ambele parti 3. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE Pretul cel mai scazut □ Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic ■ Factori de evaluare Pondere Detalii privind aplicarea factorilor de evaluare 1. Pretul ofertei, fara TVA 60% Punctajul pentru factorul de evaluare "pretul ofertei" se acorda astfel: a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) punctajul se acorda astfel: P(n) = (pret minim/pret(n) ) x punctaj maxim alocat; c) Preturile care se compara in scopul intocmirii clasamentului sunt preturile ofertate pentru furnizarea produselor la destinatia finala, exclusiv T.V.A. Termen de livrare 30% Punctajul pentru factorul de evaluare " Termene de livrare " se acorda astfel: a) pentru termenul de livrare limita , prevazut in caietul de sarcini, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv. b) pentru un termen mai mare decat cel prevazut la litera a) punctajul se calculeaza astfel : P (n) = (termen minim/ termen (n)) x punctaj maxim Service si existenta pe stoc a pieselor de schimb 10% Punctajul pentru factorul de evaluare “ Service si existenta pe stoc a pieselor de schimb” se acordă astfel: a) pentru lista cu cele mai multe unitati de service, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru listele cu mai putine unitati de service , se acorda punctaj astfel: Pn = ( unitatiofertate /nr. unitatimax) x punctaj maxim alocat, 4. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE 4.1. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) Cerinta obligatorie: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului – original sau copie legalizata 4.2 Capacitatea tehnica si/sau profesionala Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani Cerinta obligatorie: prezentarea Formularului 1 anexat 4.3 Experienta similara Cerinta obligatorie: Se va face dovada incheierii a 3 contracte similare a caror valoare individuala sa fie cel putin egala cu 100.000 euro fara TVA. Pentru fiecare contract de experienta similara se va atasa recomandarea din partea beneficiarului – copie insotita de mentiunea „Conform cu originalul” – Formularul 2 anexat 5. PREZENTAREA OFERTEI 5.1. Limba de redactare a ofertei Limba romana 5.2 Moneda in care este exprimat pretul contractului Lei 5.3 Perioada minima de valabilitate a ofertei 60 de zile de la data depunerii ofertei. In situatii exceptionale, comisia de evaluare poate solicita acordul ofertantilor o extindere a perioadei de valabilitate a ofertei. Cererea si raspunsurile vor fi facute in scris. Ofertantul poate refuza cererea, insa in cazul in care accepta cererea de extindere a valabilitatii ofertei nu isi poate modifica oferta, in conf. Cu art. 171 din OUG 34/2006 5.4 Modul de prezentare a ofertei (tehnic si financiar) Oferta tehnica se va prezenta in functie de specificatiile prezente in aceasta „Documentatie pentru ofertanti”. Ofertantii care participa la procedura de atribuire inteleg sa ofere numai produse care sa indeplineasca conditiile tehnice minime specificate de Achizitor. Propunerea tehnica se intocmeste astfel incat procesul de evaluare si informatiile cuprinse in aceasta sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din prezenta documentatie. Cerinta obligatorie: Propunerea tehnica va fi insotita de prospecte tehnice, documentatie tehnica a producatorului care sa permita verificarea facila a a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din prezenta documentatie. Propunerea financiara: Pretul ofertat se va exprima in lei sau euro. 5.5 Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei 1. Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta prin solicitare scrisa adresata achizitorului numai inainte de data si ora stabilite pentru depunerea ofertei. 2. Ofertantul poate modifica continutul ofertei pana la data si ora stabilite pentru depunerea ofertei, adresand pentru aceasta o cerere autoritatii contractante pentru retragerea ofertei in vederea modificarii. Autoritatea contractanta nu este raspunzatoare in legatura cu posibilitatea ofertantului de a depune o noua oferta, modificata pana la data si ora limita stabilita in documentatia de atribuire. 3. In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pana la data si ora stabilite pentru depunerea ofertelor. 4. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic. 5.6 Informatii referitoare la termenele pentru livrarea bunurilor Conform Notei de fundamentare tehnice a achizitiei, livrarea se va efectua, dupa semnarea contractului de achizitie, in functie de comanda achizitorului si in termen de maxim 7 zile lucratoare de la aceasta. 5.7 Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie si de solutionare a contestatiei Judecatoria BUFTEA, Jud. Ilfov, Str. Stirbei Voda, Nr. 24, Jud. Ilfov Fax: 021.352.55.12; e-mail: jud-buftea@just.ro Contestatiile se depun in forma scrisa, pe suport de hartie, orice alta modalitate de transmitere a acestora (ex: prin e-mail, fax, telefon) nefiind luata in considerare. Ofertantul are obligatia de a transmite o copie a unei eventuale contestatii si beneficiarului. 5.8 Clauze contractuale obligatorii, inclusiv conditiile de actualizare / modificare a pretului contractului de achizitie Nu este permisa ajustarea pretului contractului. 6. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICATIILE TEHNICE): Maşina de ambalat cu termoformare pentru macrou: - lungime modulara - lungime masina aprox. 4000mm - productivitate 6 cicli / min - sistem de ridicare pentru matriţa de formare si matrita de sigilare; - ambele sisteme de ridicare sunt actionate de un motor electric; - sistem de gresare a sistemelor de ridicare si a lantului la intervale regulate; - fotocelula pentru filmul superior imprimat la cote; - sistem de evacuare lichide cu ventilatie a vacuumetrului independenta; - incalzire, pentru prevenirea condensului, in cabinetul de control; - sistem de taiere transversal tip ghilotina pentru film flexibil; - sistem de taiere longitudinal pentru film flexibil; - banda de descarcare caserole cu lungime 450mm - tensiune de intrare 400 V, 50Hz - control IPC ; - panou de comandă cu ecran touch-screen ; - afişaj Ă®n limba română; - program de avans partial; - counter cicli; - posibilitate de back-up a datelor prin USB stick Pompa de vacuum Pompa pentru evacuare: - capacitate nominală 250 m3/h Matriţe 4x 1 pachet film flexibil: - interior: cavitatea formata va trebui sa corespunda cu forma produsului; - exterior: 85 x 320mm; - placa de sigilare pe perimetru; - grila de incarcare din inox, suprafata de acoperire 2 cicli; Intreaga linie trebuie sa fie confectionata din otel inox alimentar, cu un design igienic, cu suprafete si raze de curbura ce nu permit depunerea resturilor alimentare, usor de intretinut si igienizat. Garantie si service - Furnizorul va trebui sa asigure garantia, calitatea si performantele utilajului si echipamentelor anexe pe o perioada de minim 24 luni. In perioada de garantie, reparatiile si service-ul vor fi executate gratuit de catre furnizor, la solicitarea beneficiarului (solicitare prin telefon / fax sau e-mail) in termen de max. 24 ore de la data receptionarii acesteia. Interventia se va face, dupa caz, la locatia unde s-a semnalat defectiunea prin actiunea on-site a echipei de service a furnizorului si/sau preluarea echipamentului defect la sediul reprezentantei service si inlocuirea temporara a acestuia cu o piesa de schimb identica sau similara ca functionalitate, pentru a asigura redundanta sistemului si functionarea acestuia la parametri optimi, pana la repararea / inlocuirea definitiva a piesei / defectiunii in cauza. In acest caz, cheltuielile de transport si deplasare vor fi suportate in proportie de 100% de catre furnizor. - Furnizorul va asigura componente si piese de schimb pentru o perioada de minim 5 ani de la data semnarii contractului. Receptie si punere in functiune Toate constatarile, inadvertentele, deficientele in raport cu oferta se vor consemna intr-un Proces verbal de receptie, cu o anexa cuprinzand seriile de baza ale produselor, certificate de calitate, certificate de garantie, certificate de producator. Furnizorul va asigura, prin personal specializat, o instruire de min 10 ore, pe parcursul a 2 – 3 zile a operatorilor de ambalare si a personalului tehnic de intretinere - dupa receptia utilajelor – teoretica si practica, statica si dinamica. Alte cerinte - Oferta trebuie sa contina sarcinile exploatatorului privind exploatarea si intretinerea utilajului si peridiocitatea acestora; - punere in functiune de catre furnizor; - carte tehnica de intretinere, de utilizare in limba romana, marcaje CE. - Sistemul de control si siguranta a alimentelor impune prezentarea unor Certificari ale standardului de igiena Cerintele de la pct. 6 sunt considerate obligatorii si minimale pentru ofertanti. DIRECTOR SI REPREZENTANT LEGAL AL PROIECTULUI, Adrian NITICA Formular 1 DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ĂŽN ULTIMII 3 ANI Operator economic ................................ (denumirea/numele) Subsemnatul, reprezentant Ă®mputernicit al .......................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals Ă®n acte publice, că datele prezentate Ă®n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte Ă®n fiecare detaliu şi Ă®nţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, Ă®n scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care Ă®nsoţesc oferta, orice informaţii suplimentare Ă®n scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar Ă®n legătură cu activitatea noastră. Nr. crt. Obiectul contractului Codul CPV Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa Calitatea executantului*) Preţul total al contractului Procent executat (%) Cantitatea (U.M.) Perioada de derulare a contractului **) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 Operator economic ................................ (semnătura autorizată) ________ *) Se precizează calitatea Ă®n care a participat la Ă®ndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de Ă®ncepere şi de finalizare a lucrărilor. CANDIDATUL/OFERTANTUL Formular 2 ___________________________ (denumirea/numele) EXPERIENTA SIMILARA*) 1. Denumirea si obiectul contractului :_____________________________________ Numarul si data contractului:______________________________________ 2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:_______________________________ Adresa beneficiaruli/clientului: _____________________________________ Tara: __________________ 3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: (se bifeaza optiunea corespunzatoare) contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) contractant asociat subcontractant 4. Valoarea contractului: exprimata in exprimata moneda in care in echivalent s-a incheiat euro contractul a). initiala (la data semnarii contractului): __________ _________ b). finala (la data finalizarii contractului) __________ _________ 5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: _____________________________ 6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara: ________________________ Candidat/ofertant, ___________________ (semnatura autorizata) *). Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare,prin prezentarea contractului respectiv.
2010-12-07COMUNICAT CU PRIVIRE LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE FEP PRIN POP 2010 - 2013

GUVERNUL ROMĂ‚NIEI Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale DGP-AMPOP UNIUNEA EUROPEANĂ Proiect cofinanţat din Fondul European de Pescuit Comunicat de presă privind semnarea contractului de finanţare nerambursabilă pentru realizarea proiectului “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, Comuna Afumati, Judetul Ilfov” S.C. OCEAN FISH SRL, cu sediul in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr. 72, judetul Ilfov, Tel. 021.350.35.31 este beneficiarul Contractului de finantare Nr.49 / 26.11.2010 din fonduri structurale nerambursabile, Programul Operational pentru Pescuit 2007 – 2013, Axa prioritara 2: „Acvacultura”, Masura 2.6: „Investitii in procesare si marketing”, in valoare de 15.343.637,97 lei. Obiectivul general al proiectului il reprezinta: - imbunatatirea activitatii de procesare si comercializare pentru produsele interne provenite atat din acvacultura cat si din pescuit, - imbunatatirea competitivitatii produselor din peste procesate si comercializate, prin investitii in tehnologii si echipamente noi, - imbunatatirea calitatii produselor prelucrate si a controlului calitatii produselor alimentare cu respectarea cerintelor de securitate alimentara cerute de U.E., - consolidarea independentei operationale din punct de vedere al aprovizionarii cu materii prime si distributie a produselor finite prin achizitionarea de masini specializate de transport materii prime si produse finite. Locatia in care se va realiza investitia este sediul S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr. 72, judetul Ilfov, Reprezentant legal al proiectului, Adrian NITICA Director S.C. OCEAN FISH SRL Tel. 0744.487.735, e-mail: adrian@oceanfish.ro
2010-11-29ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A 2 UNITATI STIVUITOARE CU CATARG RETRACTIBIL TRIPLEX

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Cont RO43DAFB 1084 0006 2113 RO02 Bank Leumi Romania- Sucursala Victoria Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr 364-1 / 29.11.2010 ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A 2 UNITATI STIVITOARE CU CATARG RETRACTABIL TRIPLEX 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati - jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: 2 unitati stivuitoare cu catarg retractabil triplex.Nr contract 398 / 29.11.2010;contract de furnizare de produse 3.Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Pretul cel mai scazut (in cazul respectarii cerintelor tehnice obligatorii si minimale pentru fiecare ofertant) (1) Stabilirea ofertei câştigătoare se realizează numai prin compararea preţurilor prezentate Ă®n cadrul ofertelor admisibile, fără sa fie cuantificate alte elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din modul de Ă®ndeplinire a contractului de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire. (2) Oferta care este declarata câştigătoare Ă®n acest caz trebuie sa Ă®ndeplinească specificaţiile tehnice minime considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite Ă®n caietul de sarcini/specificatiile tehnice. (3) Evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţurilor fiecărei oferte admisibile Ă®n parte şi prin Ă®ntocmirea, Ă®n ordine crescătoare a preţurilor respective, a clasamentului pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare. 4. Informatii privind valoarea contractului: a) 40.000 euro, valoare fara TVA (echivalent in lei : 173.620 lei, curs euro 4,3405 RON din data de 28.06.2010, la cursul BCE, stabilit la intocmirea Memoriului Justificativ al Proiectului) b) valoarea finala: 49.866 euro / 216.443,37 RON (fara TVA) c) numarul de oferte primite: in urma publicarii documentatiei pentru ofertanti pe webite-ul societatii au depus oferte 3 operatori economici. In urma evaluarii toate ofertele au fost declarate conforme iar aplicarea criteriului de atribuire s-a efectuat pentru toate cele trei oferte depuse. 5. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: STILL MOTOSTIVUITOARE S.R.L. cu sediul Ă®n Comuna Bolintin Deal, sat Bolintin Deal, Str. Ithaca nr. 420, Corpul Administrativ C2, Etaj 2, Judetul Giurgiu. 6. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare cu Nr. 270/28.10.2010, documentatia pentru operatori impreuna cu specificatiile tehnice au fost postate pe site-ul S.C. OCEAN FISH S.R.L.- www.oceanfish.ro- pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2010-11-29ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A 3 UNITATI SASIU SEMIREMORCA PENTRU CONTAINERE

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Cont RO43DAFB 1084 0006 2113 RO02 Bank Leumi Romania- Sucursala Victoria Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr 326/16.11.2010 ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A 3 UNITATI SASIU SEMIREMORCA PENTRU CONTAINERE 1. Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati - jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, e-mail office@oceanfish.ro 2. Obiectul contractului de achizitie: 3 unitati sasiu semiremorca pentru containere.Nr contract 74 – 10 / 15.11.2010;contract de furnizare de produse 3.Criteriul de evaluare a ofertelor aplicate: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, prin aplicarea algoritmului de calcul prezentat mai jos: a. Pretul ofertei, fara TVA 70 puncte - Punctajul pentru factorul de evaluare "pretul ofertei" se acorda astfel: a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) punctajul se acorda astfel: P(n) = (pret minim/pret(n) ) x punctaj maxim alocat; c) Preturile care se compara in scopul intocmirii clasamentului sunt preturile ofertate pentru furnizarea produselor la destinatia finala, exclusiv T.V.A.; b. Termen de livrare: 20 puncte - Punctajul pentru factorul de evaluare " Termene de livrare " se acorda astfel: a) pentru termenul de livrare limita , prevazut in caietul de sarcini, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv. b) pentru un termen mai mare decat cel prevazut la litera a) punctajul se calculeaza astfel : P (n) = (termen minim/ termen (n)) x punctaj maxim c. Service cu acoperire nationala, internationala si existenta pe stoc a pieselor de schimb – 10 puncte Punctajul pentru factorul de evaluare “service cu acoperire nationala si internationala” se acordă astfel: a) pentru lista cu cele mai multe unitati de service, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru listele cu mai putine unitati de service , se acorda punctaj astfel: Pn = ( unitatiofertate /nr. unitatimax) x punctaj maxim alocat, 4. Informatii privind valoarea contractului: a) 55.500 euro (echivalent in lei : 240.897, 75 lei, curs euro 4,3405 RON din data de 28.06.2010, la cursul BCE, stabilit la intocmirea Memoriului Justificativ al Proiectului) fara TVA b) valoarea finala: 56.520 euro - 245.325,06 RON - fara TVA c) numarul de oferte primite: in urma publicarii documentatiei pentru ofertanti pe webite-ul societatii au depus oferte 4 operatori economici. In urma evaluarii una din oferte a fost declarata neconforma iar aplicarea criteriului de atribuire s-a efectuat pentru cele trei oferte ramase. 5. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractului: SC SCHMITZ CARGOBULL ROMANIA S.R.L. cu sediul Ă®n Bucuresti, Blv. Timisoara, nr. 92, sector 6 6. Informatii privind publicarea anuntului de participare: Anuntul de participare cu Nr. 258/20.10.2010, documentatia pentru operatori impreuna cu specificatiile tehnice au fost postate pe site-ul S.C. OCEAN FISH S.R.L.- www.oceanfish.ro- pentru a asigura accesul direct si nerestrictionat al tuturor operatorilor interesati la procedura de achizitie.
2010-11-16ANUNT PUBLICITAR PRIVIND INTENTIA DE DEMARARE A PROCEDURII DE ACHIZITIE PENTRU O CAMERA DE AFUMARE PESTE, DIN INOX, LA RECE SI LA CALD

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr.314 / 11.11.2010 ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere intentia societatii noastre de a obtine cofinantare prin Fondul European de Pescuit – Programul Operational de Pescuit 2007 – 2013, masura 2.6. – “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov” va anuntam demararea procedurii de achizitie o camera de afumare peste, din inox, pentru afumare la rece si la cald SURSE DE FINANTARE: - Pentru o camera de afumare peste, din inox, pentru afumare la rece si la cald finantarea este asigurata din surse proprii, urmand ca, dupa semnarea contractului de finantare, societatea noastra sa depuna dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) - Valoare estimata 70.000 euro, fara TVA (echivalent in lei 303.835 RON, la un curs euro 4,3405 RON din data de 28.06.2010, la cursul BCE, stabilit la intocmirea Memoriului Justificativ al Proiectului) CRITERIUL DE ATRIBUIRE: - Pretul cel mai scazut. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 25.11.2010, ORA 12:00 Anuntul de participare, documentatia si specificatiile tehnice se gasesc publicate pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro sau pot fi obtinute in urma unei solicitari transmise in scris de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34 No. 314 / 11.11.2010 Notice of intent Given our company's intention to obtain co European Fisheries Fund - Operational Programme for Fisheries 2007 - 2013, measuring 2.6. - Investments in processing and marketing, "to target" fish processing capacity expansion and fleet logistics SC OCEAN FISH SRL Afumati village, Ilfov county will announce the acquisition proceedings have started over a smoking chamber, stainless steel for cold and hot smoking SOURCES OF FUNDING: - Oo for the smoking chamber over, stainless steel for cold and hot smoking is financed from own sources, going after signing the contract, our company to file for reimbursement of acquisition file (equity + financing EFF) - Estimated 70,000 euros, excluding VAT CRITERIA FOR AWARD: - The lowest price. DEADLINE FOR SUBMISSION OF OFFERS: 25.11.2010, 12:00 Notice, documentation and technical specifications can be found posted on the SC website OCEAN FISH SRL www.oceanfish.ro or may be obtained through a request submitted in writing to our company headquarters located in the village Intestine, DN2, Km 14, No. 72, Ilfov County, Romania. For any further information regarding the acquisition please contact us at the company or by phone: 021.350.35.31/32/33 or fax number 021.350.35.34
2010-11-11DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA UNEI CAMERE DE AFUMARE PESTE, DIN INOX, LA CALD SI LA RECE

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 316/11.11.2010 DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitia unei camere de afumare peste, din inox, la rece si la cald Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013) S.C. OCEAN FISH SRL Titlul proiectului POP 2007 - 2013 “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov”” Număr inregistrare proiect POP 2007-2013 RO 26 080910 09 25 0100 1. INFORMATII GENERALE 1.1. Achizitor: Denumire: S.C. OCEAN FISH SRL Adresa: DN 2, Km 14 Nr. 72 Cod postal: 077010 Comuna AFUMATI, judetul ILFOV ROMANIA Persoana de contact: Adrian NITICA – Director si Reprezentant legal al proiectului Telefon: 021.350.35.31 021.350.35.32 021.350.35.33 E-mail: Fax: 021.350.35.34 Adresa de Internet: www.oceanfish.ro 1.2. a) Calendarul procedurii de atribuire: - Termenul limita de depunere a ofertelor: 25.11.2010, ora 14:00 - Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 19.11.2010, ora 14:00 - Termenul de raspuns la solicitari: 22.11.2010, ora 14:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. - Perioada estimata pentru evaluarea ofertelor: 26 – 30 Nov. 2010 - Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 07.12.2010 -Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 10.12.2010, ora 17:00 - Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 13.12.2010, ora 17:00 - Termenul estimat pentru semnarea contractului: 14.12 – 17.12.2010 b) Adresa unde se primesc ofertele: Ofertele se depun la sediul S.C. OCEAN FISH SRL, situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr. 72, Jud. Ilfov, ROMANIA, prin fax la numarul 021.350.35.34 sau e-mail: office@oceanfish.ro c) Daca in urma evaluarii a fost declarata castigatoare o oferta transmisa prin fax sau e-mail operatorul economic are obligatia ca la semnarea contractului sa prezinte documentele in original. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE 2.1. Descriere 2.1.1. Denumirea contractului de achizitie: Achizitie produse: O CELULA DE AFUMARE PESTE, DIN INOX, LA RECE SI LA CALD 2.1.2. Descrierea produsului ce va fi achizitionat : Celula de afumare este destinată prelucrării termice a peştelui. Principalele procese sunt: uscarea, afumarea, opărirea, fierberea şi răcirea. 2.1.3 Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare a) lucrari □ b) produse ■ c) servicii □ Executie □ Proiectare si executie □ Realizarea prin orice mijloace corespunzatoare a cerintelor specificate de achizitor □ Cumparare ■ Leasing □ Inchiriere □ Cumparare in rate □ Principala locatie a lucrarii: …………………………… Principalul loc de livrare: S.C. OCEAN FISH SRL, situata in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr. 72, Jud. Ilfov, ROMANIA Principalul loc de prestare: ……………………………….. 2.1.4 Durata contractului de achizitie 12 luni de la data semnarii contractului de ambele parti 3. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE Pretul cel mai scazut ■ Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic □ Factori de evaluare Pondere Detalii privind aplicarea factorilor de evaluare 1. Pretul ofertei, fara TVA (in cazul respectarii cerintelor tehnice obligatorii si minimale pentru fiecare ofertant) 100% (1) Stabilirea ofertei câştigătoare se realizează numai prin compararea preţurilor prezentate Ă®n cadrul ofertelor admisibile, fără sa fie cuantificate alte elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din modul de Ă®ndeplinire a contractului de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire. (2) Oferta care este declarata câştigătoare Ă®n acest caz trebuie sa Ă®ndeplinească specificaţiile tehnice minime considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite Ă®n caietul de sarcini/specificatiile tehnice. (3) Evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţurilor fiecărei oferte admisibile Ă®n parte şi prin Ă®ntocmirea, Ă®n ordine crescătoare a preţurilor respective, a clasamentului pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare. 4. PREZENTAREA OFERTEI 4.1. Limba de redactare a ofertei Limba romana 4.2 Moneda in care este exprimat pretul contractului Lei sau Eur 4.3 Perioada minima de valabilitate a ofertei 60 de zile de la data depunerii ofertei. In situatii exceptionale, comisia de evaluare poate solicita acordul ofertantilor o extindere a perioadei de valabilitate a ofertei. Cererea si raspunsurile vor fi facute in scris. Ofertantul poate refuza cererea, insa in cazul in care accepta cererea de extindere a valabilitatii ofertei nu isi poate modifica oferta, in conf. Cu art. 171 din OUG 34/2006 4.4 Modul de prezentare a ofertei (tehnic si financiar) Oferta tehnica se va prezenta in functie de specificatiile prezente in aceasta „Documentatie pentru ofertanti”. Ofertantii care participa la procedura de atribuire inteleg sa ofere numai produse care sa indeplineasca conditiile tehnice minime specificate de Achizitor. Propunerea tehnica se intocmeste astfel incat procesul de evaluare si informatiile cuprinse in aceasta sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din prezenta documentatie. Cerinta obligatorie: Propunerea tehnica va fi insotita de prospecte tehnice, documentatie tehnica a producatorului care sa permita verificarea facila a a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din prezenta documentatie. Propunerea financiara: Pretul ofertat se va exprima in lei sau euro. Data pentru care se determina echivalenta lei /euro in vederea facilitarii evaluarii ofertelor este 28.06.2010, data stabilita la intocmirea Memoriului Justificativ, la cursul de schimb BCE – 4,3405 lei / euro . 4.5 Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei 1. Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta prin solicitare scrisa adresata achizitorului numai inainte de data si ora stabilite pentru depunerea ofertei. 2. Ofertantul poate modifica continutul ofertei pana la data si ora stabilite pentru depunerea ofertei, adresand pentru aceasta o cerere autoritatii contractante pentru retragerea ofertei in vederea modificarii. Autoritatea contractanta nu este raspunzatoare in legatura cu posibilitatea ofertantului de a depune o noua oferta, modificata pana la data si ora limita stabilita in documentatia de atribuire. 3. In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pana la data si ora stabilite pentru depunerea ofertelor. 4. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic. 4.6 Informatii referitoare la termenele pentru livrarea bunurilor Conform Notei de fundamentare tehnice a achizitiei, livrarea se va efectua, dupa semnarea contractului de achizitie, in functie de comanda achizitorului si in termen de maxim 15 zile lucratoare de la aceasta. 4.7 Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie si de solutionare a contestatiei Judecatoria BUFTEA, Jud. Ilfov, Str. Stirbei Voda, Nr. 24, Jud. Ilfov Fax: 021.352.55.12; e-mail: jud-buftea@just.ro Contestatiile se depun in forma scrisa, pe suport de hartie, orice alta modalitate de transmitere a acestora (ex: prin e-mail, fax, telefon) nefiind luata in considerare. Ofertantul are obligatia de a transmite o copie a unei eventuale contestatii si beneficiarului. 4.8 Clauze contractuale obligatorii, inclusiv conditiile de actualizare / modificare a pretului contractului de achizitie Nu este permisa ajustarea pretului contractului. 5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICATIILE TEHNICE): CELULA DE AFUMARE 1. Camera: - pentru un carucior, cu dimensiuni 1000x1000x2000mm - dimensiuni camera 3900x1700x2372mm - inaltime totala 3540mm - putere 3x380V / 220V, 50 Hz - putere necesara pentru compresorul de aer 6 bar - controler de proces - putere de racire necesara 30.000W - Sistem de racire - carucioare de afumare 6 buc incluse - bete de afumare / carucior 120 buc 2. Generatorul de fum si panoul de comanda: - camera de ardere (frictiune) construita din otel inox - generator de fum - unitate de preparare a amestecului aer – fum - unitate de comanda automata de control - certificate de producator - instructiuni de operare si intretinere in limba romana; - scheme, schite de dimensiuni, etc. - garantia intregului ansamblu 12 luni, garantie bloc de compresie: 24 luni Cerintele de la pct. 5 sunt considerate obligatorii si minimale pentru ofertanti. DIRECTOR SI REPREZENTANT LEGAL AL PROIECTULUI, Adrian NITICA
2010-11-11ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE A UNEI CAMERE DE AFUMARE INOX

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 315 / 11.11.2010 ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie pentru o camera de afumare peste, din inox, pentru afumare la rece si la cald, ce se va realiza prin cofinantare prin Fondul European de Pescuit – Programul Operational de Pescuit 2007 – 2013, masura 2.6. – “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov” OBIECTUL CONTRACTULUI: - o camera de afumare peste, din inox, pentru afumare la rece si la cald SURSE DE FINANTARE: - pentru o camera de afumare peste, din inox, pentru afumare la rece si la cald, finantarea este asigurata din surse proprii, urmand ca, dupa semnarea contractului de finantare, societatea noastra sa depuna dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (Finantare proprie + Finantare FEP). CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: - 70.000 euro, valoare fara TVA (echivalent in lei 303.835 RON, la un curs euro 4,3405 RON din data de 28.06.2010, la cursul BCE, stabilit la intocmirea Memoriului Justificativ al Proiectului) CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: - Termenul limita de depunere a ofertelor: 25.11.2010, ora 14:00; - Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 19.11.2010, ora 14:00; - Termenul de raspuns la solicitari: 22.11.2010, ora 14:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. - Perioada estimata pentru evaluarea ofertelor: 26 – 30 Nov. 2010 - Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 07.12.2010 - Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 10.12.2010, ora 17:00 - Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 13.12.2010, ora 17:00 - Termenul estimat pentru semnarea contractului:14.12 – 17.12.2010 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul publicitar, documentatia si specificatiile tehnice se gasesc publicate pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro, sau pot fi obtinute in urma unei solicitari transmise in scris de la sediul societatii situate in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, ROMANIA. Persoana de contact: Adrian NITICA – Director si Reprezentant legal al proiectului Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin e-mail la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2010-11-11ANUNT PUBLICITAR PRIVIND INTENTIA DE DEMARARE A PROCEDURII DE ACHIZITIE PENTRU O UNITATE COMPRESOR CU SURUB

Nr. 307 / 10.11.2010 ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere intentia societatii noastre de a obtine cofinantare prin Fondul European de Pescuit – Programul Operational de Pescuit 2007 – 2013, va anuntam demararea procedurii de achizitie pentru o unitate compresor cu surub. COMPRESOR CU SURUB SURSE DE FINANTARE: - pentru o unitate compresor cu surub finantarea este asigurata din surse proprii, urmand ca, dupa semnarea contractului de finantare, societatea noastra sa depuna dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (fonduri proprii+finantare FEP) - Valoare estimata 15.200 euro, fara TVA CRITERIUL DE ATRIBUIRE: - Pretul cel mai scazut. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 25.11.2010, ORA 12:00 Anuntul de participare, documentatia si specificatiile tehnice se gasesc publicate pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro sau pot fi obtinute in urma unei solicitari transmise in scris de la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34
2010-11-10ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE A UNUI COMPRESOR CU SURUB

Nr. 308 / 10.11.2010 ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie pentru o unitate „Compresor cu surub”, ce se va realiza prin cofinantare prin Fondul European de Pescuit – Programul Operational de Pescuit 2007 – 2013 OBIECTUL CONTRACTULUI: - o unitate „Compresor cu surub” SURSE DE FINANTARE: - pentru o unitate „Compresor cu surub”,finantarea este asigurata din surse proprii, urmand ca, dupa semnarea contractului de finantare, societatea noastra sa depuna dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (Finantare proprie + Finantare FEP). CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: 15.200 euro, valoare fara TVA (echivalent in lei : 65.309,84 lei, la cursul BNR de 1 euro=4,2967 RON la data de 04.11.2010). CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: - Termenul limita de depunere a ofertelor: 25.11.2010, ora 14:00; - Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 19.11.2010, ora 14:00; - Termenul de raspuns la solicitari: 22.11.2010, ora 14:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. - Perioada estimata pentru evaluarea ofertelor: 26 – 30 Nov. 2010 - Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 07.12.2010 - Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 10.12.2010, ora 17:00 - Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 13.12.2010, ora 17:00 - Termenul estimat pentru semnarea contractului:14.12 – 17.12.2010 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul publicitar, documentatia si specificatiile tehnice se gasesc publicate pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro, sau pot fi obtinute in urma unei solicitari transmise in scris de la sediul societatii situate in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, ROMANIA. Persoana de contact: Adrian NITICA – Director si Reprezentant legal al proiectului Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin e-mail la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2010-11-10DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA UNUI COMPRESOR CU SURUB

Nr. 309/10.11.2010 DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitia unei unitati „Compresor cu surub” Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013) S.C. OCEAN FISH SRL 1. INFORMATII GENERALE 1.1. Achizitor: Denumire: S.C. OCEAN FISH SRL Adresa: DN 2, Km 14 Nr. 72 Cod postal: 077010 Comuna AFUMATI, judetul ILFOV ROMANIA Persoana de contact: Adrian NITICA – Director si Reprezentant legal al proiectului Telefon: 021.350.35.31 021.350.35.32 021.350.35.33 E-mail: Fax: 021.350.35.34 Adresa de Internet: www.oceanfish.ro 1.2. a) Calendarul procedurii de atribuire: - Termenul limita de depunere a ofertelor: 25.11.2010, ora 14:00 - Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 19.11.2010, ora 14:00 - Termenul de raspuns la solicitari: 22.11.2010, ora 14:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. - Perioada estimata pentru evaluarea ofertelor: 26 – 30 Nov. 2010 - Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 07.12.2010 -Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 10.12.2010, ora 17:00 - Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 13.12.2010, ora 17:00 - Termenul estimat pentru semnarea contractului: 14.12 – 17.12.2010 b) Adresa unde se primesc ofertele: Ofertele se depun la sediul S.C. OCEAN FISH SRL, situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr. 72, Jud. Ilfov, ROMANIA, prin fax la numarul 021.350.35.34 sau e-mail: office@oceanfish.ro c) Daca in urma evaluarii a fost declarata castigatoare o oferta transmisa prin fax sau e-mail operatorul economic are obligatia ca la semnarea contractului sa prezinte documentele in original. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE 2.1. Descriere 2.1.1. Denumirea contractului de achizitie: Achizitie produse: COMPRESOR CU SURUB – o unitate 2.1.2. Descrierea produsului ce va fi achizitionat : Compresorul cu surub solicitat este o importanta sursa de aer comprimat, absolut indispensabila functionarii utilajelor din hala de productie a societatii noastre. 2.1.3 Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare a) lucrari □ b) produse ■ c) servicii □ Executie □ Proiectare si executie □ Realizarea prin orice mijloace corespunzatoare a cerintelor specificate de achizitor □ Cumparare ■ Leasing □ Inchiriere □ Cumparare in rate □ Principala locatie a lucrarii: …………………………… Principalul loc de livrare: S.C. OCEAN FISH SRL, situata in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr. 72, Jud. Ilfov, ROMANIA Principalul loc de prestare: ……………………………….. 2.1.4 Durata contractului de achizitie 12 luni de la data semnarii contractului de ambele parti 3. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE Pretul cel mai scazut □ Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic ■ Factori de evaluare Pondere Detalii privind aplicarea factorilor de evaluare 1. Pretul ofertei, fara TVA 80% Punctajul pentru factorul de evaluare "pretul ofertei" se acorda astfel: a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) punctajul se acorda astfel: P(n) = (pret minim/pret(n) ) x punctaj maxim alocat; c) Preturile care se compara in scopul intocmirii clasamentului sunt preturile ofertate pentru furnizarea produselor la destinatia finala, exclusiv T.V.A. 2. Termen de livrare 20% Punctajul pentru factorul de evaluare " Termene de livrare " se acorda astfel: a) pentru termenul de livrare limita , prevazut in caietul de sarcini, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv. b) pentru un termen mai mare decat cel prevazut la litera a) punctajul se calculeaza astfel : P (n) = (termen minim/ termen (n)) x punctaj maxim 4. PREZENTAREA OFERTEI 4.1. Limba de redactare a ofertei Limba romana 4.2 Moneda in care este exprimat pretul contractului Lei 4.3 Perioada minima de valabilitate a ofertei 60 de zile de la data depunerii ofertei. In situatii exceptionale, comisia de evaluare poate solicita acordul ofertantilor o extindere a perioadei de valabilitate a ofertei. Cererea si raspunsurile vor fi facute in scris. Ofertantul poate refuza cererea, insa in cazul in care accepta cererea de extindere a valabilitatii ofertei nu isi poate modifica oferta, in conf. Cu art. 171 din OUG 34/2006 4.4 Modul de prezentare a ofertei (tehnic si financiar) Oferta tehnica se va prezenta in functie de specificatiile prezente in aceasta „Documentatie pentru ofertanti”. Ofertantii care participa la procedura de atribuire inteleg sa ofere numai produse care sa indeplineasca conditiile tehnice minime specificate de Achizitor. Propunerea tehnica se intocmeste astfel incat procesul de evaluare si informatiile cuprinse in aceasta sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din prezenta documentatie. Cerinta obligatorie: Propunerea tehnica va fi insotita de prospecte tehnice, documentatie tehnica a producatorului care sa permita verificarea facila a a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din prezenta documentatie. Propunerea financiara: Pretul ofertat se va exprima in lei si euro. Data pentru care se determina echivalenta lei /euro in vederea facilitarii evaluarii ofertelor este 04.11.2010 la cursul de schimb afisat de BNR – 4,2967 lei / euro . Plata facturii se va face in termen de 5 zile de la data receptiei finale cantitative si calitative. 4.5 Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei 1. Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta prin solicitare scrisa adresata achizitorului numai inainte de data si ora stabilite pentru depunerea ofertei. 2. Ofertantul poate modifica continutul ofertei pana la data si ora stabilite pentru depunerea ofertei, adresand pentru aceasta o cerere autoritatii contractante pentru retragerea ofertei in vederea modificarii. Autoritatea contractanta nu este raspunzatoare in legatura cu posibilitatea ofertantului de a depune o noua oferta, modificata pana la data si ora limita stabilita in documentatia de atribuire. 3. In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pana la data si ora stabilite pentru depunerea ofertelor. 4. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic. 4.6 Informatii referitoare la termenele pentru livrarea bunurilor Conform Notei de fundamentare tehnice a achizitiei, livrarea se va efectua, dupa semnarea contractului de achizitie, in functie de comanda achizitorului si in termen de maxim 15 zile lucratoare de la aceasta. 4.7 Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie si de solutionare a contestatiei Judecatoria BUFTEA, Jud. Ilfov, Str. Stirbei Voda, Nr. 24, Jud. Ilfov Fax: 021.352.55.12; e-mail: jud-buftea@just.ro Contestatiile se depun in forma scrisa, pe suport de hartie, orice alta modalitate de transmitere a acestora (ex: prin e-mail, fax, telefon) nefiind luata in considerare. Ofertantul are obligatia de a transmite o copie a unei eventuale contestatii si beneficiarului. 4.8 Clauze contractuale obligatorii, inclusiv conditiile de actualizare / modificare a pretului contractului de achizitie Nu este permisa ajustarea pretului contractului. 5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICATIILE TEHNICE): COMPRESOR CU SURUB: Caracteristici tehnice: - Tensiune de alimentare 400V/3Ph/50Hz - Putere nominala motor 18,5Kw - Motor trifazic, rezerva mare de putere, eficienta mare - Clasa de protectie IP55 - Mediu de racire aer - Debit aer de racire, inclusiv uscator 5300m3/h - Presiune maxima de lucru 8 bar - Presiunea maxima de lucru la iesirea din uscator 7,8 bar - Purjor automat de condens - Livrarea uscatorului se va face impreuna cu uleiul si agentul refrigerant - Racord flexibil cupla DN32X1135 - Robinet sferic f/f G11/4 PN40 (conexiune aer comprimat) - Volum fluid de racire 16l - Presiunea max. de lucru a uscatorului refrigerator 16 bar - Punct de roua sub presiune, la temperatura ambianta de 20°C si umiditate 30% + 3 °C - Temperatura aer comprimat evacuat (fata de ambient) 2 - 4°C - Refrigerant R134a - Circuit frigorific inchis ermetic, prevazut cu valve de service, fara poluarea mediului - Recuperator de caldura - Filtru de aer cu amortizor, cartus filtrant interschimbabil - Cartus separator in trepte, cu continut de ulei remanent < 1mg/m3 aer comprimat - Separator centrifugal intre uscator si compresor, cu separare sigura de condens - Cu uscator refrigerator atasat (racire cu aer, transmisie 1:1) - Agregat montat pe un cadru robust, cu sisteme antivibratii - Nivel redus de zgomot - Acces usor pentru intretinere - Transmisie directa inre motor si blocul de compresie, transmisie fara pierderi - Panou de comanda, cu indicatii lizibile si clare, acces prin taste, computerizat, posibilitati multiple de conectare; - compresorul trebuie sa corespunda conditiilor directivelor CE (referitoare la echipamente, siguranta echipamente, norme de tehnica securitatii muncii, etc) - manual de service; - asistenta tehnica si instruire la punerea in functiune - service si piese de schimb in garantie si postgarantie - certificate de producator - instructiuni de operare si intretinere in limba romana; - scheme, schite de dimensiuni, etc. - garantia intregului ansamblu 12 luni, garantie bloc de compresie: 24 luni Cerintele de la pct. 5 sunt considerate obligatorii si minimale pentru ofertanti. DIRECTOR SI REPREZENTANT LEGAL AL PROIECTULUI, Adrian NITICA
2010-11-10ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie pentru 2 unitati „Stivuitoare cu catarg Triplex”,

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr.270 / 28.10.2010 ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie pentru 2 unitati „Stivuitoare cu catarg Triplex”, ce se va realiza prin cofinantare prin Fondul European de Pescuit – Programul Operational de Pescuit 2007 – 2013, masura 2.6. – “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov”” OBIECTUL CONTRACTULUI: - 2 unitati „Stivuitoare cu catarg Triplex”, SURSE DE FINANTARE: - pentru cele 2 unitati „Stivuitoare cu catarg Triplex si inaltimea max. de ridicare furci de 5750mm”,finantarea este asigurata din surse proprii, urmand ca, dupa semnarea contractului de finantare, societatea noastra sa depuna dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei (Finantare proprie + Finantare FEP). CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: 40.000 euro, valoare fara TVA (echivalent in lei : 173.620 lei, curs euro 4,3405 RON din data de 28.06.2010, la cursul BCE, stabilit la intocmirea Memoriului Justificativ al Proiectului) CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: - Termenul limita de depunere a ofertelor: 15.11.2010, ora 14:00; - Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 08.11.2010, ora 14:00; - Termenul de raspuns la solicitari:09.11.2010, ora 14:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. - Perioada estimata pentru evaluarea ofertelor: 15 – 19 Nov. 2010 - Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 19.11.2010 - Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 24.11.2010, ora 17:00 - Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 26.11.2010, ora 17:00 - Termenul estimat pentru semnarea contractului:29.11 – 03.12.2010 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Anuntul publicitar, documentatia si specificatiile tehnice se gasesc publicate pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro, sau pot fi obtinute in urma unei solicitari transmise in scris de la sediul societatii situate in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, ROMANIA. Persoana de contact: Adrian NITICA – Director si Reprezentant legal al proiectului Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin e-mail la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2010-10-28DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA A 2UNITATI STIVUITOARE CU CATARG RETRACTIBIL TRIPLEX

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitia a 2 unitati stivuitoare cu catarg retractabil triplex Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013) S.C. OCEAN FISH SRL Titlul proiectului POP 2007 - 2013 “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov”” Număr inregistrare proiect POP 2007-2013: RO 26 080910 09 25 0100 1. INFORMATII GENERALE 1.1. Achizitor: Denumire: S.C. OCEAN FISH SRL Adresa: DN 2, Km 14 Nr. 72 Cod postal: 077010 Comuna AFUMATI, judetul ILFOV ROMANIA Persoana de contact: Adrian NITICA – Director si Reprezentant legal al proiectului Telefon: 021.350.35.31 021.350.35.32 021.350.35.33 E-mail: Fax: 021.350.35.34 Adresa de Internet: www.oceanfish.ro 1.2. a) Calendarul procedurii de atribuire: - Termenul limita de depunere a ofertelor: 15.11.2010, ora 14:00 - Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati: 08.11.2010, ora 14:00 - Termenul de raspuns la solicitari:09.11.2010, ora 14:00. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi postat pe site , fara a dezvalui identitatea solicitantilor. De asemenea, raspunsul va fi transmis prin mijloace electronice sau prin fax operatorului / operatorilor care au solicitat clarificari. - Perioada estimata pentru evaluarea ofertelor: 15 – 19 Nov. 2010 - Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii: 19.11.2010 -Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii: 24.11.2010, ora 17:00 - Termenul estimat de raspuns la eventualele solicitari de clarificari suplimentare: 26.11.2010, ora 17:00 - Termenul estimat pentru semnarea contractului: 29.11 – 03.12.2010 b) Adresa unde se primesc ofertele: Ofertele se depun la sediul S.C. OCEAN FISH SRL, situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr. 72, Jud. Ilfov, ROMANIA, prin fax la numarul 021.350.35.34 sau e-mail: office@oceanfish.ro c) Daca in urma evaluarii a fost declarata castigatoare o oferta transmisa prin fax sau e-mail operatorul economic are obligatia ca la semnarea contractului sa prezinte documentele in original. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE 2.1. Descriere 2.1.1. Denumirea contractului de achizitie: Achizitie produse: STIVUITOR CU CATARG RETRACTABIL TRIPLEX – 2 unitati 2.1.2. Descrierea produsului ce va fi achizitionat (specificatiile tehnice): Stivuitoarele cu catarg retractabil Triplex vor respecta standardele internationale de calitate. Ele trebuie sa fie concepute si realizate in conformitate cu documentele de standardizare in vigoare, cu reglementarile nationale si internationale privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca acest tip de utilaje. Caracteristici tehnice: - Sarcina nominala: 1400 Kg - Tip catarg: Triplex - Inaltime catarg coborat: 2450mm - Inaltime ridicare furci: 5750mm - Inaltime catarg deschis: 6310 mm - Inaltime cabina 2200mm - Lungime furci: 1200mm - Latime 1090mm - Raza de intoarcere: 1468mm - Viteza maxima cu/fara sarcina: 14/14 Km/h - Roti: Vulkollan sau echivalent - Putere motor tractiune – AC 6,5Kw - Putere motor ridicare – AC: 13Kw - Comanda electronica - Baterie tractiune 48V 700Ah (inclusa) - Incarcator – timp de incarcare 9 – 11 ore (inclus) - catarg triplex cu vedere libera, fara furtune hidraulice - motoare deplasare si ridicare in curent alternativ, fara uzura. - sistem generatoric de franare si recuperare de energie - sistem deplasare laterala cu catarg retractabil - compartiment operator in constructie ergonomica - scaun operator deplasabil, pentru marirea unghiului de urmarire a sarcinii, incalzit - consola display cu afisarea incarcarii bateriei, orelor de serviciu, pozitiei rotii directe; - franare regenerativa si frana aditionala de picior - translatie laterala a furcilor independenta de catarg - preselector inaltime cu pana la 20 de niveluri programabile in raft - utilaj echipat pentru aplicatii la temperaturi de (-25°C) Garantie si service Furnizorul va trebui sa asigure garantia, calitatea si performantele utilajului si echipamentelor anexe pe o perioada de minim 24 luni sau 2400 ore de functionare. In perioada de garantie, reparatiile si service-ul vor fi executate gratuit de catre furnizor, la solicitarea beneficiarului (solicitare prin telefon / fax sau e-mail) in termen de max. 24 ore de la data receptionarii acesteia. Interventia se va face, dupa caz, la locatia unde s-a semnalat defectiunea prin actiunea on-site a echipei de service a furnizorului si/sau preluarea echipamentului defect la sediul reprezentantei service si inlocuirea temporara a acestuia cu o piesa de schimb identica sau similara ca functionalitate, pentru a asigura redundanta sistemului si functionarea acestuia la parametri optimi, pana la repararea / inlocuirea definitiva a piesei / defectiunii in cauza. In acest caz, cheltuielile de transport si deplasare vor fi suportate in proportie de 100% de catre furnizor. Furnizorul va asigura componente si piese de schimb pentru o perioada de minim 7 ani de la data semnarii contractului. Receptie si punere in functiune Responsabilitatea si costurile privind transportul si livrarea sunt suportate de catre furnizor. Toate constatarile, inadvertentele, deficientele in raport cu oferta se vor consemna intr-un Proces verbal de receptie, cu o anexa cuprinzand seriile de baza ale produselor, certificate de calitate, certificate de garantie, certificate de producator. Furnizorul va asigura, prin personal specializat, o instruire de mim 10 ore, pe parcursul a 2 – 3 zile a stivuitoristilor si a personalului tehnic de intretinere - dupa receptia utilajelor – teoretica si practica, statica si dinamica. Alte cerinte - Oferta trebuie sa contina sarcinile exploatatorului privind exploatarea si intretinerea utilajului si peridiocitatea acestora; - punere in functiune de catre furnizor; - catre tehnica de intretinere, de utilizare in limba romana. 2.1.3 Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare a) lucrari □ b) produse ■ c) servicii □ Executie □ Proiectare si executie □ Realizarea prin orice mijloace corespunzatoare a cerintelor specificate de achizitor □ Cumparare ■ Leasing □ Inchiriere □ Cumparare in rate □ Principala locatie a lucrarii: …………………………… Principalul loc de livrare: S.C. OCEAN FISH SRL, situata in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr. 72, Jud. Ilfov, ROMANIA Principalul loc de prestare: ……………………………….. 2.1.4 Durata contractului de achizitie 12 luni de la data semnarii contractului de ambele parti 3. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE Pretul cel mai scazut ■ Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic □ Factori de evaluare Pondere Detalii privind aplicarea factorilor de evaluare 1. Pretul ofertei, fara TVA (in cazul respectarii cerintelor tehnice obligatorii si minimale pentru fiecare ofertant) (1) Stabilirea ofertei câştigătoare se realizează numai prin compararea preţurilor prezentate Ă®n cadrul ofertelor admisibile, fără sa fie cuantificate alte elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din modul de Ă®ndeplinire a contractului de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire. (2) Oferta care este declarata câştigătoare Ă®n acest caz trebuie sa Ă®ndeplinească specificaţiile tehnice minime considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite Ă®n caietul de sarcini/specificatiile tehnice. (3) Evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţurilor fiecărei oferte admisibile Ă®n parte şi prin Ă®ntocmirea, Ă®n ordine crescătoare a preţurilor respective, a clasamentului pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare. 4. PREZENTAREA OFERTEI 4.1. Limba de redactare a ofertei Limba romana 4.2 Moneda in care este exprimat pretul contractului Lei sau euro 4.3 Perioada minima de valabilitate a ofertei 30 de zile de la data depunerii ofertei. In situatii exceptionale, comisia de evaluare poate solicita acordul ofertantilor o extindere a perioadei de valabilitate a ofertei. Cererea si raspunsurile vor fi facute in scris. Ofertantul poate refuza cererea, insa in cazul in care accepta cererea de extindere a valabilitatii ofertei nu isi poate modifica oferta, in conf. Cu art. 171 din OUG 34/2006 4.4 Modul de prezentare a ofertei (tehnic si financiar) Oferta tehnica se va prezenta in functie de specificatiile prezente in aceasta „Documentatie pentru ofertanti”. Ofertantii care participa la procedura de atribuire inteleg sa ofere numai produse care sa indeplineasca conditiile tehnice minime specificate de Achizitor. Propunerea tehnica se intocmeste astfel incat procesul de evaluare si informatiile cuprinse in aceasta sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din prezenta documentatie. Cerinta obligatorie: Propunerea tehnica va fi insotita de prospecte tehnice, documentatie tehnica a producatorului care sa permita verificarea facila a a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din prezenta documentatie. Propunerea financiara: Pretul ofertat se va exprima in lei si euro. Data pentru care se determina echivalenta lei /euro in vederea facilitarii evaluarii ofertelor este 28.06.2010, data stabilita la intocmirea Memoriului Justificativ, la cursul de schimb BCE – 4,3405 lei / euro . 4.5 Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei 1. Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta prin solicitare scrisa adresata achizitorului numai inainte de data si ora stabilite pentru depunerea ofertei. 2. Ofertantul poate modifica continutul ofertei pana la data si ora stabilite pentru depunerea ofertei, adresand pentru aceasta o cerere autoritatii contractante pentru retragerea ofertei in vederea modificarii. Autoritatea contractanta nu este raspunzatoare in legatura cu posibilitatea ofertantului de a depune o noua oferta, modificata pana la data si ora limita stabilita in documentatia de atribuire. 3. In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pana la data si ora stabilite pentru depunerea ofertelor. 4. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic. 4.6 Informatii referitoare la termenele pentru livrarea bunurilor Conform Notei de fundamentare tehnice a achizitiei, livrarea se va efectua, dupa semnarea contractului de achizitie, in functie de comanda achizitorului si in termen de maxim 15 zile lucratoare de la aceasta. 4.7 Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie si de solutionare a contestatiei Judecatoria BUFTEA, Jud. Ilfov, Str. Stirbei Voda, Nr. 24, Jud. Ilfov Fax: 021.352.55.12; e-mail: jud-buftea@just.ro Contestatiile se depun in forma scrisa, pe suport de hartie, orice alta modalitate de transmitere a acestora (ex: prin e-mail, fax, telefon) nefiind luata in considerare. Ofertantul are obligatia de a transmite o copie a unei eventuale contestatii si beneficiarului. 4.8 Clauze contractuale obligatorii, inclusiv conditiile de actualizare / modificare a pretului contractului de achizitie Nu este permisa ajustarea pretului contractului. 5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICATIILE TEHNICE): Conform pct. 2.1.2. “Descrierea produsului ce va fi achizitionat (specificatiile tehnice)” din prezenta documentatie pentru ofertanti. Cerintele de la pct. 2.1.2 sunt considerate obligatorii si minimale pentru ofertanti. DIRECTOR SI REPREZENTANT LEGAL AL PROIECTULUI, Adrian NITICA
2010-10-28CLARIFICARE PRIVIND ACHIZITIA A 3 UNITATI SASIU SEMIREMORCA PENTRU CONTAINER

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 269/25.10.2010 CLARIFICARE Privitoare la documentele publicate de site-ul www.oceanfish.ro pentru achizitia a 3 unitati sasiu semiremorca pentru containere (transcontainere) Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013) S.C. OCEAN FISH SRL Titlul proiectului POP 2007 – 2013 “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov”” Număr inregistrare proiect POP 2007-2013: RO 26 080910 09 25 0100 1. Se prelungeste termenul de transmitere a ofertelor pana la data de 05.11.2010, ora 12:00; in cazul in care, in urma evaluarii, a fost declarata castigatoare o oferta transmisa prin e-mail sau fax, ofertantul castigator are obligatia ca, la semnarea contractului, sa prezinte oferta in original. 2. Termenul pentru transmiterea solicitarilor de clarificari de catre operatorii interesati se modifica astfel: 01.11.2010, ora 14:00; 3. Termenul de raspuns la solicitari se modifica astfel: 02.11.2010, ora 14:00; 4. Perioada estimata pentru evaluarea ofertelor se modifica astfel: 05 – 11.11. 2010; 5. Termenul estimat pentru comunicarea rezultatului procedurii se modifica astfel: 11.11. 2010; 6. Se introduce :”Termenul pentru transmiterea eventualelor solicitari de clarificari suplimentare legate de derularea procedurii : 16.11.2010, ora 17 (cel mult 3 zile lucratoare de la comunicarea rezulatatului procedurii). 7. Termen estimat de raspuns la eventuale solicitari de clarificari suplimentare :19.11.2010, ora 17 8. Termen estimat pentru semnarea contractului : 17 - 22.11.2010. 9. Cap. 4.7. din „Documentatia pentru ofertanti”, referitor la „Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie si de solutionare a contestatiei” se modifica si va avea urmatorul cuprins: „ Judecatoria BUFTEA, Jud Ilfov, Str. Stirbei Voda, Nr 24, jud. Ilfov Fax: 021.352.55.12; e-mail: jud-buftea@just.ro Contestaţiile se depun Ă®n formă scrisă, pe suport de hârtie, orice altă modalitate de transmitere a acestora (ex: prin e-mail, fax, telefon ) nefiind luată Ă®n considerare. Ofertantul are obligatia de a transmite o copie a unei eventuale contestatii si beneficiarului. 10. La capitolele referitoare la finantare, se introduce:” finantare proprie + Fonduri FEP”; 11. Pentru a aplica punctajul pentru factorul de evaluare „Service cu acoperire nationala, internationala ”, ofertantii au obligatia ca, impreuna cu oferta, sa prezinte lista completa a unitatilor de service cu acoperire nationala si internationala. De asemenea ofertantii vor tansmite si o lista cu piese de schimb aflate permanent in stoc. Punctajul pentru factorul de evaluare “service cu acoperire nationala si internationala” se acordă astfel: a) pentru lista cu cele mai multe unitati de service, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru listele cu mai putine unitati de service , se acorda punctaj astfel: Pn = ( unitatiofertate /nr. unitatimax) x punctaj maxim alocat, DIRECTOR SI REPREZENTANT LEGAL AL PROIECTULUI, Adrian NITICA
2010-10-25DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA A 3 UNITATI SASIU SEMIREMORCA PENTRU CONTAINERE

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI pentru achizitia a 3 unitati sasiu semiremorca pentru containere (transcontainere) Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013) S.C. OCEAN FISH SRL Titlul proiectului POP 2007 - 2013 “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov”” Numar proiect POP 2007 - 2013 RO 2.6 21/07/09 10 25 0028 1. INFORMATII GENERALE 1.1. Achizitor: Denumire: S.C. OCEAN FISH SRL Adresa: DN 2, Km 14 Nr. 72 Cod postal: 077010 Comuna AFUMATI, judetul ILFOV ROMANIA Persoana de contact: Adrian NITICA – Director si Reprezentant legal al proiectului Telefon: 021.350.35.31 021.350.35.32 021.350.35.33 E-mail: Fax: 021.350.35.34 Adresa de Internet: www.oceanfish.ro 1.2. a) Termen limita de depunere a ofertelor: 01.11.2010, ora 12:00 b) Adresa unde se primesc ofertele: Ofertele se depun la sediul S.C. OCEAN FISH SRL, situata in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr. 72, Jud. Ilfov, ROMANIA, prin fax la numarul 021.350.35.34 sau e-mail: office@oceanfish.ro 2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE 2.1. Descriere 2.1.1. Denumirea contractului de achizitie: Achizitie produse: SASIU SEMIREMORCA PENTRU CONTAINER – 3unitati 2.1.2. Descrierea produsului ce va fi achizitionat (specificatiile tehnice): Dimensiuni si greutati: . • Masa totala (autorizata/tehnica): 35000/39000 kg • Sarcina utila (autorizata/tehnica) 29000/33000 kg • Sarcina pe axe (autorizata/tehnica) 24000/27000 kg • Sarcina pe sa (autorizata/ tehnica) 11000/12000 kg • Greutate proprie +/- 5% 5500 kg • Inaltime de cuplare neincarcat ca. 1100mm Echipare vehicul Sasiu • Certificat CEMT . inclus • Omologare TǗV • Sistem de blocare container ptr.2x20 ft . inclus. • Sistem de blocare container ptr 40 ft Container cu tunel inclus. • Sistem de blocare container ptr.1x20ft poz.mijloc si 30 ft poz. spate incluse. • blocare container ptr. 45 ft tunel scurt la depasire lungime necesara cu autorizatie suplimentara - inclus. • blocare prelung. fata manevrare pe ambele parti inclus. • Prelungitor fata actionare manuala cont. 45f EG tunel lg.fara autorizatie suplimentara inclus. • Prelungitor spate actionat pneumatic preluare container ptr. 1x20ft spate inclus. • Prelungitor spate blocat manual manevrare unilaterala stg. inclus. • Bara antiimpanare spate reglata.mecanic conf. RL 70/221/EWG inclusa. • Platforma lucru spate 20 ft -poz.mijlocie intre lonjeroane din tabla ondulata inclusa. • Bara antiimpanare laterala conf.RL89/297/EWG. fabricatie inchisa inclusa. • Cui cuplare: 2"cf.norma SAE-schimbabil 2 pozitii KP , in poz. posterioara inclus. • 2 perechi inele ferry . incluse. • Axa liftanta • Prima axa liftanta automat . inclusa. Axe • frana disc 3 buc incluse. • diametru disc frana ca. 430mm inclus. Suspensie • Suspensie pneumatica cu cilindru otel, perna 350 mm inclusa. Instalatie de franare • Instalatie de franare pe doua circuite conf. RR EG 71/320 inclusa. • EBS 2S/2M sistem electronic de franare cu RSP inclusa. • EBS-alimentare curent ISO 7638 + CAN inclusa. • Camere duble de franare incluse. • Dispozitiv de ridicare/coborare cu functie AUTO-RESET incluse. Cric de sustinere • Cric de sustinere JOST "MODUL",cu talpa eliptica si comanda laterala inclus. Instalatie de iluminat • Instalatie de iluminat 24 Volt conf. RL 76/756/EWG, stopuri cu 7compartimente • inclusa • 2 prize 7poli 1xDIN ISO3731/1xDIN ISO1185 si 1 priza 15 poli DIN ISO12098 incluse. • Lumini laterale de gabarit reflectorizante tip LED incluse. • Lumini albe de gabarit pe peretele frontal . incluse. • 1 pereche de lumini de gabarit suplimentare inclusa. Jante si anvelope • anvelope 6x 385/55R22.5 (11.75x22.5) incluse. • Jante din otel ET 120 6 incluse. • Roata rezerva.385/55R22.5 pe janta otel 11.75x22.5 ET120 inclusa. Aripi roti • Aripi plastic roti pentru 3 axe cu un singur rand de anvelope incluse. Alte echipari ale sasiului • Protectia rama otel spate transversal. Tampoane antisoc la capatul sasiului incluse. • Cutie de plastic pentru documente inclusa. Suprastructura • Bara antiimpanare laterala 1buc • Bara antiimpanare spate 1buc Cerinte referitoare la garantie si service: • garantia bunului – MINIM 18 luni de la data livrarii; • MINIM 6 ani garantie la axe; • Acoperire service nationala si internationala • Asigurare interventie mobila in caz de imobilizare a semiremorcilor 2.1.3 Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare a) lucrari □ b) produse ■ c) servicii □ Executie □ Proiectare si executie □ Realizarea prin orice mijloace corespunzatoare a cerintelor specificate de achizitor □ Cumparare ■ Leasing □ Inchiriere □ Cumparare in rate □ Principala locatie a lucrarii: …………………………… Principalul loc de livrare: S.C. OCEAN FISH SRL, situata in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr. 72, Jud. Ilfov, ROMANIA Principalul loc de prestare: ……………………………….. 2.1.4 Durata contractului de achizitie 12 luni de la data semnarii contractului de ambele parti 3. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE Pretul cel mai scazut □ Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic ■ Factori de evaluare Pondere Detalii privind aplicarea factorilor de evaluare 1. Pretul ofertei, fara TVA 70% Punctajul pentru factorul de evaluare "pretul ofertei" se acorda astfel: a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) punctajul se acorda astfel: P(n) = (pret minim/pret(n) ) x punctaj maxim alocat; c) Preturile care se compara in scopul intocmirii clasamentului sunt preturile ofertate pentru furnizarea produselor la destinatia finala, exclusiv T.V.A. Termen de livrare 20% Punctajul pentru factorul de evaluare " Termene de livrare " se acorda astfel: a) pentru termenul de livrare limita , prevazut in caietul de sarcini, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv. b) pentru un termen mai mare decat cel prevazut la litera a) punctajul se calculeaza astfel : P (n) = (termen minim/ termen (n)) x punctaj maxim Service cu acoperire nationala, internationala si existenta pe stoc a pieselor de schimb 10% Punctajul pentru factorul de evaluare „Service cu acoperire nationala, internationala si existenta pe stoc a pieselor de schimb”, se acorda de catre comisia de evaluare pe baza aprecierii obiective efectuate de catre membrii acesteia care se va raporta la prevederile caietului de sarcini. 4. PREZENTAREA OFERTEI 4.1. Limba de redactare a ofertei Limba romana 4.2 Moneda in care este exprimat pretul contractului Lei 4.3 Perioada minima de valabilitate a ofertei 60 de zile de la data depunerii ofertei. In situatii exceptionale, comisia de evaluare poate solicita acordul ofertantilor o extindere a perioadei de valabilitate a ofertei. Cererea si raspunsurile vor fi facute in scris. Ofertantul poate refuza cererea, insa in cazul in care accepta cererea de extindere a valabilitatii ofertei nu isi poate modifica oferta, in conf. Cu art. 171 din OUG 34/2006 4.4 Modul de prezentare a ofertei (tehnic si financiar) Oferta tehnica se va prezenta in functie de specificatiile prezente in aceasta „Documentatie pentru ofertanti”. Ofertantii care participa la procedura de atribuire inteleg sa ofere numai produse care sa indeplineasca conditiile tehnice minime specificate de Achizitor. Propunerea tehnica se intocmeste astfel incat procesul de evaluare si informatiile cuprinse in aceasta sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din prezenta documentatie. Cerinta obligatorie: Propunerea tehnica va fi insotita de prospecte tehnice, documentatie tehnica a producatorului care sa permita verificarea facila a a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din prezenta documentatie. Propunerea financiara: Pretul ofertat se va exprima in lei si euro. Data pentru care se determina echivalenta lei /euro in vederea facilitarii evaluarii ofertelor este 20.10.2010 la cursul de schimb afisat de BNR . Plata facturii se va face in termen de 5.zile de la data receptiei finale cantitative si calitative. 4.5 Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei 1. Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta prin solicitare scrisa adresata achizitorului numai inainte de data si ora stabilite pentru depunerea ofertei. 2. Ofertantul poate modifica continutul ofertei pana la data si ora stabilite pentru depunerea ofertei, adresand pentru aceasta o cerere autoritatii contractante pentru retragerea ofertei in vederea modificarii. Autoritatea contractanta nu este raspunzatoare in legatura cu posibilitatea ofertantului de a depune o noua oferta, modificata pana la data si ora limita stabilita in documentatia de atribuire. 3. In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pana la data si ora stabilite pentru depunerea ofertelor. 4. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic. 4.6 Informatii referitoare la termenele pentru livrarea bunurilor Conform Notei de fundamentare tehnice a achizitiei, livrarea se va efectua, dupa semnarea contractului de achizitie, in functie de comanda achizitorului si in termen de maxim 5 zile lucratoare de la aceasta. 4.7 Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie si de solutionare a contestatiei Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor Str. Stavropoleos, Nr. 6, Sector 3, Bucuresti Romania Tel: 021.310.46.41; Fax: 021. 310.46.42; Adresa Internet: www.cnsc.ro; Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, B-dul Carol I nr. 24, sector 3, municipiul Bucureşti, România; pentru: Direcţia Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POP. Contestaţiile se depun Ă®n formă scrisă, pe suport de hârtie, orice altă modalitate de transmitere a acestora (ex: prin e-mail, fax, telefon ) nefiind luată Ă®n considerare. Orice contestaţie trimisă la o altă adresă decât cele menţionate mai sus nu va fi luată Ă®n considerare. 4.8 Clauze contractuale obligatorii, inclusiv conditiile de actualizare / modificare a pretului contractului de achizitie Nu este permisa ajustarea pretului contractului. 5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICATIILE TEHNICE): Conform pct. 2.1.2. “Descrierea produsului ce va fi achizitionat (specificatiile tehnice)” din prezenta documentatie pentru ofertanti. DIRECTOR SI REPREZENTANT LEGAL AL PROIECTULUI, Adrian NITICA
2010-10-21ANUNT PUBLICITAR PRIVIND INTENTIA DE DEMARARE A PROCEDURII DE ACHIZITIE PENTRU 2 (doua) unitati stivuitoare cu catarg Triplex cu inaltimea de ridicare furci max. 5750mm

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr. 262 / 21.10.2010 ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere intentia societatii noastre de a obtine cofinantare prin Fondul European de Pescuit – Programul Operational de Pescuit 2007 – 2013, masura 2.6. – “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov” va anuntam demararea procedurii de achizitie pentru 2(doua) unitati stivuitoare cu catarg Triplex si inaltimea max. de ridicare furci de 5750mm SURSE DE FINANTARE: - pentru cele 2(doua) unitati stivuitoare cu catarg Triplex si inaltimea max. de ridicare furci de 5750mm finantarea este asigurata din surse proprii, urmand ca, dupa semnarea contractului de finantare, societatea noastra sa depuna dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: - Pretul cel mai scazut. Documentatia si specificatiile tehnice se gasesc publicate pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro sau pot fi obtinute in urma unei solicitari la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34
2010-10-21INVITATIA DE PARTICIPARE NR 258/20.10.2010 LA PROCEDURA DE ACHIZITIE A 3 UNITATI SASIU SEMIREMORCA PENTRU CONTAINERE

AFUMAŢI, DN2, km 14, nr. 72, jud. ILFOV, Romania Registrul Comerţului J23/450/2002, CUI 10716873 Tel.: (+40) 21 350 3531; 350 3532; 350 3533. Fax.: (+40) 21 350 3534, e-mail: office @ oceanfish ro Nr.258..din...20.10.2010... INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de achizitie pentru 3 unitati „Sasiu semiremorca pentru containere (transcontainere)”, ce se va realiza prin cofinantare prin Fondul European de Pescuit – Programul Operational de Pescuit 2007 – 2013, masura 2.6. – “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov”” OBIECTUL CONTRACTULUI: - 3 unitati sasiu semiremorca pentru container SURSE DE FINANTARE: - pentru cele 3 unitati sasiu semiremorca pentru containere finantarea este asigurata din surse proprii, urmand ca, dupa semnarea contractului de finantare, societatea noastra sa depuna dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: - oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico - economic BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: 55.500 euro (echivalent in lei : 240.897, 75 lei, curs euro 4,3405 RON din data de 28.06.2010, la cursul BCE, stabilit la intocmirea Memoriului Justificativ al Proiectului) TERMEN LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 01.11.2010, ORA 12:00. Ofertele se depun la sediul S.C. OCEAN FISH SRL, situata in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr. 72, Jud. Ilfov, ROMANIA, prin fax la numarul 021.350.35.34 sau e-mail: office@oceanfish.ro PERIOADA ESTIMATA PENTRU EVALUAREA OFERTELOR : 01 – 05 NOV 2011. DATA ESTIMATA PENTRU COMUNICAREA REZULTATULUI PROCEDURII: 08 – 09 NOV. 2010 DATA ESTIMATA PENTRU SEMNAREA CONTRACTULUI: 15 – 16 NOV. 2010 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SI SPECIFICATIILE TEHNICE Documentatia si specificatiile tehnice se gasesc publicate pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro, sau pot fi obtinute in urma unei solicitari la sediul societatii situate in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, ROMANIA. Persoana de contact: Adrian NITICA – Director si Reprezentant legal al proiectului Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2010-10-20CERERE DE OFERTE SASIU SEMIREMORCA PENTRU CONTAINER, CE FACE OBIECTUL ACHIZITIEI DIN FEP PRIN POP 2007 -2013

ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere intentia societatii noastre de a obtine cofinantare prin Fondul European de Pescuit – Programul Operational de Pescuit 2007 – 2013, masura 2.6. – “Investitii in procesare si marketing” pentru obiectivul “Extinderea capacitatii de procesare a pestelui si a parcului auto logistic la S.C. OCEAN FISH SRL, comuna Afumati, judetul Ilfov” va anuntam demararea procedurii de achizitie pentru 3(trei) unitati sasiu semiremorca pentru containere. SURSE DE FINANTARE: - pentru cele 3 unitati sasiu semiremorca pentru containere finantarea este asigurata din surse proprii, urmand ca, dupa semnarea contractului de finantare, societatea noastra sa depuna dosarul achizitiei pentru rambursarea sumei. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: - oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico - economic. Documentatia si specificatiile tehnice se gasesc publicate pe site-ul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro sau pot fi obtinute in urma unei solicitari la sediul societatii noastre situat in comuna Afumati, DN2, Km 14, Nr.72, judetul Ilfov, Romania. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34
2010-10-20CARIERE OCEAN FISH - Angajam - Gestionar produse congelate - Ilfov

Construieste-ţi cariera alături de echipa Ocean Fish! Actualizat la: 30.08.2010
2010-08-30CARIERE OCEAN FISH - Angajam - Gestionar produse congelate - Ilfov

Construieste-ţi cariera alături de echipa Ocean Fish! Actualizat la: 30.08.2010
2010-08-30Investitii in tehnologie

Investitiile in noi linii tehnologice ultramoderne si performante cat si extinderea parcului auto specializat pentru distributia produselor OCEAN FISH sunt o prioritate pentru companie, acestea asigurand in mod constant calitatea deosebita si distributia rapida a produselor sale. Actualul proiect in valoare 3.400.000 EURO, derulat cu ajutorul Fondului European de Pescuit (FEP) prin intermediul autoritatii de management pentru programe operational de pescuit ( AMPOP) va fi finalizat pana la jumatea anului 2011. Calitatea este un cuvant cheie in achizitia si productia noastra, produsele fiind verificate in toate etapele productiei de catre departamentul de control calitate.
2010-07-20CARIERE OCEAN FISH - Angajam Area Sales Representative - CLUJ

Construieste-ţi cariera alături de echipa Ocean Fish! Actualizat la: 23.10.2009
2009-10-23ANUNT DE ATRIBUIRE

ANUNT DE ATRIBUIRE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PRIN CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PROIECTARE Datele de identificare ale beneficiarului: S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN2, Km 14, Nr. 72, Afumati jud. Ilfov, tel: 021.350.35.31; fax: 021. 350.35.34, email office@oceanfish.ro Obiectul contractului de achizitie: Servicii de proiectare Contract Nr. 193 01.09.2009 Procedura aplicata: procedura competitiva cerere de oferte Pentru SERVICII DE PROIECTARE 47.000 euro sau 198.048,60 lei; numarul de oferte primite: in urma publicarii pe websiteul societatii www.oceanfish.ro a Anuntului publicitar, Anuntului de participare si a transmiterii cererilor de oferte, au depus oferte tehnico economice 3 prestatori de servicii. In urma evaluarii toate ofertele au fost declarate conforme, iar aplicarea criteriului de atribuire pretul cel mai scazut s a efectuat pentru toate cele trei oferte depuse. Denumirea si adresa operatorului economic semnatar al contractelor: SC Topo Cad SRL, cu sediul social in Bucuresti
2009-09-01ANUNT PUBLICITAR SERVICII PROIECTARE

ANUNT PUBLICITAR Avand in vedere faptul ca S.C. OCEAN FISH S.R.L. intentioneaza sa aplice cu un proiect in vederea obtinerii finantarii din fonduri structurale nerambursabile, in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007 2013 va anuntam demararea procedurii de achizitie a serviciilor de proiectare a obiectivului: Hala depozitare produse alimentare congelate, spatiu birouri P+ 1E, ANEXE, IMPREJMUIRI. SURSE DE FINANTARE: pentru serviciile de proiectare ce fac obiectul acestei achizitii, finantarea initiala este asigurata din surse proprii. Valoarea estimativa a contractului pentru SERVICII DE PROIECTARE a obiectivului: Hala depozitare produse alimentare congelate, spatiu birouri P+ 1E, ANEXE, IMPREJMUIRI in comuna Afumati, judet Ilfov valoarea estimata a serviciilor care urmeaza a se achizitiona este de 47.000 euro sau 198.048,60 lei (fara TVA) PROCEDURA APLICATA: procedura de achizitie deschisa, competitiva si anume cererea de oferte de pret. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : 10.08.2009, ORA 16:00 Anuntul de participare este publicat pe siteul S.C. OCEAN FISH SRL, www.oceanfish.ro. Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34.
2009-07-13ANUNT DE PARTICIPARE

ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie a serviciilor de proiectare a obiectivului Hala depozitare produse alimentare congelate, spatiu birouri P+ 1E, ANEXE, IMPREJMUIRI. S.C. OCEAN FISH S.R.L. intentioneaza sa aplice cu un proiect in vederea obtinerii finantarii din fonduri structurale nerambursabile, in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007 2013. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE: elaborarea documentatiei tehnice necesare realizarii obiectivului, astfel: PUZ; ARHITECTURA Proiect tehnic (parte scrisa, parte desenata, liste cantitati, caiete de sarcini) (cuprinde DTAC + PT + DE) STRUCTURA Proiect tehnic + Detalii de executie (parte scrisa, parte desenata, liste cantitati, breviar de calcul) (cuprinde DTAC + PT + DE) INSTALATII (electrice, termice, sanitare, frigorifice) Proiect tehnic (parte scrisa, parte desenata, liste cantitati) (cuprinde DTAC + PT + DE) depunerea si obtinerea PUZ, a avizelor si autorizatiei urmarirea executarii lucrarilor pe teren studiul geotehnic al terenului sau alte studii SURSE DE FINANTARE: pentru serviciile de proiectare ce fac obiectul acestei achizitii, finantarea initiala este asigurata din surse proprii. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. BUGETUL MAXIM ALOCAT ESTIMAT: Valoarea estimativa a contractului pentru SERVICII DE PROIECTARE a obiectivului: Hala depozitare produse alimentare congelate, spatiu birouri P+ 1E, ANEXE, IMPREJMUIRI in comuna Afumati, judet Ilfov valoarea estimata a serviciilor care urmeaza a se achizitiona este de 47.000 euro sau 198.048,60 lei (fara TVA) CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: 1. Programul estimat al comisiei de evaluare etapele derularii achizitiei Nr. crt. ACTIVITATE ESTIMARE PERIOADA 1 Studiu de piata, intocmire nota tehnica, intocmire nota de estimare a valorii, intocmire documentatie pentru ofertanti 13 17.07. 2009 2 Transmitere cereri oferte pret si a documentatiei catre potentiali operatori 21.07.2009 3 Data limita de transmitere a ofertelor de catre ofertanti Sedinta de deschidere a ofertelor 10.08. 2009, ora 16,00 11.08. 2009, ora 15,00 4 Data limita de transmitere a solicitarilor de clarificari 28.07.2009 5 Data limita de transmitere a raspunsurilor catre ofertanti 29.07.2009 6 Evaluarea ofertelor, solicitari de clarificari, negocieri pentru clarificarea aspectelor tehnice, intocmire raport evaluare si transmitere comunicari rezultat procedura 11.08.2009 7 Transmiterea de catre ofertanti a eventualelor solicitari de clarificari privind derularea procedurii si raspunsul beneficiarului la acestea 26.08 27.08.2009 8 Perioada estimata pentru semnarea contractului 01.09.2009 Pentru orice informatii suplimentare legate de achizitie va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau la numerele de telefon: 021.350.35.31/32/33 sau la numarul de fax 021.350.35.34. Persoana de contact: Adrian NITICA Director si Reprezentant legal al proiectelor. Dl. Adrian NITICA poate fi contactat la nr. de telefon 0744.487.735, sau prin email la adresa: adrian@oceanfish.ro Asteptam oferta dvs . Va multumim!
2009-07-13OceanFish - participant activ la Targuri si Expozitii Internationale

Punand accent pe exportul produselor consacrate, Ocean Fish va participa la unele dintre cele mai importante expozitii internationale din domeniu, cum ar fi MSE Rimini - Italia, SALIMA Brno - Cehia , ESE Bruxelles - Belgia, IFE Budapest - Ungaria.
2008-04-14Informatii de identificare SC OCEAN FISH SRL

S.C. OCEAN FISH S.R.L. Sediu social: COMUNA AFUMATI, DN2, KM.14, nr. 72, cod postal 8244, judetul ILFOV, ROMANIA. Numar de ordine in Registrul Comertului : J23/450/2002, atribuit in data de 22.03.2002. Cod unic de inregistrare : 10716873, atribuit in data de 25.06.1998. Capital social subscris: 1000000.00 RON, integral varsat. Asociati: BUSUIOC ILIE. Calitate: asociat unic. Cetatenia: romana. Aportul la capital: 1000000.00 RON. Domeniu principal de activitate: 1020- Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor. Punct de lucru: ROMANIA, BUCURESTI SECTORUL 2, Str. Masina de paine nr.12, bloc od39, sc.1, ap.28
2001-04-15

mergi sus

Somon afumat feliat 150g

Am selectionat pentru dumneavoastra cel mai bun somon pescuit din apele Oceanului Atlantic.Fiecare p...

Somon afumat feliat 150g
Vezi "somon" »